Overlijden aangeven

Als iemand is overleden in Hoorn, moet dit worden aangegeven bij de gemeente Hoorn. Wij vragen om de aangifte te laten uitvoeren door de uitvaartverzorger. Dit kan online. Als u zelf aangifte wilt doen, bespreekt u dit met de uitvaartverzorger. Na overlijden moet iemand na minimaal 36 uur en uiterlijk binnen 6 werkdagen worden begraven of gecremeerd. Hier heeft u toestemming voor nodig van de gemeente. 

Belangrijk om te weten

Voor een aangifte van overlijden gelden de volgende voorwaarden:

 • Een arts of lijkschouwer heeft de dood vastgesteld.
 • De aangifte wordt binnen 6 werkdagen na overlijden gedaan.  

Kosten

Een uittreksel van de overlijdensakte kost €14,30
Het opmaken van een overlijdensakte en het verlof tot begraven kost niets. 

Aangifte door de uitvaartverzorger

Als uitvaartverzorger kunt u de aangifte met een online formulier doen. Dit kan met e-Herkenning. Uiterlijk aan het einde van de maand moet u de A-verklaringen en de B-formulieren inleveren.

Online aangifte

Voor de aangifte van een levenloos geboren kind maakt u een afspraak via 0229 25 22 00. 

Aangifte van overlijden door familielid of kennis

U mag de aangifte zelf doen in het stadhuis. Dit kan alleen na het maken van een afspraak via 0229 25 22 00.

Naar de afspraak neemt u mee:

 • Een geldig legitimatiebewijs.
 • Het Burgerservicenummer van de overledene.
 • Het trouwboekje van de overledene (als dat aanwezig is). 
 • Als de overledene op een natuurlijke manier gestorven is:
  - een verklaring van overlijden, geschreven door de betrokken arts.
  - een B-envelop voor het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).

In onderstaande situaties heeft u nog andere formulieren nodig:

 • Als de overledene zijn/haar lichaam aan de wetenschap wil geven (en dus niet wordt begraven of gecremeerd):
  - Een handgeschreven verklaring (wilsbeschikking) van de overledene, waarin deze wens staat.
 • Als iemand in het buitenland is overleden: de officiële formulieren uit het buitenland. 
 • Als de begrafenis/crematie na de zesde werkdag van het overlijden plaatsvindt:
  - Een verklaring van een arts dat er geen bezwaar is tegen dit uitstel.
  - Een verzoek om uitstel en een uitleg waarom dit uitstel nodig is.
 • Als de begrafenis/crematie binnen 36 uur na overlijden plaatsvindt:
  - Een verklaring van de officier van justitie.

Inleveren artsenverklaring en B-envelop:

 • U doet de A- en de B-formulieren in een envelop met daarop de naam van uw onderneming. 
 • U levert de envelop zo snel mogelijk maar uiterlijke de derde werkdag na het einde van elke maand

(zonder afspraak) in bij de receptie van Gemeentehuis Hoorn of u stuurt het op naar:

Gemeente Hoorn
Team Dienstverlening
Postbus 603
1620 AR  Hoorn 

Let op: Het is belangrijk dat u direct na de online aangifte het nummer van de akte van overlijden op de B-envelop noteert in het daarvoor bestemde vak. Meer informatie over B-verklaringen vindt u op de website van het CBS.

Na de uitvaart zijn er veel administratieve zaken te regelen. Denk aan bank- en verzekeringszaken, belastingen en uitkeringen. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid

1. Mag ik zelf alles regelen als iemand is overleden?

Ja, als u alle benodigde formulieren meeneemt.

2. Wat als iemand in het buitenland is overleden?

Dan moeten de nabestaanden dit zo snel mogelijk melden bij de gemeente waar de overledene in Nederland staat ingeschreven. U moet dan de officiële formulieren meenemen uit het buitenland. Neem hiervoor contact op met de gemeente. Meer informatie vindt u op www.nederlandwereldwijd.nl

3. Hoe kan ik als uitvaartondernemer online aangifte van overlijden doen met eHerkenning?

U moet digitaal toegang regelen om met eHerkenning aangifte van overlijden te doen. Er zijn diverse erkende leveranciers van eHerkenningsmiddelen. Meer informatie vindt u op het ondernemersplein.

4. Wat moet ik doen als mijn kindje dood is geboren of vlak na de geboorte is overleden?

De begrafenisondernemer of uzelf moet daarvan aangifte doen.
Er zijn drie situaties mogelijk:

 • Uw kindje was al overleden toen het geboren werd. Dan maakt de gemeente geen geboorteakte op, maar een overlijdensakte. U of de begrafenisondernemer moet de gemeente melden dat uw kindje dood is geboren.
 • Uw kindje heeft kort geleefd na de geboorte, maar is daarna overleden. De geboortegemeente maakt een geboorteakte op. De gemeente van overlijden maakt een overlijdensakte op. Dit kan dezelfde gemeente zijn. U moet de gemeente melden over de geboorte en het overlijden.
 • Uw kindje is geboren toen u nog geen 24 weken zwanger was. U hoeft dan geen aangifte bij de gemeente te doen, maar het mag wel. Als u een overlijdensakte voor uw te vroeg geboren kindje wilt hebben, dan maakt de gemeente deze voor u op.

Let op: In alle gevallen heeft u een verklaring van een arts nodig. Een levenloos geboren kind kunt u laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). Kijk voor meer informatie op de pagina Levenloosgeboren

5. Wat gebeurt er als de overledene staat ingeschreven in een andere gemeente?

Als de overledene in een andere gemeente in Nederland staat ingeschreven, melden wij het overlijden van betrokkene bij de woongemeente. Dit gebeurt automatisch. Als de overledene in het buitenland woont, moet u dit zelf melden bij de betreffende gemeente. Vaak heeft u dan een afschrift/uittreksel van de overlijdensakte nodig. U kunt dit afschrift online aanvragen.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.