Trouwen of geregistreerd partnerschap

Alle informatie over trouwen of geregistreerd partnerschap in Hoorn

Lees alles over trouwen of een geregistreerd partnerschap in Hoorn in het Trouwmagazine. Denk aan locaties, trouwambtenaren en welke stappen jullie moeten nemen om te trouwen of een partnerschap aan te gaan in Hoorn.

Wat verandert er als we trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan?

Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan heeft invloed op al jullie bestaande en toekomstige bezittingen en schulden. Lees meer hierover op de website van de Rijksoverheid.

Voorwaarden om te trouwen of een partnerschap aan te gaan

 • Jullie zijn allebei 18 jaar of ouder.
 • U mag niet al getrouwd zijn.
 • U mag geen geregistreerd partnerschap hebben.
 • U bent geen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer- of zus van elkaar.
 • U mag niet gedwongen worden.
 • Als u onder curatele staat, heeft u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Reserveren bij de gemeente

Hebben jullie alle keuzes gemaakt en (als dat nodig is) gereserveerd?

 • Datum
 • Soort ceremonie
 • Locatie 
 • Voor een aantal locaties reserveert u de datum en locatie eerst bij de eigenaar van de locatie
 • Trouwambtenaar: geef jullie keuze door bij het online reserveren. Kiezen jullie voor een familielid of vriend als trouwambtenaar voor één dag/BABS? Geef dan bij het reserveren de volgende gegevens door: voor- en achternaam, geboortedatum en telefoonnummer. De gemeente verwacht dat de trouwambtenaar voor één dag/BABS weet wat de taken zijn. De trouwambtenaar voor één dag/BABS ontvangt van de gemeente een handleiding ter voorbereiding van de ceremonie.
 • Trouwboekje
 • Naamgebruik (lees alles op de pagina Naamgebruik)          

Dan kunnen jullie het huwelijk of partnerschap via de website reserveren en betalen. Jullie betalen wijzigingskosten bij annulering of een wijziging van de datum, het tijdstip of de locatie.

Reserveren

Statenlogement en Westfries Museum in 2023 niet beschikbaar

In 2023 kan er vanwege verbouwingen niet getrouwd worden in Het Statenlogement en het Westfries Museum. Ook de Bontekoezaal is niet beschikbaar voor huwelijken met toespraak. In 2022 is er nog wel plek.

Melding maken van voorgenomen huwelijk of partnerschap

Voordat jullie kunnen trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan, moeten jullie daar een officiële melding van maken. Vroeger was dat het in ondertrouw gaan. Doe dit uiterlijk 2 weken voor jullie huwelijk of partnerschap, maar liever nog eerder. Dit kan op z’n vroegst een jaar voor het huwelijk of partnerschap. Jullie doen de melding bij de gemeente waar u gaat trouwen of waar het partnerschap wordt geregistreerd. U hebt er allebei uw DigiD bij nodig. Langskomen op het stadhuis is niet nodig. Bij deze melding geeft u meteen door wie de getuigen zijn. Wonen jullie in het buitenland en is één van jullie Nederlander? Dan moeten jullie de melding in Den Haag doen.

Melding maken  

Ceremonie

Er zijn 5 mogelijkheden: 

1. Kosteloos huwelijk/geregistreerd partnerschap zonder toespraak

Dinsdag om 9.00 en 9.15 uur
Locatie: stadhuis
Kosten: geen
Alleen het bruidspaar en maximaal 4 getuigen zijn aanwezig.

2. Huwelijk/geregistreerd partnerschap zonder toespraak

Maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 17.00 uur
Locatie: stadhuis
Kosten: € 235

3. Huwelijk/geregistreerd partnerschap met toespraak

Maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur 
Locatie: u maakt een keuze uit de door de gemeente aangewezen locaties.
Kosten*: de totale kosten zijn afhankelijk van de keuze voor de trouwambtenaar:

 • met trouwambtenaar van de gemeente naar keuze: € 455*
 • met eigen trouwambtenaar al beëdigd: € 329*
 • met eigen trouwambtenaar nog niet beëdigd: € 533*

U spreekt zelf met de trouwambtenaar voor één dag/BABS een eventuele (financiële) vergoeding af. U krijgt hier geen geld voor van de gemeente. 

