Geboorte aangeven

Binnen 3 dagen na de geboorte van uw kind, moet u uw kind aangeven in de gemeente waar het kind geboren is. Uw kind wordt dan opgenomen in de Basisregistratie personen (BRP) en krijgt een Burgerservicenummer (BSN). U ontvangt dit binnen een aantal werkdagen per post.

Online aangifte na geboorte

U doet online aangifte van de geboorte van uw kind. De gemeente Hoorn maakt dan een geboorteakte. Het is niet nodig om langs te komen in het stadhuis.

Aangifte geboorte

Geboren op:

Laatste dag van aangifte:

Maandag  Donderdag
Dinsdag Vrijdag
Woensdag Maandag
Donderdag Maandag
Vrijdag Dinsdag
Zaterdag Dinsdag
Zondag Woensdag

Wie mag aangifte doen?

De volgende personen mogen aangifte doen van de geboorte:

 • De vader of moeder van het kind.
 • Iemand die bij de geboorte aanwezig was.
 • De bewoners van de woning waar de geboorte plaatsvond. 
 • De directeur van de inrichting waar de geboorte plaatsvond. De directeur mag hiervoor iemand machtigen. 

Vraag en antwoord

U kunt voor uw eerste kind de achternaam van een van de ouders kiezen. Alle volgende kinderen krijgen dezelfde achternaam. Wilt u dat het kind de achternaam van de moeder krijgt? Dan laat u samen een akte van naamskeuze opmaken bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Als u niet kiest, krijgt uw kind automatisch een achternaam, afhankelijk van de gezinssituatie:

 • Getrouwde vader en moeder. Het kind krijgt de achternaam van de vader. 
 • Ongetrouwde vader en moeder. Het kind krijgt de achternaam van de moeder. Als het kind is erkend door de vader dan is er op dat moment een keuze gemaakt voor de achternaam van de vader of moeder.

Huwelijk of geregistreerd partnerschap van 2 vrouwen

Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap van 2 vrouwen zijn de volgende 3 situaties mogelijk:

 1. Hebt u een verklaring van anoniem zaaddonorschap van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting? Dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de duomoeder. Wilt u dit niet, dan kunt u uiterlijk bij de aangifte van geboorte naamskeuze doen voor de achternaam van de moeder. Het heeft de voorkeur om dit tijdens de zwangerschap al te regelen.
 2. Hebt u geen verklaring van anoniem zaaddonorschap van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting? En de duomoeder erkent het kind? Bij de erkenning kiest u tegelijkertijd welke achternaam het kind krijgt.
 3. Hebt u geen verklaring van anoniem zaaddonorschap van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting? En de duomoeder erkent het kind niet maar adopteert het? Het kind krijgt automatisch de naam van de moeder. Wilt u dit niet? Dan doet u uiterlijk bij de aangifte van de geboorte een naamskeuze voor de naam van de aanstaande duomoeder. U kunt dit ook bij de adoptieprocedure bij de recht

U kiest zelf de voornaam van uw kind. Daarin bent u vrij. Maar soms wordt uw naam niet toegestaan. Daarbij staat het belang van het kind voorop. Bijvoorbeeld:

 • De voornamen zijn ongepast.
 • De voornamen zijn bestaande achternamen.

Ja, dat kan. Hiervoor is geen gerechtelijke procedure nodig. In sommige situaties bent u automatisch de juridische moeder van het kind. In andere situaties moet u eerst het kind erkennen. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Juridisch ouderschap heeft onder andere gevolgen voor het gezag over het kind, de naam, de nationaliteit en het erfrecht. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Op de website van de Rijksoverheid leest u wanneer u gezag krijgt over een kind.

Op de website van de IND vindt u informatie meer informatie.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.