Financiële documenten

Via deze pagina vindt u de begroting, kadernota en jaarstukken. Deze financiële documenten zijn onderdeel van de begrotingscyclus van de gemeente. De begrotingscyclus wordt gebruikt om te plannen en te verantwoorden waaraan het geld wordt uitgegeven.

Begroting

In de begroting van 2021 kijkt de gemeente vooruit: wat zijn de komende jaren de inkomsten en uitgaven van de gemeente? Waar wordt het geld aan besteed? Welke keuzes heeft de gemeenteraad gemaakt? Het beleid waar de politieke partijen het over eens zijn, is terug te vinden in de begroting voor het komende jaar. Deze informatie vindt u op de externe website Ibabs online. U vindt daar ook de begroting van 2020.

Kadernota

De kadernota geeft de financiële tussenstand van het lopende jaar en een vooruitblik van de uitgaven en inkomsten voor de komende 4 jaar van de gemeente. U vindt de kadernota via de externe website Ibabs online.

Jaarstukken

De jaarstukken bevatten de verantwoording met daarin per programma een terugblik op onderwerpen die een belangrijke rol hebben gespeeld. Wat is er gedaan? Is bereikt wat de gemeente wilde bereiken? En, heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten? U vindt meer informatie op de website Ibabs online.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.