Erkenning

Als u een kind verwacht moet u in sommige gevallen het kind erkennen om de juridische (of wettelijke) ouder te worden. De biologische moeder is automatisch de juridische ouder van het kind.

Getrouwd of geregistreerd partnerschap

Als een man en vrouw getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben, zijn zij beide juridisch de ouders met ouderlijk gezag. U hoeft hiervoor niets te regelen.

Als twee vrouwen getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben, maakt het uit of de donor bekend of onbekend is. Bij een onbekende donor wordt u de juridische ouder door een donorverklaring te overhandigen. Bij een bekende donor is het wel nodig het kind te erkennen.

Niet getrouwd

Bent u niet getrouwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap? De vader of duomoeder moet dan eerst het kind erkennen om de wettelijke ouder te worden.

Voorwaarden

U kunt een geboren of ongeboren kind alleen erkennen als aan de voorwaarden is voldaan:

  • De erkenner is 16 jaar of ouder.
  • Er mogen niet al twee (juridische) ouders zijn. 
  • Staat de erkenner onder curatele, dan is toestemming van de kantonrechter nodig. 
  • U kunt een erkenning later niet terugdraaien.

Toestemming

Als het kind al geboren is, kunt u het alleen erkennen met toestemming:

  • Is het kind onder de 12 jaar? Dan moet de moeder toestemming geven voor de erkenning.
  • Is het kind tussen de 12 en de 16 jaar? Dan is toestemming van moeder én kind nodig. 
  • Is het kind ouder dan 16 jaar? Dan is alleen toestemming van het kind nodig.

Niet ingeschreven in de BRP

Staat een van de ouders niet ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP)? Neem dan contact op met de gemeente.

Kosten

De erkenning is gratis.

Aanvragen

Ongeboren kind erkennen

Beide ouders moeten hiervoor naar het stadhuis komen. Maak een afspraak en neem beide een geldig legitimatiebewijs mee. Als een van de ouders in het buitenland woont, kunnen er meer documenten nodig zijn. Informeer hiernaar bij de gemeente. U krijgt het bewijs van erkenning meteen mee.

Afspraak maken

Geboren kind erkennen

Beide ouders moeten hiervoor naar het stadhuis komen. Maak een afspraak en neem beide een geldig legitimatiebewijs mee. Als een van de ouders in het buitenland woont, kunnen er meer documenten nodig zijn. Informeer hiernaar bij de gemeente. U krijgt het bewijs van erkenning meteen mee.

Afspraak maken

Vraag en antwoord

1. Wat zijn de gevolgen van het erkennen?

  • Het kind krijgt de Nederlandse nationaliteit, als een van de ouders Nederlander is.
  • De erkenner krijgt een (gedeelde) financiële verantwoordelijkheid voor het kind: hij of zij moet meebetalen aan de opvoeding, ook als de moeder en erkenner uit elkaar gaan. 
  • Er ontstaat een erfrechtelijke band tussen erkenner en kind.

2. Heb ik door de erkenning ouderlijk gezag?

Door een kind te erkennen, heeft u niet automatisch het ouderlijk gezag. De rechtbank moet het gezag officieel toewijzen. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid .

3. Welke achternaam krijgt mijn kind?

Als u niet kiest, krijgt uw kind automatisch de achternaam van de moeder die het kind op de wereld heeft gezet. Bij het erkennen kunt u ervoor kiezen dat het kind de achternaam van de vader of duomoeder krijgt.
De achternaam die u kiest voor uw eerste kind, geldt ook voor alle volgende kinderen van dezelfde ouders. Meer informatie vindt u bij Naamskeuze van uw kind.

4. Mijn kind heeft niet de Nederlandse nationaliteit, maar ik wel.

Als de erkenner Nederlands is, kan dat gevolgen hebben voor de nationaliteit van het kind. Maar dat hangt af van de leeftijd van het kind. Als het kind jonger is dan 7 jaar, krijgt het de Nederlandse nationaliteit. Als het kind 7 jaar of ouder is, krijgt het onder voorwaarden de Nederlandse nationaliteit.