Uit elkaar: je bent niet alleen

Ruim 38% van de echtparen gaan scheiden. Daarnaast gaan steeds meer jonge stellen die niet getrouwd zijn uit elkaar. Denkt u eraan om uit elkaar te gaan? Dan komt er veel op u af. Het is logisch dat u veel vragen heeft of behoefte aan advies. In Hoorn zijn er verschillende manieren om uw vragen beantwoord te krijgen, advies in te winnen of een luisterend oor te vinden. Hieronder vindt u daarom tips en links om u te helpen.

Themaspreekuren 1.Hoorn

De themaspreekuren van 1.Hoorn zijn gratis en voor iedereen toegankelijk. Het is wel belangrijk dat u een afspraak maakt. Dit kan via 0229 25 22 00 of e-mail info@1punthoorn.nl.

Themaspreekuur Echtscheiding

Als u uit elkaar gaat of hierover nadenkt, komt er veel op u af. Heeft u vragen over bijvoorbeeld afspraken met uw (ex-)partner of de verwerking van de scheiding door u en uw kinderen? Of over nieuw samengestelde gezinnen en vragen over opvoeding? De medewerkers van 1.Hoorn helpen u graag verder tijdens het themaspreekuur Echtscheiding.

Ouderschap blijft

Vanuit het spreekuur kan er mediation worden aangeboden (één van de maatschappelijk werkers is getraind in de gesprekmethode Ouderschap Blijft, de ander is mediator). De medewerkers van MEE & de Wering bieden de lichte variant van Ouderschap Blijft (5 gesprekken) met het doel te komen tot:

 • Het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.
 • Ondersteuning van ouders bij het oplossen van conflicten.
 • Het oplossen van knelpunten en herstel van vertrouwen.
 • Het maken van goede afspraken.
 • Het opstellen van een ouderschapsplan.

Meer informatie vindt u op de website van MEE & de Wering.

Themaspreekuur Geldzaken en regelgeving

Wilt u weten wat een wet voor u betekent? Heeft u schulden en wilt u weten hoe u hier uit kunt komen? Zoekt u hulp bij het regelen van uw geldzaken? U kunt met al dit soort vragen terecht tijdens het themaspreekuur Geldzaken en regelgeving.

Two2tango

Willen wij wel samen verder? Hulp bij relatietwijfel en (echt)scheiding. De sociaal werkers maatschappelijke dienstverlening van MEE & de Wering kunnen u helpen via de methode Two2Tango. Dit is een nieuwe methode bij relatievragen. Kijk op de website van Two1tango voor meer informatie, hulp en advies.

Ouderschapsplan

Als u samen kinderen heeft, moet u verplicht een ouderschapsplan maken, waarin u afspraken opschrijft die u met uw ex-partner maakt over de kinderen. Bijvoorbeeld over wie wat betaalt en over kinderalimentatie. Als u hier hulp bij nodig heeft van een advocaat of mediator, kunt u terecht bij de Vereniging van Familierechtadvocaten. Lees meer op de website van Vereniging van Familierechtadvocaten.

Co-ouderschap

Bij co-ouderschap zijn de kinderen afwisselend bij de ene en de andere ouder. Overweegt u co-ouderschap? Lees meer op de website van het NIBUD.

Bij co-ouderschap is het belangrijk dat u goede afspraken maakt. Spreek de volgende dingen af:

 1. De roosterafspraken en verdeling van tijd over de twee huizen.
 2. De onderlinge woonafstand.
 3. De taakverdeling tussen de ouders.
 4. Afspraken over verjaardagen, vakanties en feesten.
 5. Regels waar de kinderen zich thuis aan moeten houden.
 6. De financiën. U kunt afspraken hierover ook door de rechter laten vastleggen, maar dat is niet verplicht.
 7. De communicatie tussen de ouders.
 8. Wat te doen bij veranderingen in de situatie.

Cursus Zandkastelen: kinderen scheiden mee (6 t/m 17 jaar)

De workshop van GGD Hollands Noorden geeft kinderen handvatten om met de (aanstaande) echtscheiding om te gaan. Zij leren onder andere hoe zij gevoelens over de scheiding bij zichzelf kunnen herkennen en deze te uiten. Vooraf aan de workshop vindt een aparte ouderbijeenkomst plaats. Ouders krijgen dan informatie over wat een echtscheiding betekent voor een kind. Meer informatie over deze cursus vindt u op de website van GGD Hollands Noorden en de website Zandkastelen of vraag het aan een van de medewerkers van het themaspreekuur van 1.Hoorn.