Meedoen voor volwassenen en kinderen

Het Meedoen budget is voor inwoners van de gemeente Hoorn met een laag inkomen. U ontvangt het budget in de vorm van een strippenkaart. Hiermee kunt u sport-, culturele en educatieve activiteiten betalen. De strippen zijn niet inwisselbaar voor geld. Elk gezinslid mag een eigen kaart aanvragen. Er zijn verschillende kaarten voor kinderen tot 18 jaar en volwassenen.

Hoogte van het Meedoen budget 

Het meedoen budget heeft twee groepen, volwassenen en kinderen. Per groep is er een ander budget per kalenderjaar beschikbaar:

 • Volwassenen: € 100 per persoon
 • Kinderen tot 18 jaar: € 200 per persoon

Voorwaarden voor het aanvragen van een Meedoen budget

U kunt het Meedoen budget voor uzelf en/of uw kind(eren) aanvragen als u:

 • inwoner bent van Hoorn
 • 18 jaar of ouder bent
 • een laag inkomen en een bescheiden vermogen heeft. Bekijk wat een laag inkomen en een bescheiden vermogen is in onderstaande tab 'Inkomensgrenzen'.

Heeft u een bijstandsuitkering?

Ontvangt u als inwoner van Hoorn een bijstandsuitkering via WerkSaam West-Friesland? Dan krijgt u standaard het Meedoen budget van de gemeente. U hoeft het niet zelf aan te vragen.

Heeft u geen laag inkomen maar zit u in een schuldsaneringstraject?

Ook inwoners die geen laag inkomen hebben maar wel in een schuldsaneringstraject zitten kunnen het Meedoen budget aanvragen.

Meedoen budget aanvragen

Geef via onderstaande knop uw adresgegevens door dan ontvangt u het aanvraagformulier per post of e-mail. U ontvangt het budget in de vorm van een strippenkaart.

Aanvragen Meedoen budget

Waar kunt u de kaart gebruiken?

Op de pagina Meedoen budget, overzicht organisaties  staan alle verenigingen en organisaties waar u de strippen kunt gebruiken.

Hoe werkt het Meedoen budget?

Als u het budget aanvraagt, ontvangt u een brief en een strippenkaart. De brief is de beschikking. U neemt deze brief/beschikking, de strippenkaart en een geldig legitimatiebewijs mee naar de aanbieder waar u de strippen wilt gebruiken.

Om in aanmerking te komen voor het Meedoen budget gelden de volgende grenzen. Dit zijn netto bedragen inclusief vakantiegeld:

Personen tussen de 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd:

 • Alleenstaanden: inkomen € 1.322,18 en totaal vermogen is maximaal € 6.505  
 • Alleenstaande ouders: inkomen € 1322,18 en totaal vermogen is maximaal € 13.010
 • Echtparen/samenwonenden: € 1.888,84 en totaal vermogen is maximaal € 13.010

Jongeren tussen de 18 en 21 jaar zonder kinderen

 • Alleenstaande, indien hij 18, 19 of 20 jaar is € 326,42
 • Gehuwden waarvan beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar zijn € 652,85
 • Gehuwden waarvan één echtgenoot 18, 19 of 20 jaar is € 1.270,85

Jongeren tussen de 18 en 21 jaar met kinderen

 • Alleenstaande, indien hij 18,19 of 20 jaar is € 326,42
 • Gehuwden waarvan beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar zijn € 1.030,62
 • Gehuwden waarvan één echtgenoot 18,19 of 20 jaar is € 1.648,62

Pensioengerechtigden

 • Alleenstaande of alleenstaande ouder € 1.470,80
 • Gehuwden één of meer de pensioengerechtigde leeftijd € 1.992,43

Persoon in een inrichting 

 • Alleenstaande of alleenstaande ouder incl. verhoging € 459,47
 • Gehuwden inclusief verhoging  € 746,03

Doet uw organisatie mee met de Sport- en cultuurstrippenkaart? Dan kunnen inwoners met een laag inkomen aan activiteiten van uw organisatie of instelling deelnemen. Inwoners gebruiken de strippenkaart als betaalmiddel.

Hoe zorg ik ervoor dat mijn organisatie het geld ontvangt?

U kunt de ingeleverde strippen declareren bij de gemeente. U ontvangt het declaratieformulier, zodra u bent aangesloten.

Wat voor soort strippen zijn er?

Er zijn strippen voor volwassenen, voor kinderen en voor senioren. Elke categorie strippen heeft een eigen kleur die elk jaar wisselt. U wordt aan het begin van elk kalenderjaar geïnformeerd over de wijziging van de kleuren. De strippen worden uitgegeven in twee verschillende waardes: € 2,50 en € 5,00.

Hoe werkt het?

Om te kunnen betalen met strippen, heeft de gebruiker een brief/beschikking van de gemeente nodig en een geldig legitimatiebewijs. Zonder beschikking is betalen met strippen niet mogelijk.

Meer informatie en aanmelden

Heeft u meer vragen? Of wilt u zich aanmelden? Neem dan contact op via het contactformulier.

 • loon uit werk (inclusief vakantiegeld) 
 • uitkeringen (zoals WAO, Wajong, WW, AOW, Anw)
 • alimentatie
 • winst uit een eigen bedrijf
 • bezittingen (zoals huis, auto, sieraden, geld)
 • saldo bankrekeningen
 • levensverzekeringen
 • schulden

Ja, als u recht heeft op het Meedoen budget, krijgt u een kaart voor ieder inwonend gezinslid. Kinderen van 0 tot en met 17 jaar krijgen een kaart. Als uw kind 18 jaar of ouder is kan het zelf het Meedoen budget aanvragen.

Elk jaar verstrekt de gemeente nieuwe strippenkaarten die geldig zijn voor 1 kalenderjaar (1 januari tot en met 31 december).

Nee dat kan niet. U kunt ook niet met de strippenkaart van uw kind betalen voor uw eigen activiteiten.

Dit duurt maximaal 8 weken nadat de gemeente uw aanvraag heeft ontvangen.

Ja dat mag.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.