Erkenning en gezag kind

Verwacht u een kind en bent u niet met uw partner getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan moet de vader of duomoeder het kind eerst erkennen om het juridisch ouderschap te krijgen. De erkenning mag u in elke gemeente in Nederland doen. U kunt uw kind op verschillende momenten erkennen:

 • vóór de geboorte;
 • bij de geboorteaangifte;
 • na de geboorteaangifte.

Het is verstandig om het kind al voor de geboorte te erkennen. Dan wordt de erkenner direct op de geboorteakte vermeld.

Afspraak maken

Voor het erkennen van kind maakt u een afspraak. Beide ouders moeten hiervoor naar het stadhuis komen en nemen allebei een geldig legitimatiebewijs mee. Als het kind al geboren is en ouder is dan 12 jaar, moet ook het kind meekomen naar het stadhuis. Als het kind ouder is dan 16 jaar, hoeft de moeder niet aanwezig te zijn.

Afspraak maken

Als een van de ouders in het buitenland woont, kunnen er meer documenten nodig zijn. Informeer hiernaar bij de gemeente. U krijgt het bewijs van erkenning meteen mee. 

Als u een kind wilt erkennen, gelden de volgende voorwaarden:

 • U bent 16 jaar of ouder.
 • U heeft toestemming van de moeder (als het kind ouder is dan 16 is dit niet nodig).
 • Bij een kind tussen de 12 en 16 jaar is toestemming van moeder én kind nodig. 
 • Bij een kind dat ouder is dan 16 is alleen toestemming van het kind nodig.
 • Er mogen niet al twee (juridische) ouders zijn. 
 • Als u onder curatele staat heeft u toestemming van de kantonrechter nodig. 

Staat een van de ouders niet ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP)? Neem dan contact op met de gemeente. 

Is het (ongeboren) kind vóór 1 januari 2024 erkend?

Bent u ongehuwd en hebt u geen geregistreerd partnerschap? Dan heeft alleen de moeder automatisch het gezag over het kind (als het geboren is). Zij moet dan wel meerderjarig zijn en niet onder curatele staan. Nadat het kind erkend (en geboren) is, kunt u eenvoudig het gezamenlijk gezag voor moeder en erkenner aanvragen. U doet dit bij de rechtbank. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl

Is het (ongeboren) kind na 1 januari 2024 erkend?

Dan wordt het gezag meteen bij de erkenning geregeld. Bent u ongehuwd en hebt u geen geregistreerd partnerschap? Dan zegt u bij de erkenning wat u wilt met het gezag over het (ongeboren) kind. U kunt ervoor kiezen dat de moeder en de erkenner automatisch allebei het gezag over het kind hebben. Wilt u dat alleen de moeder het gezag heeft? Bij de erkenning wordt dan vastgelegd dat alleen de moeder het gezag over het kind heeft.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

 • Het kind krijgt de Nederlandse nationaliteit, als een van de ouders Nederlander is.
 • De erkenner krijgt een (gedeelde) financiële verantwoordelijkheid voor het kind: hij of zij moet meebetalen aan de opvoeding, ook als de moeder en erkenner uit elkaar gaan. 
 • Er ontstaat een erfrechtelijke band tussen erkenner en kind.

Als u niet kiest, krijgt uw kind automatisch de achternaam van de moeder die het kind op de wereld heeft gezet. Bij het erkennen kunt u ervoor kiezen dat het kind de achternaam van de vader of duomoeder krijgt. De achternaam die u kiest voor uw eerste kind, geldt ook voor alle volgende kinderen van dezelfde ouders. Meer informatie vindt u bij Naamskeuze van uw kind.

Als de erkenner Nederlands is, kan dat gevolgen hebben voor de nationaliteit van het kind. Dat hangt af van de leeftijd van het kind. Als het kind jonger is dan 7 jaar, krijgt het de Nederlandse nationaliteit. Als het kind 7 jaar of ouder is, krijgt het onder voorwaarden de Nederlandse nationaliteit.

Als een man en vrouw getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben, zijn zij beide juridisch de ouders met ouderlijk gezag. U hoeft hiervoor niets te regelen.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.