Hoe kan iemand anders voor mij stemmen?

Kunt u niet zelf stemmen op 23 mei? Dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen. Dit kan met een onderhandse volmacht of schriftelijke volmacht. De gemachtigde mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen. De gemachtigde moet de volmachtstem(men) gelijktijdig met de eigen stem uitbrengen.

Onderhandse volmacht (via de stempas)

Bij een onderhandse volmacht vermeldt de kiezer zijn of haar gegevens op de achterkant van de stempas. De stempas wordt op 3 mei bezorgd. Zowel de kiezer als de gemachtigde moeten de stempas ondertekenen. Een onderhandse volmacht kan alleen worden gegeven aan een kiezer die in dezelfde gemeente stemt. Bij het stemmen moet de gemachtigde een (kopie van het) identiteitsbewijs tonen van de kiezer.

Schriftelijke volmacht

Een schriftelijke volmacht kunt u gebruiken als u een kiezer wilt machtigen die niet in de gemeente Hoorn woont. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier (PDF, 150kb). U kunt dit formulier ook verkrijgen in het stadhuis.

Zowel de kiezer als de persoon die voor u gaat stemmen, vullen een deel van dit formulier in en ondertekenen het. De kiezer voegt een kopie van zijn of haar identiteitsbewijs bij het formulier. U kunt het formulier per e-mail opsturen naar verkiezingen@hoorn.nl of per post naar Postbus 603, 1620 AR Hoorn, t.a.v Afdeling verkiezingen.

Het aanvraagformulier voor een schriftelijke volmacht moet uiterlijk 20 mei door de gemeente zijn ontvangen.