Wob-verzoek

U kunt een verzoek doen bij de gemeente om informatie openbaar te maken. Dat heet een Wob-verzoek. U kunt schriftelijk of mondeling een Wob-verzoek doen. Neem daarvoor contact op met de gemeente.

Hoe lang duurt het?

Na 4 weken neemt de gemeente een beslissing. Als het nodig is, kan de gemeente de termijn met 4 weken verlengen. Dit krijgt u schriftelijk te horen. Na 4 weken hoort u of de gemeente besloten heeft u de informatie te geven.

Vraag en antwoord

1. Wanneer geeft de gemeente geen informatie?

Er staan een aantal uitzonderingen in de wet. De gemeente Hoorn geeft geen informatie over:

  • vertrouwelijke gegevens van bedrijven 
  • persoonlijke gegevens 
  • privacygevoelige gegevens
  • persoonlijke beleidsopvattingen die in documenten staan

2. Aan wie kan ik een Wob-verzoek richten?

U moet een Wob-verzoek richten aan een bestuursorgaan. De bestuursorganen van de gemeente zijn:

  • de gemeenteraad
  • het college van burgemeester en wethouders
  • de burgemeester

Er zijn instellingen, diensten en bedrijven die onder de verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werken. Binnen de instantie kunt u doorverwezen worden naar de juiste persoon of afdeling die over uw verzoek gaat.

3. Wie kan een Wob-verzoek doen?

Iedereen kan de overheid verzoeken om informatie. Het verzoek kan gaan over welke bestuurlijke zaak dan ook. Het moet wel gaan om informatie die in een bestaand document aanwezig is.

4. Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met het besluit?

U kunt bezwaar indienen. Meer informatie vindt u bij Bezwaar maken.