Gemeenteraad

De gemeenteraad vertegenwoordigt de bewoners van Hoorn. De raad stelt de hoofdlijnen van het beleid vast en controleert het college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad wordt eens in de vier jaar gekozen door de inwoners van Hoorn. Door te stemmen op een partij kunt u invloed uitoefenen op de koers die Hoorn gaat varen.

Wie zit er in de raad?

De gemeenteraad van Hoorn heeft een aparte website. Wilt u weten wie er in de gemeenteraad zitten? Bekijk dan de samenstelling van de raad. U vindt via de website van de gemeenteraad ook informatie over hoe uw stem kunt laten horen. U vindt er ook alle agenda´s van vergaderingen met bijbehorende vergaderstukken.

Bekijk vergaderingen live

Volg de vergaderingen van de raad live of bekijk een gemiste uitzending op de externe website Company Webcast.

Contact met de raad

Inwoners en andere belangstellenden kunnen bij de griffie terecht voor vragen over vergaderingen of het toezenden van informatie aan de raad. U kunt mailen naar griffie@hoorn.nl of bellen via 0229 25 22 00.