Bezwaar gemeentelijke belastingen

Bent u het niet eens met uw belastingaanslag? Dan kunt u gratis bezwaar maken. U moet het bezwaarschrift binnen 6 weken na ontvangst van de belastingaanslag indienen. 

Wanneer hoef ik geen bezwaar in te dienen?

Als iemand verhuist naar een andere gemeente, overlijdt of alleen gaat wonen dan hoeft u geen bezwaar te maken. Zodra de wijziging is verwerkt ontvangt u automatisch een vermindering van de aanslag.

Bezwaar maken tegen WOZ-waarde?

De WOZ-waarde wordt gebruikt voor het bepalen van de onroerendezaakbelasting. Bent u het niet eens met de WOZ-waarde? Ga dan naar www.hoorn.nl/woz. Hier leest u alles wat u moet weten over de W0Z-waarde en hoe u bezwaar kunt maken.

Bezwaar maken tegen afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting 

Vindt u dat uw belastingaanslag niet klopt omdat er volgens u een verkeerd bedrag op staat? Kijk dan op één van de volgende pagina's voor meer informatie. 

Bezwaar maken tegen parkeerboete

Kijk voor meer informatie en het maken van bezwaar op de pagina Parkeerboete, betalen en bezwaar maken. Een bezwaarschrift tegen parkeerbelasting wordt meestal binnen 6 weken afgehandeld. 

Reclamebelasting

Het is voor ondernemers niet mogelijk om bezwaar te maken via de belastingbalie. Bestaat het bedrijf niet meer en maakt u dus geen reclame? Neem dan contact op via via het contactformulier. Kijk voor meer informatie op de pagina Reclamebelasting.

Bezwaarschrift tegen WOZ-waarde

De afhandeling van een bezwaarschrift tegen de WOZ-waarde kan lang duren. Dit omdat de WOZ-taxateur ook een advies geeft over uw bezwaarschrift. De gemeente heeft tot aan het eind van het jaar de tijd om uw bezwaarschrift af te handelen. Wij adviseren altijd om eerst te bellen voordat u een bezwaar indient. Soms is een bezwaar namelijk niet nodig en kunnen wij u veel sneller helpen.

Bezwaar maken tegen parkeerbelasting

Een bezwaarschrift tegen parkeerbelasting wordt meestal binnen 6 weken afgehandeld. 

Nee, u kunt geen bezwaar maken. Maar misschien kunt u kwijtschelding krijgen. Of een betalingsregeling afspreken. Neem hiervoor contact op via het contactformulier.

Als u dit soort gebreken bij de gemeente meldt, houdt de gemeente daar rekening mee bij het bepalen van de WOZ-waarde. De gemeente kan niet alle woningen in Hoorn bezoeken. Bent u het niet eens met uw WOZ-waarde? Neem dan contact op met de gemeente.

Ja, als u bezwaar maakt, kunt u zich juridisch laten bijstaan. Er zijn bedrijven die adverteren om voor u bezwaar te maken. De gemeente adviseert om hier voorzichtig mee om te gaan, omdat de gemeente vindt dat deze bedrijven uw persoonlijk belang slecht behartigen.

Als u bezwaar maakt, moet u toch binnen de betaaltermijn betalen. U krijgt dus geen uitstel van betaling. Alleen als u bij het maken van bezwaar vraagt om uitstel, is uitstel van betaling mogelijk. Neem voor vragen contact op met de gemeente

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.