Bezoekersvergunning

Woont u in het vergunninggebied Centrum, Hoorn-Noord/Venenlaankwartier, Grote Waal of Oostereiland? Dan mag u per adres één digitale bezoekersvergunning aanvragen. Het aanvragen kost niks. Hiermee kunt u bezoekers voor een klein bedrag laten parkeren op plaatsen voor vergunninghouders.

Bezoek aan- en afmelden

U meldt uw bezoek online aan met uw meldnummer, pincode en het kenteken van het bezoek. Zodra het bezoek vertrekt, meldt u het kenteken weer af. Het aantal geparkeerde minuten worden van uw tegoed afgehaald. 

Bezoek aan- en afmelden >

U kunt het bezoek ook aan- en afmelden via 0800 22 30 299.

Tegoed parkeeruren opwaarderen

Als uw tegoed op is, kunt u het tegoed van uw parkeeruren opwaarderen. U bepaalt zelf hoeveel tegoed u koopt. Per adres geldt een maximum van 400 uur per jaar.

Parkeeruren opwaarderen >

U kunt het tegoed ook opwaarderen door langs te komen op het stadhuis. Maak een afspraak.

Bezoekersvergunning aanvragen in 2 stappen

Heeft u nog geen bezoekersvergunning? Het aanvragen kan online met DigiD of in het stadhuis na het maken van een afspraak. Iedereen die in een parkeervergunningengebied woont, kan een bezoekersvergunning aanvragen. Ook als u zelf geen auto of parkeervergunning heeft. Het aanvragen gaat in 2 stappen:

Stap 1: aanvragen vergunning (eenmalig)

Vraag een bezoekersvergunning aan. De vergunning wordt elk jaar automatisch verlengd. U hoeft deze dus niet elk jaar opnieuw aan te vragen.

Stap 2: opwaarderen tegoed

Na het aanvragen van de bezoekersvergunning ontvangt u een meldnummer en pincode. Deze vindt u onder het kopje 'documenten' bij de bezoekersvergunning. Met de pincode en het meldnummer koopt u tegoed waarmee uw bezoek kan parkeren. Dit zijn bezoekersuren. Per adres geldt een maximum van 400 uur per jaar. 

Heeft u nog kraskaarten?

Lever ze dan in bij de balie in het stadhuis. Dit kan tot en met 31 december 2022.

U kunt een snelkoppeling (het is geen app) maken naar de webpagina voor het opwaarderen van het tegoed en het aan- en afmelden van uw bezoek. Zo kunt u sneller uw bezoek aan en afmelden.

Apple:

 1. Ga naar de webpagina voor het aan- en afmelden en opwaarderen 
 2. Druk onder in uw scherm op het blauwe blokje met het pijltje omhoog
 3. Druk op het blokje met een + en de tekst 'voeg toe aan beginscherm'
 4. Typ achter het woord 'login' de naam voor de snelkoppeling (bijvoorbeeld parkeren)
 5. Druk dan rechtsboven op 'voeg toe'.
 6. De snelkoppeling staat nu op uw beginscherm

Android:

 1. Ga naar de webpagina voor het aan- en afmelden en opwaarderen
 2. Druk rechts onderin op de 3 streepjes onder elkaar
 3. Kies in het menu voor 'pagina toevoegen aan’
 4. Kies dan ‘startscherm’
 5. Geef de snelkoppeling een naam (bijvoorbeeld parkeren) en druk op 'toevoegen'
 6. De snelkoppeling staat nu op uw beginscherm

Uitgebreid stappenplan

Lukt het niet om via bovenstaande stappen de snelkoppeling te maken? Bekijk dan het Stappenplan snelkoppeling maken naar aan- en afmelden van bezoek op telefoon of tablet (pdf, 303 kB) of neem contact op.

Het aanvragen van de bezoekersvergunning is gratis. U bepaalt zelf hoeveel tegoed u koopt. Per adres geldt een maximum van 400 uur per jaar.

 • Centrum: € 25,80 per 100 uur
 • Grote Waal en Hoorn-Noord/Venenlaankwartier: € 12,60 per 100 uur

Voor het aanvragen van een bezoekersvergunning in het stadhuis, maakt u een afspraak. Naar de afspraak neemt u een geldig legitimatiebewijs mee. 

