Bezwaar gemeentelijke belastingen

Als u denkt dat uw belastingaanslag niet klopt, kunt u gratis een bezwaarschrift indienen. Voordat u een bezwaarschrift indient, is het verstandig om contact op te nemen met de gemeente.

Voorwaarden

Een bezwaarschrift moet aan de volgende eisen voldoen:

  • Uw naam en adres staan erop vermeld.
  • De dagtekening staat erop vermeld.
  • U geeft een omschrijving van de beschikking of de aanslag, zoals de datum,het kenmerk en het onderwerp. Voeg bij voorkeur een kopie van de beschikking toe.
  • U geeft de reden waarom u het niet eens bent met de beschikking.
  • U dient het bezwaarschrift binnen 6 weken na de ontvangst van de beschikking in.
  • U ondertekent het bezwaarschrift of u dient het met DigiD in.

Bezwaar indienen

U kunt uw bezwaarschrift op de volgende maneiren indienen:

  • Via de digitale belastingbalie. Hiervoor heeft u DigiD nodig.
  • Per brief of e-mail: vermeld duidelijk dat het gaat om een bezwaarschrift en voeg bij voorkeur een kopie van het bestreden besluit toe.

Waarschuwing

Als u bezwaar maakt, kunt u zich juridisch laten bijstaan. Er zijn bedrijven die adverteren om voor u bezwaar te maken. De gemeente adviseert om hier voorzichtig mee om te gaan, omdat de gemeente vindt dat deze bedrijven uw persoonlijk belang slecht behartigen.

Vraag en antwoord

1. Ik kan mijn aanslag niet betalen. Kan ik bezwaar maken?

Nee. Maar u kunt wel kwijtschelding aanvragen.

2. Mijn woning vertoont gebreken. Klopt de WOZ-waarde wel?

Als u dit soort gebreken bij de gemeente meldt, houdt de gemeente daar rekening mee bij het bepalen van de WOZ-waarde. De gemeente kan niet alle woningen in Hoorn bezoeken. Bent u het niet eens met uw WOZ-waarde? Neem dan contact op met de gemeente.