Erkenning kind

Als u niet getrouwd bent of geen geregistreerd partnerschap heeft, dan heeft uw kind bij de geboorte geen wettelijke vader of meemoeder. De moeder heeft automatisch ouderlijk gezag. De vader of meemoeder moet het kind erkennen om ouderlijk gezag te krijgen. Dit kan voor of na de geboorte na het maken van een afspraak. Het erkennen van een kind is gratis.

Voorwaarden

Als u een kind wilt erkennen, gelden de volgende voorwaarden:

  • U bent 16 jaar of ouder.
  • U heeft toestemming van de moeder (als het kind ouder is dan 16 is dit niet nodig).
  • Bij een kind tussen de 12 en 16 jaar is toestemming van moeder én kind nodig. 
  • Bij een kind dat ouder is dan 16 is alleen toestemming van het kind nodig.
  • Er mogen niet al twee (juridische) ouders zijn. 
  • Als u onder curatele staat heeft u toestemming van de kantonrechter nodig. 

Staat een van de ouders niet ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP)? Neem dan contact op met de gemeente. 

Afspraak maken

Voor het erkennen van kind maakt u een afspraak. Beide ouders moeten hiervoor naar het stadhuis komen en nemen allebei een geldig legitimatiebewijs mee. Als het kind al geboren is en ouder is dan 12 jaar, moet ook het kind meekomen naar het stadhuis. Als het kind ouder is dan 16 jaar, hoeft de moeder niet aanwezig te zijn.

Afspraak maken

Als een van de ouders in het buitenland woont, kunnen er meer documenten nodig zijn. Informeer hiernaar bij de gemeente. U krijgt het bewijs van erkenning meteen mee. 

Vraag en antwoord

  • Het kind krijgt de Nederlandse nationaliteit, als een van de ouders Nederlander is.
  • De erkenner krijgt een (gedeelde) financiële verantwoordelijkheid voor het kind: hij of zij moet meebetalen aan de opvoeding, ook als de moeder en erkenner uit elkaar gaan. 
  • Er ontstaat een erfrechtelijke band tussen erkenner en kind.

Door een kind te erkennen, heeft u niet automatisch het ouderlijk gezag. De rechtbank moet het gezag officieel toewijzen. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid .

Als u niet kiest, krijgt uw kind automatisch de achternaam van de moeder die het kind op de wereld heeft gezet. Bij het erkennen kunt u ervoor kiezen dat het kind de achternaam van de vader of duomoeder krijgt. De achternaam die u kiest voor uw eerste kind, geldt ook voor alle volgende kinderen van dezelfde ouders. Meer informatie vindt u bij Naamskeuze van uw kind.

Als de erkenner Nederlands is, kan dat gevolgen hebben voor de nationaliteit van het kind. Dat hangt af van de leeftijd van het kind. Als het kind jonger is dan 7 jaar, krijgt het de Nederlandse nationaliteit. Als het kind 7 jaar of ouder is, krijgt het onder voorwaarden de Nederlandse nationaliteit.

Als een man en vrouw getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben, zijn zij beide juridisch de ouders met ouderlijk gezag. U hoeft hiervoor niets te regelen.