Overlijden aangeven

Als iemand is overleden in Hoorn, moet dit worden aangegeven bij de gemeente Hoorn. Meestal regelt de uitvaartverzorger de aangifte. Als u zelf aangifte wilt doen, bespreekt u dit met de uitvaartverzorger. Na overlijden moet iemand na minimaal 36 uur en uiterlijk binnen 6 werkdagen worden begraven of gecremeerd. Hier heeft u toestemming voor nodig van de gemeente. 

Belangrijk om te weten

Voor een aangifte van overlijden gelden de volgende voorwaarden:

 • Een arts of lijkschouwer heeft de dood vastgesteld.
 • De aangifte wordt binnen 6 werkdagen na overlijden gedaan.  

Kosten

Een uittreksel van de overlijdensakte kost € 14.
Het opmaken van een overlijdensakte en het verlof tot begraven kost niets. 

Aangifte doen

Aangifte door de uitvaartverzorger

Als uitvaartverzorger kunt u de aangifte met een online formulier doen. Uiterlijk aan het einde van de maand moet u de A-verklaringen en de B-formulieren inleveren.

Online aangifte

Is er iemand overleden die naar het buitenland moet worden vervoerd? Maak dan een afspraak om aangifte te doen via 0229 25 22 00. Ook voor de aangifte van een levenloos geboren kind maakt u een afspraak via 0229 25 22 00. 

Aangifte van overlijden door familielid of kennis

U mag de aangifte zelf doen in het stadhuis. Dit kan alleen na het maken van een afspraak via 0229 25 22 00.

Naar de afspraak neemt u mee:

 • Een geldig legitimatiebewijs.
 • Het Burgerservicenummer van de overledene.
 • Het trouwboekje van de overledene (als dat aanwezig is). 
 • Als de overledene op een natuurlijke manier gestorven is:
  - een verklaring van overlijden, geschreven door de betrokken arts.
  - een B-envelop voor het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).

In onderstaande situaties heeft u nog andere formulieren nodig:

 • Als de overledene op een niet-natuurlijke manier gestorven is (bijvoorbeeld door een ongeval):
  - De schouwarts van de GGD stuurt de verklaring van overlijden rechtstreeks naar de gemeente.
  - De officier van justitie stuurt de verklaring van geen bezwaar tegen cremeren/begraven rechtstreeks naar de gemeente.
 • Als de overledene zijn/haar lichaam aan de wetenschap wil geven (en dus niet wordt begraven of gecremeerd):
  - Een handgeschreven verklaring (wilsbeschikking) van de overledene, waarin deze wens staat.
 • Als iemand in het buitenland is overleden: de officiële formulieren uit het buitenland. 
 • Als de begrafenis/crematie na de zesde werkdag van het overlijden plaatsvindt:
  - Een verklaring van een arts dat er geen bezwaar is tegen dit uitstel.
  - Een verzoek om uitstel en een uitleg waarom dit uitstel nodig is.
 • Als de begrafenis/crematie binnen 36 uur na overlijden plaatsvindt:
  - Een verklaring van de officier van justitie.

Inleveren A/B-verklaringen

Aan het einde van de maand vindt de maandafsluiting plaats. Dan moet u de documenten van uw aangiften inleveren.

 • U doet de A- en de B-formuleren in een gesloten envelop met daarop de naam van uw onderneming.
 • U brengt uiterlijk de 4e dag van de maand de A-en B-verklaringen van de maand daarvoor. 

U hoeft niet tot na het einde van de maand te wachten. U kunt de documenten ook eerder inleveren.

 • U overhandigt de documenten aan de gastvrouw of bij haar afwezigheid aan de medewerk(st)er van de receptie. Het is voor het inleveren van deze formulieren niet nodig om een afspraak te maken. 

Regelen na de uitvaart

Na de uitvaart zijn er veel administratieve zaken te regelen. Denk aan bank- en verzekeringszaken, belastingen en uitkeringen. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid

Vraag en antwoord

1. Mag ik zelf alles regelen als iemand is overleden?

Ja, als u alle benodigde formulieren meeneemt.

2. Wat als iemand in het buitenland is overleden?

Dan moeten de nabestaanden dit zo snel mogelijk melden bij de gemeente waar de overledene in Nederland staat ingeschreven. U moet dan de officiële formulieren meenemen uit het buitenland. Neem hiervoor contact op met de gemeente.

3. Hoe kan ik als uitvaartondernemer online aangifte van overlijden doen met eHerkenning?

U moet digitaal toegang regelen om met eHerkenning aangifte van overlijden te doen. Er zijn diverse erkende leveranciers van eHerkenningsmiddelen. Meer informatie vindt u op het ondernemersplein.

4. Wat moet ik doen als mijn kindje dood is geboren of vlak na de geboorte is overleden?

De begrafenisondernemer of uzelf moet daarvan aangifte doen.
Er zijn drie situaties mogelijk:

 • Uw kindje was al overleden toen het geboren werd. Dan maakt de gemeente geen geboorteakte op, maar een overlijdensakte. U of de begrafenisondernemer moet de gemeente melden dat uw kindje dood is geboren.
 • Uw kindje heeft kort geleefd na de geboorte, maar is daarna overleden. De geboortegemeente maakt een geboorteakte op. De gemeente van overlijden maakt een overlijdensakte op. Dit kan dezelfde gemeente zijn. U moet de gemeente melden over de geboorte en het overlijden.
 • Uw kindje is geboren toen u nog geen 24 weken zwanger was. U hoeft dan geen aangifte bij de gemeente te doen, maar het mag wel. Als u een overlijdensakte voor uw te vroeg geboren kindje wilt hebben, dan maakt de gemeente deze voor u op.

Let op: In alle gevallen heeft u een verklaring van een arts nodig.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.