Aanbouw, uitbouw, bijgebouw of overkapping bouwen

Wilt u een aanbouw, uitbouw, bijgebouw of overkapping bij uw woning bouwen? Controleer dan eerst via het omgevingsloket of u een vergunning nodig heeft. Heeft u een vergunning nodig? Dan leest u op deze pagina waar u plan aan moet voldoen. Kijk voor de mogelijkheden voor een erker of luifel op de pagina Erker of luifel bouwen.

Wat is er mogelijk?

Dat hangt af van waar u wilt bouwen. Uw erf is opgedeeld in zones. Op deze pagina leest u waar de zones liggen en wat de bouwregels zijn om in aanmerking te komen voor een vergunning. Elke zone heeft eigen bouwregels. Bekijk daarom goed in welke zone(s) uw plan valt. Komt u er zelf niet uit? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente. 

Ik woon in de binnenstad of aan één van de dorpslinten

Dan gelden er andere regels. Stuur in dat geval een schetsplan op via de pagina Omgevingsvergunning. De gemeente laat daarna weten of u in aanmerking komt voor een vergunning.

Het voorerf wordt zone 1 genoemd. In zone 1 mag alleen onder voorwaarden een klein bouwwerk voor fietsen of rolcontainers worden gebouwd. Hier is een vergunning voor nodig. 

Hoe ziet zone 1 eruit?

Zone 1 bestaat altijd uit de grond voor de woning. Heeft u ook grond naast de woning? Dan zijn er twee mogelijkheden:

 • Grenst de grond naast de woning niet aan openbaar toegankelijk gebied? Dan eindigt zone 1 op 1 meter achter de voorgevel van de woning. Zie afbeelding 1.
 • Grenst de grond naast de woning wel aan openbaar toegankelijk gebied? Dan eindigt zone 1 op 3 meter achter de voorgevel van de woning. Het is dan een hoeklocatie. Zie afbeelding 2 op deze pagina. Kijk voor meer informatie over openbaar toegankelijk gebied bij vraag en antwoord. 

Afbeelding 1:  Als de grond naast de woning niet aan openbaar toegankelijk gebied grenst (zoals een woning), dan eindigt zone 1 op 1 meter achter de voorgevel van de woning.

Afbeelding 2: Voorbeeld van zone 1 op een perceel dat wel grenst aan openbaar toegankelijk gebied.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een vergunning, gelden de volgende voorwaarden:

 1. De woning heeft geen achtertuin of de achtertuin is alleen bereikbaar via de woning.
 2. De hoogte van het bouwwerk is maximaal 1,35 meter.
 3. De oppervlakte van het bouwwerk is maximaal 50% van zone 1, tot maximaal 2 m².
 4. Het bouwwerk staat minimaal 0,50 meter van het openbaar toegankelijk gebied af.
 5. Er mag geen ander bouwwerk voor de voorgevel staan, met uitzondering van erkers en luifels.
 6. Het bouwwerk mag alleen worden gebruikt voor het stallen van fietsen of containers.

Het bouwwerk wordt altijd getoetst door de Commissie voor Monumenten en Welstand.

Aanvragen vergunning

Vraag uw vergunning aan via het omgevingsloket. Kies bij stap 3 voor de activiteit 'Bouwactiviteit (omgevingsplan) - aanvraag vergunning.'

Het zijerf bestaat uit zones 2 en 3. Deze zones grenzen aan openbaar toegankelijk gebied. Openbaar toegankelijk bestaat uit:

 • Wegen, straten, bruggen, stoepen en paden, bedoeld voor doorgaand autoverkeer, fietsverkeer, en/of voetgangers. Ook daar tegenaan gelegen groenstroken en/of openbare parkeerplaatsen zijn openbaar toegankelijk gebied.
 • Parken, plantsoenen, speelveldjes.

Zone 2 ligt naast het oorspronkelijke hoofdgebouw, achter zone 1. Zone 2 stopt bij de achtergevel van het oorspronkelijke hoofdgebouw. Het oorspronkelijke hoofdgebouw is de oorspronkelijke woning, zonder uitbreidingen. Achter zone 2 ligt zone 3. Zie afbeelding 3.