Aanvragen in stadhuis

U kunt uw tegoed meenemen als u in hetzelfde vergunninggebied blijft wonen. Verhuist u naar een ander vergunninggebied? Dan kunt u het tegoed niet meer gebruiken. U vraagt dan het geld terug van de overgebleven uren. Voor het nieuwe adres koopt u een nieuw tegoed. Verhuist u naar gebied waar geen betaald parkeren is? Dan kunt het tegoed niet meer gebruiken en vraagt u het geld terug van de overgebleven uren. 

Dit kunt u online bekijken.

Nee, dat is niet mogelijk.  

De bezoekersuren die u heeft gekocht zijn onbeperkt geldig. Teruggave van geld is alleen mogelijk als u verhuist of bij overlijden.

Als uw bezoek blijft slapen, kunt u bij het aanmelden van uw bezoek een einddatum en tijd opgeven. De einddatum kan de volgende dag zijn of een andere datum in de toekomst. 

 Nee, u betaalt per minuut.  

U kunt uw bezoekersvergunning delen met bezoek dat regelmatig bij u langskomt, bijvoorbeeld met uw partner als u niet samenwoont of met uw kinderen. Met uw eigen meldnummer en pincode kunt u ze toegang geven tot uw bezoekersvergunning. Zo kunnen zij zichzelf aan- en afmelden.

U kunt uw meldnummer en pincode online bekijken. Klik op het product Bezoekersvergunning daar staat bij de documenten de brief met daarin uw meldnummer en pincode.  

Vertrekt uw bezoek eerder dan u heeft aangegeven? Dan moet u dit zelf melden. Anders bent u die uren kwijt.

Uw bezoek krijgt de bekeuring. 

Nee, deze mag u niet meer gebruiken. Inwoners die nog papieren kraskaarten (of kraskaartboekjes) hebben, kunnen deze inleveren bij de gemeente.

Ja dat kan. De knop 'Kenteken aanmelden' kunt u meerdere keren achter elkaar gebruiken

De gemeente heeft uw gegevens nodig voor:

 • het behandelen van uw aanvraag, een wijziging of opzegging van een bezoekersvergunning.
 • het aan- en afmelden van uw bezoeker.
 • controle op het betalen van parkeerbelasting (scanauto).
 • handhaving op verkeersovertredingen.
 • afhandeling van bezwaar- en beroepszaken.
 • afhandeling klachten over de uitvoering van parkeerbeleid.

Automatisch

Als u het kenteken, de datum en het tijdstip van uw bezoeker heeft toegevoegd op parkeren.hoorn.nl, krijgt het kenteken automatisch een parkeerrecht voor de datum en het tijdstip dat u heeft opgegeven. Dit is een geautomatiseerd proces.  

Welke persoonsgegevens zijn nodig?

Voor uw aanvraag, wijziging of opzegging van uw bezoekersvergunning hebben we de volgende gegevens nodig:

 • Naam
 • Adres
 • Burgerservicenummer
 • Emailadres
 • Telefoonnummer
 • Bankrekeningnummer
 • Uw tegoed
 • Meldnummer
 • Pincode

Bij de aan- en afmelding van uw bezoek hebben we de volgende gegevens nodig:

 • Kenteken vervoersmiddel van uw bezoeker
 • Datum, begin- en eindtijd bezoek
 • Bedrag

Deelt de gemeente uw gegevens met anderen?

De gemeente deelt uw gegevens met het Nationaal Parkeerregister. Het gaat om het kenteken, het tijdvak en de parkeerzone van uw bezoeker. Dit is nodig zodat de scanauto of de BOA kan controleren of het kenteken een parkeerrecht heeft.

Bewaartermijnen

Op parkeren.hoorn.nl kan de gebruiker tot 90 dagen het kenteken van de bezoeker zien. De gemeente kan dit kenteken niet zien. In de scanauto worden de gegevens binnen 72 uur verwijderd als er een parkeerrecht aanwezig was. Als er geen parkeerrecht was, dan is de bewaartermijn 91 dagen zodat er nog bezwaar gemaakt kan worden.

Meer informatie over uw persoonsgegevens?

Op de pagina Privacyverklaring staat meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, wat uw rechten zijn en waar u terecht kunt met vragen.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.