Trouwen of geregistreerd partnerschap

Maatregelen tijdens ceremonie

Vanwege het coronavirus gelden er tijdens de huwelijksceremonie een aantal maatregelen. Voor alle locaties geldt:

 • Alle aanwezigen houden altijd 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Alle aanwezigen zijn vrij van verkoudheidsklachten, verhoging en koorts.
 • Er worden geen handen geschud.
 • Voor iedere gast moet een zitplaats beschikbaar zijn.
 • Personen uit één huishouden mogen bij elkaar zitten.
 • Bent u 13 jaar of ouder? Draag dan een mondkapje. 

Opgelet: houd deze website in de gaten voor mogelijk nieuwe of andere aangepaste maatregelen.

Aantal aanwezigen per locatie 

 • Bontekoezaal in het stadhuis: 10 personen (excl. Trouwambtenaar en eventueel bode)
 • Statenlogement: maximaal 25 personen, met het bruidspaar en getuigen en zonder trouwambtenaar.
 • Alle andere aangewezen locaties: de aantallen verschillen per locatie, neem contact op met de betreffende locatie voor informatie.

Als u met meer dan het maximaal aantal personen komt, dan gaat de ceremonie niet door. 

Alle informatie over trouwen in Hoorn

Lees alles over trouwen in Hoorn in het Trouwmagazine. Denk aan trouwlocaties, trouwambtenaren en welke stappen jullie moeten nemen om te trouwen in Hoorn.

Wat verandert er als we trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan?

Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan heeft invloed op al jullie bestaande en toekomstige bezittingen en schulden. Lees meer hierover op de website van de Rijksoverheid.

Voorwaarden om te trouwen

 • Jullie zijn allebei 18 jaar of ouder.
 • U mag niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
 • U bent geen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer- of zus van elkaar.
 • U mag niet gedwongen worden om het huwelijk of geregistreerd partnerschap aan te gaan.
 • Als u onder curatele staat, heeft u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Reserveren bij de gemeente

Hebben jullie alle keuzes gemaakt en (als dat nodig is) gereserveerd?

 • Datum
 • Soort ceremonie
 • Locatie 
 • Voor een aantal locaties reserveert u de datum en locatie eerst bij de eigenaar van de locatie
 • Trouwambtenaar: geef jullie keuze door bij het online reserveren. Als jullie kiezen voor een familielid of vriend als trouwambtenaar geef dan bij het reserveren de volgende gegevens door: voor- en achternaam, geboortedatum en telefoonnummer.
 • Trouwboekje
 • Naamgebruik (lees alles op de pagina Naamgebruik)          

Dan is het tijd om jullie huwelijk via de website te reserveren en te betalen bij de gemeente. Jullie betalen wijzigingskosten bij annulering of een wijziging van de datum, het tijdstip of de locatie.

Reserveren

Melding maken van voorgenomen huwelijk of partnerschap

Voordat jullie kunnen trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan, moeten jullie daar een officiële melding van maken. Vroeger was dat het in ondertrouw gaan. Doe dit uiterlijk 2 weken van tevoren, maar liever nog eerder (op z’n vroegst een jaar van tevoren).
Jullie doen de melding bij de gemeente waar je gaat trouwen of waar het partnerschap wordt geregistreerd. U hebt er allebei uw DigiD bij nodig. Bij deze melding geeft u meteen door wie de getuigen zijn. Als jullie in het buitenland wonen en als één van jullie Nederlander is, dan moeten jullie de melding in Den Haag doen.

Melding maken  

Kosten

Ceremonie

Er zijn 5 mogelijkheden voor een huwelijksceremonie:

1. Kosteloos huwelijk zonder toespraak

Dinsdag om 9.00 en 9.15 uur
Locatie: stadhuis
Kosten: geen
Alleen het bruidspaar en maximaal 4 getuigen zijn aanwezig.

2. Huwelijk zonder toespraak

Maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 17.00 uur
Locatie: stadhuis
Kosten: € 232

3. Huwelijk met toespraak

Maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur 
Locatie: u maakt een keuze uit de door de gemeente aangewezen locaties.
Kosten*: de totale kosten zijn afhankelijk van de keuze voor de trouwambtenaar:

 • met trouwambtenaar van de gemeente naar keuze: € 448*
 • met eigen trouwambtenaar al beëdigd: € 325*
 • met eigen trouwambtenaar nog niet beëdigd: € 526*

4. Huwelijk met toespraak

Maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur 
Locatie: eigen keuze
Kosten*: de totale kosten zijn afhankelijk van de keuze voor de trouwambtenaar:

 • met trouwambtenaar van de gemeente naar keuze: € 500*
 • met eigen trouwambtenaar al beëdigd: € 376*
 • met eigen trouwambtenaar nog niet beëdigd: € 577*

5. Huwelijk met toespraak

Alle (feest)dagen en buiten kantoortijden (kantoortijden: ma t/m vrij van 9 -17 uur)
Locatie: alle locaties, behalve het stadhuis
Kosten*: de totale kosten zijn afhankelijk van de keuze voor de trouwambtenaar:

 • met trouwambtenaar van de gemeente naar keuze: € 717*
 • met eigen trouwambtenaar al beëdigd: € 438*
 • met eigen trouwambtenaar nog niet beëdigd: € 639*

*deze kosten zijn exclusief de kosten die de eigenaar van de locatie in rekening brengt. Dit geldt niet voor de Bontekoezaal in het stadhuis en het Statenlogement.