Opgelet: Heeft u grond naast de woning die niet aan openbaar toegankelijk gebied grenst? Dan is dat het achtererf, oftewel zone 4. Zone 4 begint op 1 meter achter de voorgevel van de woning. Zie afbeelding 4. De bouwregels voor zone 4 staan onder de tab Ik wil op mijn achtererf bouwen

 

Afbeelding 3: Voorbeeld van zones 2 en 3 bij een perceel dat grenst aan openbaar toegankelijk gebied.

Afbeelding 4: Er ligt naast uw perceel geen openbaar toegankelijk gebied (bijvoorbeeld een woning). In dat geval behoort de grond vanaf één meter achter uw voorgevel ook tot zone 4. 

Algemene regels voor aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen in zones 2 en 3

 1. Een aan- of uitbouw of overkapping staat minimaal 3 meter achter de voorgevel van het hoofdgebouw.
 2. Een bijgebouw op het zijerf is alleen toegestaan in zone 3.
 3. De toegestane oppervlakte voor aan- of uitbouwen, overkappingen en bijgebouwen wordt als volgt berekend:
  • Zijn zones 2 en 3 samen niet groter dan 100m²? Dan mag u in totaal 50% van het zijerf bebouwen. Voorbeeld: als zones 2 en 3 samen 80 m² zijn, dan mag u hiervan 40 m² bebouwen.
  • Zijn zones 2 en 3 samen groter dan 100 m²? Dan mag u in totaal 50 m² bebouwen.
  • Zijn er op uw achtererf meer vierkante meters bebouwd dan vergunningsvrij is toegestaan? Dan wordt het teveel aan vierkante meters bij het zijerf opgeteld.

Voorbeeld: U heeft een zijerf van 80 m². Hiervan mag normaal gesproken 50% worden bebouwd. Maar op uw achtererf is 15 m² teveel gebouwd. U mag dan maximaal 25 m² bouwen op uw zijerf.  Dit is 40 m² - 15 m².

 1. Een aan- of uitbouw, bijgebouw of overkapping moet op minimaal 1 meter afstand van de autorijbaan worden gebouwd.
 2. Het maken van een dakterras is niet toegestaan.
 3. Wilt u één bouwwerk bouwen in zones 2 en 3? Dan wordt het hele bouwwerk getoetst aan de regels van zone 2.

Aan- en uitbouwen in zone 2 en 3

 1. De bouwhoogte van een aan- of uitbouw is niet hoger dan 30 cm boven de eerste verdiepingsvloer van het hoofdgebouw.
 2. Aan- en uitbouwen mogen (gecombineerd) niet breder zijn dan 4 meter. Dit wordt gemeten vanaf de zijgevel van het oorspronkelijke hoofdgebouw.
 3. Aan- en uitbouwen mogen (gecombineerd) niet dieper zijn dan 4 meter. Dit wordt gemeten vanaf de achtergevel van het oorspronkelijke hoofdgebouw.
 4. De gevel die naar het openbaar toegankelijke gebied is gericht, moet voor minimaal 30% bestaan uit gevelopeningen (ramen).

Overkappingen in zone 2

 1. Het is toegestaan om een overkapping tegen de zijgevel van de woning te bouwen. De wanden van de woning zijn dan de enige wanden die de overkapping mag hebben.
 2. Als een overkapping niet tegen de woning wordt gebouwd, dan mag deze maar één wand krijgen. Deze wand mag niet gericht zijn naar het openbaar toegankelijk gebied.
 3. Een overkapping tegen de woning mag (al dan niet in combinatie met een aan- of uitbouw) niet breder zijn dan 4 meter. Dit wordt gemeten vanaf de zijgevel van het oorspronkelijke hoofdgebouw.
 4. Een overkapping tegen de woning mag niet hoger zijn dan 30 cm meter boven de eerste verdiepingsvloer van het oorspronkelijke hoofdgebouw.
 5. Een overkapping die niet tegen uw woning aan staat, mag niet hoger zijn dan 2,70 meter.

