Ik heb een akte of uittreksel nodig voor de tegemoetkoming NS aan slachtoffers en nabestaanden van de holocaust. Moet ik hiervoor betalen?

Slachtoffers die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de NS zijn getransporteerd naar concentratie- of vernietigingskampen, kunnen een tegemoetkoming aanvragen. Dit geldt ook voor nabestaanden van slachtoffers. De tegemoetkoming is aan te vragen tot 5 augustus 2020. Informatie over deze tegemoetkoming vindt u op www.commissietegemoetkomingns.nl.

Om in aanmerking te komen voor deze tegemoetkoming, moet de relatie met het slachtoffer worden aangetoond. De akten of uittreksels die hiervoor nodig zijn, kunt u gratis aanvragen bij de gemeente. Dit kan alleen door een uittreksel aan te vragen in het stadhuis na het maken van een afspraak.

Zie meer informatie bij Uittreksel Basisregistratie Personen