Overige kosten

Omschrijving  Kosten
Trouwboekje
Gekalligrafeerd bijschrijven van een kind 
€ 26
€ 3,70 per kind
Medewerker gemeente optredend als getuige € 26
Melding voorgenomen huwelijk gratis
Omzetten partnerschap in een huwelijk € 34,50
Verklaring van huwelijksbevoegdheid  € 24,60
Wijzigen trouwdatum, trouwlocatie of tijdstip  € 69

Vraag en antwoord

Neem contact op met de gemeente. Bij een wijziging van de datum, het tijdstip of de locatie betaalt u wijzigingskosten van € 69. 

Er zijn twee verschillen:

 • Als u trouwt, moet u elkaar het jawoord geven. Bij een geregistreerd partnerschap is dat niet verplicht.
 • Een geregistreerd partnerschap kan buiten de rechter om eindigen. Dat kan alleen als u geen minderjarige kinderen heeft. Om een huwelijk te beëindigen (ontbinden) moet u altijd naar de rechter.

Verder kent het geregistreerd partnerschap niet de scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel.

Lees meer hierover op de website van de Rijksoverheid.

Bruidspaar: legitimatiebewijs (Paspoort, identiteitskaart, verblijfsdocument of Nederlands rijbewijs) Getuigen: legitimatiebewijs (Paspoort, identiteitskaart, verblijfsdocument of Nederlands rijbewijs)

Kijk voor meer informatie over de voorwaarden op de website van de Rijksoverheid.

Ja dat kan. Het kan zijn dat u extra documenten moet inleveren van deze persoon. Denk aan een geboorteakte, een verklaring dat u niet getrouwd bent of een huwelijksakte met echtscheidingsdocumenten. Neem voor meer informatie contact op met de gemeente.

Uw naam verandert niet automatisch. U kunt de naam van uw echtgenoot of partner gebruiken als u getrouwd of geregistreerd partner bent. Dit kan ook als u getrouwd bent geweest of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan. Dit heet naamgebruik. Juridisch verandert uw naam niet. Lees verder over naamgebruik veranderen op de pagina Naamgebruik.

U kunt het huwelijk melden in elke gemeente. Maar het is aan te raden om dit te doen in de gemeente waar u gaat trouwen. Als u beiden niet in Nederland woont en één van u is Nederlander, dan doet u melding in Den Haag.

Ja, dat kan. Dit kunt u in elke gemeente regelen. U kunt kiezen hoe u dit wilt doen: zonder ceremonie of met ceremonie.

Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk - zonder ceremonie

Voor het omzetten van een partnerschap in een huwelijk komt u samen naar het Stadhuis. Neem hiervoor contact op met de gemeente. U neemt naar de afspraak een geldig identiteitsbewijs van u allebei mee. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. U heeft geen getuigen nodig voor het omzetten van uw geregistreerd partnerschap in een huwelijk.

Kijk voor een overzicht van de kosten bij de bovenstaande tab 'Kosten'.

Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk - met ceremonie

Om uw geregistreerd partnerschap om te zetten in een huwelijk met een ceremonie, reserveert u een huwelijk bij de gemeente. U hoeft geen melding van voorgenomen huwelijk te doen en u heeft geen getuigen nodig.

 • Beperkte gemeenschap van goederen: Als u het jawoord uitspreekt zonder vooraf iets te regelen, trouwt u automatisch in beperkte gemeenschap van goederen. Hieronder vallen:

  - Bezittingen en schulden die alleen van u waren voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap blijven alleen van u.

  - Erfenissen of schenkingen die u voor of tijdens het huwelijk krijgt, blijven van u. De erflater of schenker kan wel in het testament bepalen dat uw partner ook een deel krijgt.

  - Bestond een eigen onderneming al voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap? Dan blijft deze privé. De partner die de onderneming beheert, moet een vergoeding betalen aan de andere partner. Vergelijkbaar met salaris dat in de gemeenschap van goederen valt.

 • Huwelijkse voorwaarden: U kunt voor het huwelijk voorwaarden laten vastleggen door een notaris. Dan trouwt u onder huwelijkse voorwaarden. U maakt samen afspraken over inkomsten, bezittingen en schulden. Uw notaris kan u hier verder over informeren.

Uw keuze staat los van de rechten en plichten binnen het huwelijk of het geregistreerd partnerschap.

Leer meer hierover op de website van de Rijksoverheid

Ja. Neem voor meer informatie contact op met de gemeente waar u wilt trouwen.

Een religieus huwelijk mag in Nederland plaatsvinden nadat u voor de burgerlijke stand bent getrouwd. Het is raadzaam om ruim van tevoren contact op te nemen met uw kerk of moskee.

Als u wilt trouwen met uw adoptiebroer of -zus heeft u toestemming nodig van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.

Het kan gebeuren dat het huwelijk of geregistreerd partnerschap tóch niet door kan gaan. U kunt dit aan de gemeente doorgeven door een mail te sturen naar publiekszaken@hoorn.nl. In de mail mag u aangeven over welke datum en tijdstip het gaat en uw namen. Er worden wel annuleringskosten van € 67,50 (in 2021 is dit € 69) in rekening gebracht.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.