Uit elkaar: de geldzaken

Wie blijft er in het huis wonen, hoe moet het met de hypotheek en verzekeringen? Moet één van de twee alimentatie betalen aan de ander na een scheiding? Hoe zit het met de belastingen en pensioen? En hoe zorgt u er na de scheiding voor dat uw huishoudboekje weer op orde komt? Logische vragen. Maar waar moet u beginnen? Op de website Wijzer in geldzaken vindt u informatie over uw financiële vragen. Daarnaast heeft 1.Hoorn een themaspreekuur geldzaken en regelgeving. Kijk voor het maken van een afspraak op de pagina Themaspreekuren 1.Hoorn.

1. Ga na wat er is vastgelegd

Bij een huwelijk en een geregistreerd partnerschap zijn een heleboel (financiële) zaken wettelijk geregeld als je gaat scheiden. Lees op de website van de Rijksoverheid de brochure over scheiden. Kijk - als u samenwoont en uit elkaar gaat - in het samenlevingscontract welke afspraken u heeft gemaakt.

2. Partneralimentatie

Bij scheiding na een huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft de ene ex-partner soms recht op partneralimentatie. Dit is vaak zo als de een meer verdiende dan de ander. Samenwonenden betalen geen partneralimentatie als ze uit elkaar gaan. Meer informatie over partneralimentatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

3. Verdeel uw pensioen

Als u getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had, heeft de een in principe recht op de helft van het pensioen van de ander dat is opgebouwd in de tijd dat u samen was. Geef de scheiding binnen twee jaar door aan uw pensioenfonds. Het pensioenfonds zorgt er dan voor dat het pensioen wordt verdeeld. En u ontvangt ieder het eigen deel van het pensioen. Als u samenwoonde, dan hoeft u het pensioen niet te verdelen. Geef wel aan uw pensioenfonds door dat u geen partner meer heeft. Lees meer over pensioen en scheiden op de website Wijzer in je geldzaken

4. Gezamenlijke woning? Neem contact op met de hypotheekverstrekker of de verhuurder

Als u samen met uw ex-partner een koophuis heeft, dan ben u vaak ook samen verantwoordelijk voor de hypotheek. Dat heet hoofdelijke aansprakelijkheid. Wil u of uw partner in het huis blijven wonen? Dan moet de ander uit de hoofdelijke aansprakelijkheid worden ontslagen. Daarvoor moet de bank of verzekeraar meewerken. Dat doet de bank of verzekeraar alleen als de achterblijvende partner voldoende inkomen heeft. Praat eerst met de bank of verzekeraar voor u afspraken maakt over wie in de woning blijft. Gaat de bank of verzekeraar akkoord? Dan moet u naar de notaris om de hoofdelijke aansprakelijkheid op te heffen.

Lees op de website van Vereniging Eigen Huis waar u nog meer aan moet denken als je met je ex-partner een huis hebt. Heeft u samen een huurwoning? Kijk dan in het huurcontract wat u moet doen bij een scheiding.

5. Check de gevolgen voor uw belastingaangifte en - teruggave

Uit elkaar gaan, kan gevolgen hebben voor het fiscaal partnerschap. Het is dan verstandig om voorlopige teruggave aan te vragen of uw voorlopige teruggave te wijzigen via de Belastingdienst. Meer weten over de wijzigingen bij de Belastingdienst wanneer uw gaat scheiden? Kijk dan ook eens op website van de Belastingdienst.

6. Heeft u recht op toeslagen?

Als u uit elkaar gaat, kan het zijn dat u recht krijgt op toeslagen. Ga naar de website Bereken uw recht om te kijken of dit voor u geldt. Als u of uw ex-partner al toeslagen ontving, dan moet u het feit dat je uit elkaar bent doorgeven aan de Belastingdienst (dit hoeft alleen bij samenwonen; bij huwelijk of geregistreerd partnerschap geeft de gemeente het door aan de Belastingdienst).

7. Maak een nieuwe begroting

Als gevolg van de scheiding verandert uw financiële situatie waarschijnlijk drastisch. Maak een nieuw overzicht van uw inkomsten en uitgaven. Dit kan bijvoorbeeld via de website van het NIBUD met het Persoonlijk Budget Advies. Maar misschien kent u iemand uit uw omgeving die u hierbij kan helpen. Meer informatie hieronder kunt u vragen bij het themaspreekuur Echtscheiding van 1.Hoorn.

8. Verdeel de gezamenlijke rekeningen

Maak een lijst van (gezamenlijke) rekeningen en noteer het saldo op deze rekeningen op de datum dat je gaat scheiden. Bepaal wie welke rekeningen houdt en welke rekeningen worden opgeheven. Vraag bij de bank na hoe u de rekeningen op één naam zet. Check ook welke automatische betalingen en incasso´s u heeft lopen en zet ze stop of pas ze aan als dat kan.

9. Welke verzekeringen heeft u samen?

Maak een lijst van alle verzekeringen en bepaal per verzekering wat er moet gebeuren. Soms is het voldoende om de naam op de polis te veranderen. Maar in andere gevallen - vooral bij levensverzekeringen - is het ingewikkelder. Kijk ook naar je zorgverzekering.

10. Verdeel bezittingen en schulden

Maak afspraken over het verdelen van gezamenlijke bezittingen en schulden.

11. Leg afspraken vast in een echtscheidingsconvenant

De afspraken die u maakt kun u vastleggen in een echtscheidingsconvenant. Maak hiervoor een echtscheidingsplan. Dit kan ook gebruiken als u samenwoonde. Bij een echtscheiding en geregistreerd partnerschap met kinderen beslist de rechter uiteindelijk over de scheiding. Het ontbinden van een samenlevingscontract gebeurt meestal bij een notaris.

12. Kinderalimentatie

Totdat uw kinderen 21 jaar zijn, heeft u een zogenoemde onderhoudsplicht. Tot en met hun 18e heeft u te maken met kinderalimentatie. Samen met uw ex-partner bepaalt u de hoogte van de alimentatie. De rechter stelt het bedrag uiteindelijk vast. Lees meer over kinderalimentatie op de website van de Rijksoverheid.

13. Inkomensregelingen

De tegemoetkomingen voor schoolkosten, heffingskortingen, kindgebonden budget en huurtoeslag gaan naar één ouder. Hetzelfde geldt voor de kinderbijslag. Neem afspraken die u hierover maakt op in het ouderschapsplan. U kunt via 1.Hoorn en de gemeente meer informatie opvragen over deze regelingen.