4. Huwelijk/geregistreerd partnerschap met toespraak

Maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur 
Locatie: eigen keuze
Kosten*: de totale kosten zijn afhankelijk van de keuze voor de trouwambtenaar:

 • met trouwambtenaar van de gemeente naar keuze: € 507*
 • met eigen trouwambtenaar al beëdigd: € 382*
 • met eigen trouwambtenaar nog niet beëdigd: € 586*

5. Huwelijk/geregistreerd partnerschap met toespraak

Alle (feest)dagen en buiten kantoortijden (kantoortijden: ma t/m vrij van 9 -17 uur)
Locatie: alle locaties, behalve het stadhuis
Kosten*: de totale kosten zijn afhankelijk van de keuze voor de trouwambtenaar:

 • met trouwambtenaar van de gemeente naar keuze: € 727*
 • met eigen trouwambtenaar al beëdigd: € 441*
 • met eigen trouwambtenaar nog niet beëdigd: € 648*

*deze kosten zijn exclusief de kosten die de eigenaar van de locatie in rekening brengt. Dit geldt niet voor de Bontekoezaal in het stadhuis en het Statenlogement.

Overige kosten

Omschrijving  Kosten
Medewerker gemeente optredend als getuige € 29
Melding voorgenomen huwelijk gratis
Omzetten partnerschap in een huwelijk € 35
Verklaring van huwelijksbevoegdheid  € 25,10
Wijzigen trouwdatum, trouwlocatie of tijdstip  € 70

 

 • Bontekoezaal in het stadhuis: maximaal 25 personen (exclusief trouwambtenaar en eventueel bode).
 • Statenlogement: maximaal 50 personen (exclusief trouwambtenaar en eventueel bode).
 • Alle andere aangewezen locaties: de aantallen verschillen per locatie, neem contact op met de locatie voor informatie.
 • Een kosteloos huwelijk/geregistreerd partnerschap in het stadhuis: bruidspaar en getuigen (minimaal 2, maximaal 4 getuigen).

Als u met meer dan het maximaal aantal personen komt, gaat de ceremonie niet door. Ook kinderen tellen mee als het gaat om het maximaal aantal personen. Het maakt daarbij niet uit hoe oud de kinderen zijn. 

Bruidspaar: legitimatiebewijs (Paspoort, identiteitskaart, verblijfsdocument of Nederlands rijbewijs) Getuigen: legitimatiebewijs (Paspoort, identiteitskaart, verblijfsdocument of Nederlands rijbewijs)

Kijk voor meer informatie over de voorwaarden op de website van de Rijksoverheid.

Uw naam verandert niet automatisch. U kunt de naam van uw echtgenoot of partner gebruiken als u getrouwd of geregistreerd partner bent. Dit kan ook als u getrouwd bent geweest of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan. Dit heet naamgebruik. Juridisch verandert uw naam niet. Lees verder over naamgebruik veranderen op de pagina Naamgebruik.

Er zijn 3 verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap:

 1.  Als u trouwt, moet u elkaar het ‘ja-woord’ geven. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.
 2.  Een geregistreerd partnerschap kan, als u geen minderjarige kinderen heeft, buiten de rechter om eindigen. Voor het ontbinden van een huwelijk moet u altijd naar de rechter.
 3. Het geregistreerd partnerschap kent geen scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel.

Daarnaast wordt een huwelijk overal ter wereld erkend. Bij een geregistreerd partnerschap is dat niet altijd het geval.Ook kan een geregistreerd partnerschap omgezet worden in een huwelijk, andersom kan dit niet.

Lees meer hierover op de website van de Rijksoverheid.

Als u wilt trouwen met uw adoptiebroer of -zus heeft u toestemming nodig van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.

Ja. Neem voor meer informatie contact op met de gemeente waar u wilt trouwen.

Ja dat kan. Het kan zijn dat u extra documenten moet inleveren van deze persoon. Denk aan een geboorteakte, een verklaring dat u niet getrouwd bent of een huwelijksakte met echtscheidingsdocumenten. Neem voor meer informatie contact op met de gemeente. Het kan ook zijn dat u de verklaring 'geen schijnhuwelijk' moet afleggen. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid

Ja, dat kan. Dit kunt u in elke gemeente regelen. U kunt kiezen hoe u dit wilt doen: zonder ceremonie of met ceremonie.

Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk - zonder ceremonie

Voor het omzetten van een partnerschap in een huwelijk komt u samen naar het Stadhuis. Neem hiervoor contact op met de gemeente. U neemt naar de afspraak een geldig identiteitsbewijs van u allebei mee. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. U heeft geen getuigen nodig voor het omzetten van uw geregistreerd partnerschap in een huwelijk.

