Trouwen of geregistreerd partnerschap

Lees alles over trouwen in Hoorn in het Trouwmagazine. Denk aan trouwlocaties, trouwambtenaren en welke stappen jullie moeten nemen om te trouwen in Hoorn.

Wat verandert er als we trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan?

Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan heeft invloed op al jullie bestaande en toekomstige bezittingen en schulden. Lees meer hierover op de website van de Rijksoverheid.

Voorwaarden om te trouwen

 • Jullie zijn allebei 18 jaar of ouder.
 • U mag niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
 • U bent geen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer- of zus van elkaar.
 • U mag niet gedwongen worden om het huwelijk of geregistreerd partnerschap aan te gaan.
 • Als u onder curatele staat, heb je toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Reserveren bij de gemeente

Hebben jullie alle keuzes gemaakt en (als dat nodig is) gereserveerd?

 • Datum
 • Soort ceremonie
 • Locatie 
 • Voor een aantal locaties reserveert u de datum en locatie eerst bij de eigenaar van de locatie
 • Trouwambtenaar: geef jullie keuze door bij het online reserveren 
 • Trouwboekje
 • Naamgebruik (lees alles op de pagina Naamgebruik)          

Dan is het tijd om jullie huwelijk via de website te reserveren bij de gemeente. Jullie betalen wijzigingskosten bij annulering of een wijziging van de datum, het tijdstip of de locatie.

Reserveer huwelijk

Melding maken van voorgenomen huwelijk

Voordat jullie kunnen trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan, moeten jullie daar een officiële melding van maken. Vroeger was dat het in ondertrouw gaan. Doe dit uiterlijk 2 weken van tevoren, maar liever nog eerder (op z’n vroegst een jaar van tevoren).
Jullie doen de melding bij de gemeente waar je gaat trouwen of waar het partnerschap wordt geregistreerd. U hebt er allebei uw DigiD bij nodig. Als jullie in het buitenland wonen en als één van jullie Nederlander is, dan moeten jullie de melding in Den Haag doen.

Melding maken  

Kosten

Omschrijving Kosten
Standaard huwelijk
dinsdag, woensdag of donderdag om 10.00, 11.00 of 14.00 uur
(geen toespraak trouwambtenaar)
€ 142
Uitgebreid huwelijk in de Raadzaal   
maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur 
 € 444
Uitgebreid huwelijk in de Bontekoezaal  
maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur
 € 380
Uitgebreid huwelijk in het Statenlogement   
maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur 
 € 714
Uitgebreid huwelijk in het Statenlogement
andere tijdstippen en weekend
 € 1.260
Uitgebreid huwelijk
Oosterkerk, Parkschouwburg, Dorpskerk van Zwaag, Noorderkerk,
Het Huis Verloren, Ridderikhoff, Westfries Museum,
Schepen: Bounty, Egberdina, De Toekomst. maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur
€ 414*
Uitgebreid huwelijk
Oosterkerk, Parkschouwburg, Dorpskerk van Zwaag, Noorderkerk,
Het Huis Verloren, Ridderikhoff, Westfries Museum,
Schepen: Bounty, Egberdina, De Toekomst. andere tijdstippen en weekend
 € 680*
Trouwlocatie aanwijzen voor één dag:  
maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur
 € 529*
Trouwlocatie aanwijzen voor één dag: andere tijdstippen en weekend   € 688*
Standaard huwelijk   € 142
Trouwboekje
Gekalligrafeerd bijschrijven van een kind
€ 25
€ 3,55 per kind
Medewerker gemeente optredend als getuige € 25
Melding voorgenomen huwelijk gratis
Omzetten partnerschap in een huwelijk € 33
Verklaring van huwelijksbevoegdheid € 23,60
Wijzigen trouwdatum, trouwlocatie of tijdstip € 66

 * Dit tarief is exclusief de huur van de trouwlocatie.  

