Bedrijfsafval

Voor de afvoer van bedrijfsafval kunt u een contract afsluiten met een erkend particulier afvalinzamelbedrijf of afvalverwerkingsbedrijf. De gemeente haalt geen bedrijfsafval op. 

Verplicht afval gescheiden

Bedrijven zijn verplicht afval gescheiden aan te leveren. De Omgevingsdienst NHN (OD NHN) controleert of u uw bedrijfsafval volgens de regels afvoert. Deze milieudienst controleert ook of u geen zwerfafval veroorzaakt of uw afval onverantwoord opslaat. Meer informatie vindt u op www.odnhn.nl.

Milieuvergunning

In een milieuvergunning of de AMvB (het Activiteitenbesluit) kunnen regels staan voor uw bedrijf om doelmatig om te gaan met bedrijfsafval. Dit houdt in dat u probeert te voorkomen dat afval ontstaat of probeert afval te beperken.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.