Kavels vrije sector

Beschikbare kavels

Er zijn op dit moment geen vrije kavels beschikbaar in de gemeente Hoorn.

Vraag en antwoord

1. Kan ik een optie nemen op een kavel?

Ja, u kunt voor de duur van één week een optie nemen. Neem contact op met de gemeente via het contactformulier.

2. Wat als ik mijn financiering niet rond kan krijgen?

In de overeenkomst staat daarover een ontbindende voorwaarde. Als u niet op tijd financiering kunt krijgen, wordt de overeenkomst ontbonden. Houd er rekening mee dat de gemeente vraagt om bewijs van de afwijzingen.

3. Wanneer moet ik de grond afnemen en betalen?

U moet de grond afnemen en betalen binnen 3 maanden nadat het college besloten heeft de grond aan u te verkopen. Dit doet u door een afspraak bij een notaris te maken. Hij zal de overdracht vervolgens voor u verzorgen. 1 maand na het collegebesluit moet u al 10% van de koopprijs betalen.

4. Wat zijn de bijkomende kosten bij de aankoop van een kavel?

De kavels worden verkocht onder de voorwaarde, kosten koper. Dat betekent dat u als koper de notaris- en de kadasterkosten betaalt. Maar u betaalt geen overdrachtsbelasting (2%), omdat er al btw in de grondprijs is inbegrepen. Verder betaalt u een bedrag van € 659,45 inclusief btw voor de rioolaansluiting en een bedrag van € 900 inclusief btw als bijdrage aan het kunst- en kwaliteitsfonds voor de Bangert en Oosterpolder. De genoemde prijzen gelden voor 2017 en kunnen gewijzigd worden.

5. Welke bouwregels gelden er?

Uw woning moet voldoen aan de eisen van het beeldkwaliteitsplan. De bouwregels staan vermeld in het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan. Deze informatie vindt u op de website van Bangert en Oosterpolder.

6. Ik wil een praktijk aan huis beginnen, is dat mogelijk?

In een bestemmingsplan staat opgenomen binnen welke kaders het mogelijk is om een praktijk aan huis te beginnen.