Vraag en antwoord

1. Wat neem je mee op de dag van het huwelijk of geregistreerd partnerschap?

Bruidspaar: legitimatiebewijs (Paspoort, identiteitskaart, verblijfsdocument of Nederlands rijbewijs)
Getuigen: legitimatiebewijs (Paspoort, identiteitskaart, verblijfsdocument of Nederlands rijbewijs)

Kijk voor meer informatie over de voorwaarden op de website van de Rijksoverheid.

2. Wat is het verschil tussen het huwelijk en geregistreerd partnerschap?

Er zijn twee verschillen:

 • Als u trouwt, moet u elkaar het jawoord geven. Bij een geregistreerd partnerschap is dat niet verplicht.
 • Een geregistreerd partnerschap kan buiten de rechter om eindigen. Dat kan alleen als u geen minderjarige kinderen heeft. Om een huwelijk te beëindigen (ontbinden) moet u altijd naar de rechter.

Verder kent het geregistreerd partnerschap niet de scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel.

Lees meer hierover op de website van de Rijksoverheid.

3. Verandert mijn naam door een huwelijk of geregistreerd partnerschap?

Uw naam verandert niet automatisch. U kunt de naam van uw echtgenoot of partner gebruiken als u getrouwd bent. Dit kan ook als u getrouwd bent geweest of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan. Dit heet naamgebruik. Juridisch verandert uw naam niet. Lees verder over naamgebruik veranderen op de pagina Naamgebruik.

4. Mogen wij trouwen in een andere gemeente dan onze woonplaats?

Ja. Neem voor meer informatie contact op met de gemeente waar u wilt trouwen.

5. Bij welke gemeente kan ik het voorgenomen huwelijk melden?

U kunt het huwelijk melden in elke gemeente. Maar het is aan te raden om dit te doen in de gemeente waar u gaat trouwen. Als u beiden niet in Nederland woont en één van u is Nederlander, dan doet u melding in Den Haag.

6. Hoe kunnen wij voor de kerk trouwen?

Een religieus huwelijk mag in Nederland plaatsvinden nadat u voor de burgerlijke stand bent getrouwd. Het is raadzaam om ruim van tevoren contact op te nemen met uw kerk of moskee.

7. Wat betekent trouwen in beperkte gemeenschap van goederen/onder huwelijkse voorwaarden?

 • Beperkte gemeenschap van goederen: Als u het jawoord uitspreekt zonder vooraf iets te regelen, trouwt u automatisch in beperkte gemeenschap van goederen. Hieronder vallen:
  - Bezittingen en schulden die alleen van u waren voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap blijven alleen van u.
  - Erfenissen of schenkingen die u voor of tijdens het huwelijk krijgt, blijven van u. De erflater of schenker kan wel in het testament bepalen dat uw partner ook een deel krijgt.
  - Bestond een eigen onderneming al voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap? Dan blijft deze privé. De partner die de onderneming beheert, moet een vergoeding betalen aan de andere partner. Vergelijkbaar met salaris dat in de gemeenschap van goederen valt.
 • Huwelijkse voorwaarden: U kunt voor het huwelijk voorwaarden laten vastleggen door een notaris. Dan trouwt u onder huwelijkse voorwaarden. U maakt samen afspraken over inkomsten, bezittingen en schulden. Uw notaris kan u hier verder over informeren.

Uw keuze staat los van de rechten en plichten binnen het huwelijk of het geregistreerd partnerschap.

Leer meer hierover op de website van de Rijksoverheid.

8. Kunnen we ons geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk?

Ja, dat kan. U kunt bij elke gemeente een akte van omzetting laten opmaken. Neem contact op met de gemeente.

9. Een van ons is geboren of heeft gewoond in het buitenland, kunnen we dan wel trouwen in Hoorn?

Ja dat kan. Het kan zijn dat u extra documenten moet inleveren van deze persoon. Denk aan een geboorteakte, een verklaring dat u niet getrouwd bent of een huwelijksakte met echtscheidingsdocumenten. Neem voor meer informatie contact op met de gemeente.

10. Kan ik trouwen met mijn adoptiebroer of -zus?

Als u wilt trouwen met uw adoptiebroer of -zus heeft u toestemming nodig van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.