Wie houdt toezicht op de gemeente?

De Waarderingskamer houdt toezicht op de manier waarop de gemeente de waarde bepaalt. Dit is een onafhankelijke organisatie. De Waarderingskamer geeft akkoord als de herwaardering goed door de gemeente is uitgevoerd. Op de website van de Waarderingskamer vindt u meer informatie.

Zie meer informatie bij Wet waardering onroerende zaken (WOZ)