Kavels vrije sector

Op woensdag 27 september 2017 is de verkoop van 28 nieuwe zelfbouwkavels gestart. Inmiddels zijn alle kavels verkocht onder voorbehoud. De kavels worden aangeboden door de gemeente Hoorn en liggen in de nieuwbouwwijk Bangert en Oosterpolder, langs de Bangert en de Noorderdracht. 

Spelregels

Procedure uitgifte 28 zelfbouwkavels door gemeente Hoorn:

  1. De kavelpaspoorten staan ook online op www.bangertenoosterpolder.nl. Vanaf dat moment kunt u een optie van één week nemen op de kavel van uw keuze door een e-mail te sturen naar zelfbouwkavels@hoorn.nl. De e-mails worden in behandeling genomen op basis van tijdstip van ontvangst door de gemeente.
  2. In de e-mail moet staan opgenomen de naam, adres en woonplaats van de koper en de kavels waarop de koper een optie wilt nemen. De koper kan in zijn e-mailbericht de kavels opsommen, waarop hij een optie wil nemen met een maximum van 10 kavels. Genummerd van 1 t/m 10 waarbij 1 de meeste voorkeur geniet. Als er één of meerdere kavels van de opgegeven kavels beschikbaar zijn, dan verleent de gemeente aan de koper de optie op de kavel, die het meest de voorkeur geniet van de koper.
  3. De koper kan dus op maximaal 10 kavels een optie aanvragen, maar zal op maximaal 1 kavel een optie krijgen.
  4. Als de opgegeven kavels allemaal onder optie zijn, dan zal de koper op de wachtlijst worden geplaatst voor de 2 kavels, waarop hij de hoogste positie op de wachtlijst zal innemen. Iedereen krijgt dus maximaal voor twee kavels een plek op de wachtlijst voor die kavel.
  5. Het streven van de gemeente is om binnen 10 minuten (in de eerste week van verkoop) een ontvangstbevestiging terug te sturen met daarin opgenomen op welke kavel de koper een optie heeft gekregen of welke positie de koper inneemt op de wachtlijst voor een kavel.
  6. De gemeente zal met u een afspraak inplannen om inhoudelijk met u te spreken over de bouwmogelijkheden op de kavel en uw wensen.
  7. Elke koper mag maximaal 1 e-mailbericht sturen voor het aanvragen van een optie op een kavel. Indien het gaat om een stel/partners die samen een kavel willen kopen dan mogen zij ook samen maar 1 e-mailbericht versturen voor het willen nemen van een optie op een kavel. Als er meerdere aanvragen worden ingediend door of ten name van dezelfde koper(s), dan worden alle aanvragen buiten behandeling gelaten.
  8. Om mensen die bijvoorbeeld op vakantie zijn of overdag geen regelmatige toegang tot het internet hebben een eerlijke kans te geven, is het voor iedereen toegestaan dat de architect, aannemer, vader, moeder, buurvrouw, etc., namens een koper een e-mailbericht kan versturen om een optie te nemen op een kavel. Het betreft hier een ‘of situatie’. Of de koper stuurt zelf een e-mailbericht of iemand namens hem. Als zowel de koper als iemand namens hem een e-mailbericht stuurt voor het nemen van een optie dan worden beide aanvragen buiten behandeling gesteld.
  9. Als iemand namens een koper een optie wil nemen, dan moet dit duidelijk zijn omschreven in het e-mailbericht en moet tenminste de naam, adres en woonplaats van de koper omvatten met de gewenste kavels in volgorde van voorkeur.
  10. Binnen de optie van één week besluit de koper of hij daadwerkelijk de kavel wilt aankopen. Indien de koper besluit om de kavel niet aan te kopen, dan wordt de kavel aangeboden aan de eerst volgende op de wachtlijst van die kavel.