Wob-verzoek

U kunt een verzoek doen bij de gemeente om informatie openbaar te maken. Dat heet een Wob-verzoek. U kunt schriftelijk of mondeling een Wob-verzoek doen. Neem daarvoor contact op met de gemeente.

Hoe lang duurt het?

Na 4 weken neemt de gemeente een beslissing. Als het nodig is, kan de gemeente de termijn met 4 weken verlengen. Dit krijgt u schriftelijk te horen. Na 4 weken hoort u of de gemeente besloten heeft u de informatie te geven.

Vraag en antwoord

1. Wanneer geeft de gemeente geen informatie?

Er staan een aantal uitzonderingen in de wet. De gemeente Hoorn geeft geen informatie over:

  • vertrouwelijke gegevens van bedrijven 
  • persoonlijke gegevens 
  • privacygevoelige gegevens
  • persoonlijke beleidsopvattingen die in documenten staan

2. Aan wie kan ik een Wob-verzoek richten?

U moet een Wob-verzoek richten aan een bestuursorgaan. De bestuursorganen van de gemeente zijn:

  • de gemeenteraad
  • het college van burgemeester en wethouders
  • de burgemeester

Er zijn instellingen, diensten en bedrijven die onder de verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werken. Binnen de instantie kunt u doorverwezen worden naar de juiste persoon of afdeling die over uw verzoek gaat.

3. Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met het besluit?

U kunt bezwaar indienen. Meer informatie vindt u bij Bezwaar maken.