Melding openbare ruimte

Kapotte straatverlichting, een losse stoeptegel, een gat in de weg of overlast van bijvoorbeeld honden, buren, fietsen, geparkeerde auto's of hangjongeren. Dit soort zaken over uw woonomgeving kunt u aan de gemeente melden. De gemeente gaat dan zo snel mogelijk met uw melding aan de slag.

Gemeente niet bereikbaar en er is een gevaarlijke situatie?

En is dit buiten de kantoortijden van de gemeente? Neem dan contact op met de politie via 0900 8844. Bijvoorbeeld wanneer de verlichting van een hele straat, wijk of buurt uitvalt. Ook bij problemen met het riool waar de hele straat, wijk of buurt last van heeft belt u met de politie. 

Melding doen

Melding over speeltoestellen, groen, zwerfafval, riool, bestrating, straatverlichting of overlast van bijvoorbeeld buren, honden of hangjongeren.

Meld dit bij de gemeente


Melding over huisvuil, oud papier of ongedierte

Meld dit bij HVC


Stankoverlast of geluidsoverlast van een bedrijf

Meld dit bij de RUD

Melding overlast waterplanten via de waterplantmelder.

Melding maken

Vraag en antwoord

1. Van welke zaken kan ik melding doen?

U kunt een melding doen over alle zaken in de openbare ruimte, zoals speel- en groenvoorzieningen, bestrating of straatverlichting. Maar ook over bijvoorbeeld overlast van honden, buren, fietsen, geparkeerde auto's of hangjongeren. Meld het ook als u bijvoorbeeld dode dieren langs de waterkant ziet in de zomer.

2. Wanneer wordt mijn melding opgepakt?

Wij gaan zo snel mogelijk met de melding aan de slag. Op het moment dat u een melding maakt, leest u in de bevestiging wat de verwachte afhandelingstermijn is. Dit zijn de afhandelingstermijnen van de meest voorkomende meldingen:

Gevaarlijke situaties, ernstige overlast en opruimen van dode dieren
(Na 17.00 uur contact opnemen met de politie, telefoon 0900 8844.)
zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval dezelfde dag
Riool dezelfde dag
Groen, zwerfafval, regenwaterkolken en speeltoestellen binnen 10 werkdagen
Openbare verlichting binnen 10 werkdagen
Bestrating en asfalt, bruggen en straatmeubilair binnen 15 werkdagen

3. Moet ik altijd bij de gemeente zijn?

Nee. Er zijn een aantal bijzondere situaties die u op een andere plek kunt melden:

Stankoverlast van een bedrijf

Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord

Geluidsoverlast van een bedrijf Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord
Huisvuil HVC Groep
Oud papier HVC Groep
Ongedierte HVC Groep