Zero-Emissie zone

In een Zero-Emissie zone (ZE-zone) mogen alleen voertuigen rijden zonder uitstoot. Bijvoorbeeld elektrische voertuigen of voertuigen op waterstof. Een ZE-zone geldt alleen voor vracht- en bestelverkeer, dus geen personenauto’s of bussen. De ZE-zone is een door de gemeente bepaald gebied in de stad. 

Waarom een ZE-zone?

In het Klimaatakkoord is afgesproken in te zetten op verduurzaming. Een van die onderdelen is het aanleggen van ZE-zones in de 40 grootste gemeentes van Nederland, de zogeheten G40, waar de gemeente Hoorn ook onderdeel van is. Ook is het de bedoeling de stadslogistiek efficiënter in te richten en te voorkomen dat er veel halflege voertuigen rondrijden. Veel andere gemeenten in Nederland hebben al stappen gezet naar een ZE-zone vanaf 2025 of 2026. Hoorn heeft de ambitie om te volgen, maar zover is het nog niet.

Waar staat de gemeente nu?

De gemeente heeft de afgelopen jaren onderzoek uitgevoerd naar aanleg van een ZE-zone. De ambitie om een ZE-zone in te voeren is opgenomen in de Mobiliteitsvisie 2030 (vastgesteld juli 2021). Een formeel besluit is nog niet genomen omdat het alleen een uitgesproken ambitie is. Het is de verwachting dat eind 2023, begin 2024 wel een formeel besluit wordt genomen. Dit besluitvormingsproces moet nog opgestart worden.

Wanneer gaat de ZE-zone gelden?

Een exacte datum is nog niet bekend. Het invoeren van een ZE-zone is een zorgvuldig proces en moet vooraf goed worden afgestemd met bewoners, ondernemers, vervoerder en andere belanghebbenden. Er moet minimaal twee jaar zitten tussen het moment van formele besluitvorming en invoering van een ZE-zone, dus voor 2027 zal dit in Hoorn nog niet het geval zijn.

Na invoering mogen de oudste voertuigen (Euro-5) het gebied niet meer in. Voor andere voertuigen geldt ook een overgangstermijn. Het is dus niet zo dat na ingaan van de ZE-zone niemand zonder ZE-vracht- of bestelauto meer het gebied in mag. Ook zijn er eventuele dagontheffingen mogelijk. Later volgt hierover meer informatie. 

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.