Overlijden aangeven

Als er iemand is overleden in Hoorn, moet dit worden aangegeven bij de gemeente. Meestal regelt de uitvaartondernemer dit. Als u zelf aangifte wilt doen, bespreekt u dit met de uitvaartverzorger. Na overlijden moet iemand na minimaal 36 uur en uiterlijk binnen 6 werkdagen worden begraven of gecremeerd. Hier heeft u toestemming voor nodig van de gemeente. 

Voorwaarden aangifte van overlijden

 • Een arts of lijkschouwer heeft de dood vastgesteld.
 • De aangifte wordt binnen 6 werkdagen na overlijden gedaan.  

Kosten

Een uittreksel van de overlijdensakte kost €16,60
Het opmaken van een overlijdensakte en het verlof tot begraven kost niets. 

Aangifte door de uitvaartverzorger

Dit kan online met e-Herkenning. Uiterlijk aan het einde van de maand moet u de A-verklaringen en de B-formulieren inleveren.

Online aangifte

Voor de aangifte van een levenloos geboren kind maakt u een afspraak via 0229 25 22 00

Aangifte van overlijden door familielid of kennis

U mag de aangifte zelf doen in het stadhuis. Dit kan alleen na het maken van een afspraak via 0229 25 22 00

Naar de afspraak neemt u mee:

 • Een geldig legitimatiebewijs.
 • Het Burgerservicenummer van de overledene.
 • Een eventueel trouwboekje van de overledene. 
 • Als de overledene op een natuurlijke manier gestorven is:
  - een verklaring van overlijden, geschreven door de betrokken arts.
  - een B-envelop voor het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).

In onderstaande situaties heeft u nog andere formulieren nodig:

 • Als de overledene zijn/haar lichaam aan de wetenschap wil geven
  - Een handgeschreven verklaring (wilsbeschikking) van de overledene, waarin deze wens staat.
 • Als iemand in het buitenland is overleden: de officiële formulieren uit het buitenland. 
 • Als de begrafenis/crematie na de zesde werkdag van het overlijden plaatsvindt:
  - Een verklaring van een arts dat er geen bezwaar is tegen dit uitstel.
  - Een verzoek om uitstel en een uitleg waarom dit uitstel nodig is.
 • Als de begrafenis/crematie binnen 36 uur na overlijden plaatsvindt:
  - Een verklaring van de officier van justitie.

Inleveren artsenverklaring en B-envelop:

 • U doet de A- en de B-formulieren in een envelop met daarop de naam van uw onderneming. 
 • U levert de envelop zo snel mogelijk maar uiterlijke de derde werkdag na het einde van elke maand

(zonder afspraak) in bij de receptie van Gemeentehuis Hoorn of u stuurt het op naar:

Gemeente Hoorn
Team Dienstverlening
Postbus 603
1620 AR  Hoorn 

Het is belangrijk dat u direct na de online aangifte het nummer van de akte van overlijden op de B-envelop noteert in het daarvoor bestemde vak. Meer informatie over B-verklaringen vindt u op de website van het CBS.

Na de uitvaart zijn er veel administratieve zaken te regelen. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid

1. Mag ik zelf alles regelen als iemand is overleden?

Ja.

2. Wat als iemand in het buitenland is overleden?

Dan moeten de nabestaanden dit zo snel mogelijk melden bij de gemeente waar de overledene in Nederland staat ingeschreven. U moet dan de officiële formulieren meenemen uit het buitenland. Meer informatie vindt u op www.nederlandwereldwijd.nl

3. Wat moet ik doen als mijn kindje dood is geboren of vlak na de geboorte is overleden?

De begrafenisondernemer of uzelf moet daarvan aangifte doen.
Er zijn drie situaties mogelijk:

 • Uw kindje was al overleden toen het geboren werd. Dan maakt de gemeente geen geboorteakte op, maar een overlijdensakte. U of de begrafenisondernemer moet de gemeente melden dat uw kindje dood is geboren.
 • Uw kindje heeft kort geleefd na de geboorte, maar is daarna overleden. De geboortegemeente maakt een geboorteakte op. De gemeente van overlijden maakt een overlijdensakte op. Dit kan dezelfde gemeente zijn. U moet de gemeente melden over de geboorte en het overlijden.
 • Uw kindje is geboren toen u nog geen 24 weken zwanger was. U hoeft dan geen aangifte bij de gemeente te doen, maar het mag wel. Als u een overlijdensakte voor uw te vroeg geboren kindje wilt hebben, dan maakt de gemeente deze voor u op.

Let op: In alle gevallen heeft u een verklaring van een arts nodig. Een levenloos geboren kind kunt u laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). Kijk voor meer informatie op de pagina Levenloosgeboren

4. Wat gebeurt er als de overledene staat ingeschreven in een andere gemeente?

Dan wordt dit automatisch bij die gemeente gemeld. Als de overledene in het buitenland woonde, moet u dit zelf melden bij de betreffende gemeente. Vaak heeft u dan een afschrift/uittreksel van de overlijdensakte nodig. 

5. Wat gebeurt er als niemand de uitvaart kan regelen? 

De gemeente wordt ingeschakeld als er geen nabestaanden zijn of als er niemand is die de uitvaart regelt. Als de gemeente de uitvaart regelt, is er geen mogelijkheid voor het invullen van wensen van nabestaanden.  Kijk voor meer informatie op de pagina Overlijden zonder nabestaanden.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.