Wat is de waardepeildatum?

Dit is 1 januari van het voorgaande jaar. Dus voor 2022 wordt de vastgestelde WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2021 gebruikt.

Zie meer informatie bij Wet waardering onroerende zaken (WOZ)