Kijk voor een overzicht van de kosten bij de bovenstaande tab 'Kosten'.

Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk - met ceremonie

Om uw geregistreerd partnerschap om te zetten in een huwelijk met een ceremonie, reserveert u een huwelijk bij de gemeente. U hoeft geen melding van voorgenomen huwelijk te doen en u heeft geen getuigen nodig.

Het kan gebeuren dat het huwelijk of geregistreerd partnerschap tóch niet door kan gaan. U kunt dit aan de gemeente doorgeven door een mail te sturen naar publiekszaken@hoorn.nl. In de mail mag u aangeven over welke datum en tijdstip het gaat en uw namen. Er worden wel annuleringskosten van € 70 in rekening gebracht.

 • Beperkte gemeenschap van goederen: Als u het jawoord uitspreekt zonder vooraf iets te regelen, trouwt u automatisch in beperkte gemeenschap van goederen. Hieronder vallen:

  - Bezittingen en schulden die alleen van u waren voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap blijven alleen van u.

  - Erfenissen of schenkingen die u voor of tijdens het huwelijk krijgt, blijven van u. De erflater of schenker kan wel in het testament bepalen dat uw partner ook een deel krijgt.

  - Bestond een eigen onderneming al voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap? Dan blijft deze privé. De partner die de onderneming beheert, moet een vergoeding betalen aan de andere partner. Vergelijkbaar met salaris dat in de gemeenschap van goederen valt.

 • Huwelijkse voorwaarden: U kunt voor het huwelijk voorwaarden laten vastleggen door een notaris. Dan trouwt u onder huwelijkse voorwaarden. U maakt samen afspraken over inkomsten, bezittingen en schulden. Uw notaris kan u hier verder over informeren.

Uw keuze staat los van de rechten en plichten binnen het huwelijk of het geregistreerd partnerschap.

Leer meer hierover op de website van de Rijksoverheid

U moet minimaal 2 getuigen aanmelden. De getuigen moeten 18 jaar of ouder zijn. U kunt maximaal 4 getuigen aanmelden.

Neem contact op met de gemeente. Bij een wijziging van de datum, het tijdstip of de locatie betaalt u wijzigingskosten van € 70. 

U kunt het huwelijk melden in elke gemeente. Maar het is aan te raden om dit te doen in de gemeente waar u gaat trouwen. Als u beiden niet in Nederland woont en één van u is Nederlander, dan doet u melding in Den Haag.

Een religieus huwelijk mag in Nederland plaatsvinden nadat u voor de burgerlijke stand bent getrouwd. Het is raadzaam om ruim van tevoren contact op te nemen met uw kerk of moskee.

Ja. Meer informatie vindt u in ons trouwmagazine. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op via het contactformulier.

Nee, dit is vanwege de monumentale status niet toegestaan. Hierdoor is het helaas niet mogelijk om de trouwringen te laten brengen door een huisdier. 

De trouwambtenaar voor één dag/BABS kan een vriend of vriendin zijn. Hiervoor gelden wel een aantal voorwaarden:

 • de trouwambtenaar is 18 jaar of ouder.
 • het bruidspaar vraagt om zijn benoeming.
 • het bruidspaar heeft de datum en locatie van het huwelijk/geregistreerd partnerschap al gereserveerd bij de gemeente.
 • hij/zij is op de dag van het huwelijksdag/geregistreerd partnerschap mobiel bereikbaar.

Geef bij het reserveren van het huwelijk/partnerschap de gegevens van deze persoon door. De gemeente neemt dan contact op om alles verder te regelen. Denk aan het beëdigen bij de rechtbank.

Kosten

De totale kosten zijn afhankelijk van de keuze voor de trouwambtenaar:

 • met trouwambtenaar van de gemeente naar keuze: € 455
 • met eigen trouwambtenaar voor één dag/BABS al beëdigd: € 329
 • met eigen trouwambtenaar voor één dag/BABS nog niet beëdigd: € 533

Een eigen trouwambtenaar voor één dag/BABS mag na benoeming overal in de gemeente Hoorn (dus ook op een apart aan te wijzen locatie) een huwelijk namens de gemeente voltrekken. Dit kan op de door het bruidspaar gereserveerde datum/locatie.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.