Trouwen of geregistreerd partnerschap

U kunt uw relatie officieel vastleggen met een huwelijk of een geregistreerd partnerschap. Dit heeft invloed op op al uw bestaande en toekomstige bezittingen en schulden van u en uw partner. De regelgeving rond het huwelijk of een geregistreerd partnerschap is veranderd per 1 januari 2018. Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over deze veranderingen.

Mogelijkheden

In Hoorn zijn verschillende mogelijkheden om te trouwen of een partnerschap te registreren. Deze mogelijkheden verschillen in prijs.

 • Kosteloos
  Locatie: Stadhuis
  Dagen en tijd: dinsdag of donderdag om 9.00 uur
  Aantal personen: 4 tot 6 (bruidspaar en maximaal 4 getuigen)
  Zonder toespraak van een trouwambtenaar
 • Standaard
  Locatie: Stadhuis, Bontekoezaal
  Dagen en tijd: dinsdag, woensdag of donderdag om 10.00, 11.00 of 14.00 uur
  Aantal personen: 25
  Zonder toespraak van een trouwambtenaar
 • Uitgebreid
  Met toespraak van trouwambtenaar. Locatie, dag, tijd en aantal personen naar keuze.

Trouwlocaties

Bij een uitgebreid huwelijk of partnerschap kunt u zelf kiezen waar u gaat trouwen. Bekijk hier de trouwlocaties.

Voorwaarden

Voor een huwelijk en geregistreerd partnerschap gelden deze voorwaarden:

 • U en uw partner zijn allebei 18 jaar of ouder. 
 • U mag niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
 • U bent geen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer- of zus van elkaar.
 • U mag niet gedwongen worden om het huwelijk of geregistreerd partnerschap aan te gaan.
 • Als u onder curatele staat, heeft u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Wat moet u meenemen op de dag van het huwelijk of geregistreerd partnerschap?

 • Bruidspaar: legitimatiebewijs (Paspoort, identiteitskaart, verblijfsdocument of Nederlands rijbewijs)
 • Getuigen: legitimatiebewijs (Paspoort, identiteitskaart, verblijfsdocument of Nederlands rijbewijs)

Kijk voor meer informatie over de voorwaarden op de website van de Rijksoverheid.

Kosten

De kosten voor een huwelijk of geregistreerd partnerschap zijn afhankelijk van uw keuzes. Bijvoorbeeld van de locatie en de dag die u kiest.

Huwelijkslocaties en producten

Uitgebreid huwelijk
Locatie: Raadzaal   
maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur € 434,75.
  
Locatie: Bontekoezaal  
maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur € 373.
  
Locatie: Statenlogement   
maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur € 705,50
andere tijdstippen en weekend € 1.247.
  
Andere locatie:
Oosterkerk, Parkschouwburg, Dorpskerk van Zwaag, Noorderkerk, Het Huis Verloren, Ridderikhoff, Westfries Museum, Schepen: Bounty, Egberdina, De Toekomst.  
maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur  *€ 405,50
andere tijdstippen en weekend  *€ 667
* Dit tarief is exclusief de huur van de trouwlocatie.  
  
Trouwlocatie aanwijzen voor één dag:  
maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur  * € 517
op een ander tijdstip dan het bovenstaande * € 673
* Dit tarief is exclusief de huur van de trouwlocatie.   

  
Standaard huwelijk € 138,75.

Trouwboekje

Trouwboekje € 24,50.
Gekalligrafeerd bijschrijven van een kind, per kind  € 3,50.

Diversen

Medewerker optredend als getuige € 24,50.
Omzetten partnerschap in een huwelijk € 32,50.
Verklaring van huwelijksbevoegdheid € 23,30.
Wijzigen trouwdatum, trouwlocatie of tijdstip € 65.

Online reserveren

U kunt een huwelijk of geregistreerd partnerschap online reserveren.

Online reserveren

Let op: Bij een annulering of wijziging van de datum, het tijdstip of de locatie worden wijzigingskosten in rekening gebracht.

Vooraf melding maken

Voordat u trouwt of een partnerschap aangaat, moet u dit schriftelijk melden. Vroeger heette dit ‘in ondertrouw gaan’. Doe dit bij de gemeente waar het huwelijk of partnerschap plaatsvindt. Melding maken kan vanaf 1 jaar tot 14 dagen voordat het huwelijk of partnerschap plaatsvindt. Daarbij meldt u ook de getuigen. Ga naar Melding voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Vraag en antwoord

1. Wat is het verschil tussen het huwelijk en geregistreerd partnerschap?

Er zijn twee verschillen:

 • Als u trouwt, moet u elkaar het jawoord geven. Bij een geregistreerd partnerschap is dat niet verplicht.
 • Een geregistreerd partnerschap kan buiten de rechter om eindigen. Dat kan alleen als u geen minderjarige kinderen heeft. Om een huwelijk te beëindigen (ontbinden) moet u altijd naar de rechter. Verder kent het geregistreerd partnerschap niet de scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel.

2. Verandert mijn naam door een huwelijk of geregistreerd partnerschap?

Uw naam verandert niet automatisch. U kunt de naam van uw echtgenoot of partner gebruiken als u getrouwd bent. Dit kan ook als u getrouwd bent geweest of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan. Dit heet naamgebruik. Juridisch verandert uw naam niet. Lees verder over naamgebruik veranderen.

3. Mogen wij trouwen in een andere gemeente dan onze woonplaats?

Ja. Neem voor meer informatie contact op met de gemeente waar u wilt trouwen.

4. Bij welke gemeente kan ik het voorgenomen huwelijk melden?

U kunt het huwelijk melden in elke gemeente. Maar het is aan te raden om dit te doen in de gemeente waar u gaat trouwen. Als u beiden niet in Nederland woont en één van u is Nederlander, dan doet u melding in Den Haag.

5. Hoe kunnen wij voor de kerk trouwen?

Een religieus huwelijk mag in Nederland plaatsvinden nadat u voor de burgerlijke stand bent getrouwd. Het is raadzaam om ruim van tevoren contact op te nemen met uw kerk of moskee.

6. Wat betekent trouwen in beperkte gemeenschap van goederen/onder huwelijkse voorwaarden?

 • Beperkte gemeenschap van goederen: Als u het jawoord uitspreekt zonder vooraf iets te regelen, trouwt u automatisch in beperkte gemeenschap van goederen. Hieronder vallen:
  - Bezittingen en schulden die alleen van u waren voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap blijven alleen van u.
  - Erfenissen of schenkingen die u voor of tijdens het huwelijk krijgt blijven van u. De erflater of schenker kan wel in het testament bepalen dat uw partner ook een deel krijgt.
  - Bestond een eigen onderneming al voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap? Dan blijft deze privé. De partner die de onderneming drijft, moet een vergoeding betalen aan de andere partner. Vergelijkbaar met salaris dat in de gemeenschap van goederen valt.
 • Huwelijkse voorwaarden: U kunt voor het huwelijk voorwaarden laten vastleggen door een notaris. Dan trouwt u onder huwelijkse voorwaarden. U maakt samen afspraken over inkomsten, bezittingen en schulden. Uw notaris kan u hier verder over informeren.

Uw keuze staat los van de rechten en plichten binnen het huwelijk of het geregistreerd partnerschap.

7. Kunnen we ons geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk?

Ja, dat kan. U kunt bij elke gemeente een akte van omzetting laten opmaken. In Hoorn kunt u contact met ons opnemen.

8. Kan ik trouwen met mijn adoptiebroer of -zus?

Als u wilt trouwen met uw adoptiebroer of -zus heeft u toestemming nodig van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.