Bijgebouwen en overkappingen in zone 3

 1. U mag alleen op de erfgrenzen bouwen als het bijgebouw en/of de overkapping mee ontworpen is met de erfafscheiding. Als dat niet kan, dan moet het bouwwerk achter de erfafscheiding staan.
 2. Het bouwen van een bijgebouw of overkapping in zone 3 is niet toegestaan als zone 3 grenst aan een brug in de openbare ruimte. Het enige alternatief is bouwen in zone 4. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met de gemeente.
 3. Een overkapping tegen de woning mag niet breder zijn dan 4 meter. Dit wordt gemeten vanaf de zijgevel van het oorspronkelijke hoofdgebouw. Ook in combinatie met een aan- of uitbouw mag de breedte niet meer zijn dan 4 meter. Zie afbeelding 5.
 4. Een overkapping tegen de woning mag niet dieper zijn dan 4 meter. Dit wordt gemeten vanaf de achtergevel van het oorspronkelijke hoofdgebouw. Ook in combinatie met een aan- of uitbouw mag de diepte niet meer zijn dan 4 meter. Zie ook afbeelding 5.
 5. Een overkapping tegen de woning mag niet hoger zijn dan 30 cm boven de eerste verdiepingsvloer van het hoofdgebouw.
 6. Een bijgebouw of vrijstaande overkapping mag niet hoger zijn dan 2,70 meter.
 7. Wilt u een bijgebouw of overkapping op de erfgrens aan de zijkant van uw perceel? Dan mag de wand die grenst aan het openbaar toegankelijke gebied niet langer zijn dan 1/3 van de totale lengte van zone 2 en 3.

Afbeelding 5: Een overkapping tegen de woning mag (al dan niet in combinatie met een aan- of uitbouw) niet breder zijn dan 4 meter. Ook mag de overkapping niet dieper zijn dan 4 meter. 

Aanvragen vergunning

Vraag uw vergunning aan via het omgevingsloket. Kies bij stap 3 voor de activiteit 'Bouwactiviteit (omgevingsplan) - aanvraag vergunning.'

Zone 4 is het achtererf en ligt bijna altijd achter de woning. Heeft u grond naast de woning die niet aan openbaar toegankelijk gebied grenst? Dan begint zone 4 aan die kant op 1 meter achter de voorgevel van de woning. Voor bouwen op het achtererf gelden de landelijke vergunningsvrije bouwregels

 

Afbeelding 6: Voorbeeld van zone 4 waarbij de grond van het perceel niet grenst aan openbaar toegankelijk gebied. 

Uitzonderingen in zone 4

Voor bouwen op het achtererf gelden de landelijke vergunningsvrije bouwregels. De gemeente Hoorn maakt op twee punten meer mogelijk dan de landelijke vergunningsvrije bouwregels. Wilt u volgens de onderstaande twee punten bouwen? Dan is hiervoor wel een omgevingsvergunning nodig.

 1. Wilt u een bijgebouw op minder dan 1 meter van het openbaar toegankelijke gebied plaatsen? Dan mag het bijgebouw niet hoger zijn dan 2,70 meter.
 2. U mag alleen op de erfgrens aan openbaar toegankelijk gebied bouwen als het bijgebouw en/of de overkapping is mee ontworpen met de erfafscheiding. Kan dat niet? Dan moet het bouwwerk achter de erfafscheiding staan.

Openbaar gebied bestaat uit: 

 • Wegen, straten, bruggen, stoepen en paden, bedoeld voor doorgaand autoverkeer, fietsverkeer, en/of voetgangers. Ook daar tegenaan gelegen groenstroken en/of openbare parkeerplaatsen zijn openbaar toegankelijk gebied.
 • Parken, plantsoenen, speelveldjes.

Bij een aanbouw wordt er een afzonderlijke ruimte aan het hoofdgebouw gebouwd. Bij een uitbouw wordt een bestaande ruimte van de woning vergroot. Voorbeelden van aanbouwen zijn een garage of bijkeuken.

Een bijgebouw is een bouwwerk dat is gebouwd op uw erf waar ook uw hoofdgebouw op staat. Een bijgebouw staat altijd los van het hoofdgebouw. Een bijgebouw is dan ook nooit bereikbaar vanuit uw woning.

Nee. Dit mag alleen tijdelijk worden bewoond in het geval van mantelzorg. Bekijk de landelijke vergunningsvrije regels voor meer informatie.

Kijk voor een overzicht op www.overheid.nl

Nee.

Deze gebieden hebben een bijzondere historische achtergrond en daarom een andere stedenbouwkundige opzet. 

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.