Discriminatie melden

Als u in vergelijkbare omstandigheden anders behandeld wordt dan anderen, dan noemen we dat discriminatie. Bijvoorbeeld als u niet wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek vanwege uw leeftijd, geslacht, huidskleur, geloof, levensovertuiging of handicap.

Als u vindt dat u gediscrimineerd wordt, meld dit dan bij Art. 1 NHN. Dit is een onafhankelijk bureau dat namens de gemeente Hoorn meldingen over discriminatie in behandeling neemt.

Melding maken

Wanneer u bij Art. 1 NHN een melding maakt, dan wordt er samen met u gekeken naar eventuele vervolgstappen. U krijgt persoonlijk advies over wat u het beste kunt doen. Misschien wilt u geen vervolgstappen nemen, maar ook dan is het belangrijk dat u melding maakt. Door meldingen in kaart te brengen, kan discriminatie in de toekomst bestreden worden.

Hulp en advies

Als u wel wilt dat er actie wordt ondernomen naar aanleiding van uw melding, dan helpt Art. 1 NHN u hierbij. Denk bijvoorbeeld aan bemiddeling tussen u en de andere partij of hulp bij het doen van aangifte bij de politie.

Wilt u een melding maken of meer informatie? Bezoek dan de website van de Landelijke Vereniging tegen Discriminatie. Hier vindt u ook de contactgegevens van Art. 1 NHN.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.