Parkeervergunning bewoners

Om te parkeren in bepaalde delen van de stad, heeft u een parkeervergunning nodig. Een parkeervergunning kunt u online aanvragen. Op de kaart Indeling vergunninggebieden ziet u of er in uw straat vergunningparkeren geldt. Met een parkeervergunning mag u alleen parkeren op vergunningplekken.

Vergunning bewoners centrum

Als u een vergunning aanvraagt voor het centrum, komt u op een wachtlijst. De gemeente kan alleen een inschatting geven hoe lang u moet wachten. Neem hiervoor contact op via het contactformulier. Bewoners van het centrum kunnen ook een langparkeervergunning aanvragen voor het Pelmolenpad, P+R Transferium, RAC-locatie en het betaald parkeergedeelte van het Visserseiland voor een tweede voertuig of de overbruggingsperiode van de wachtlijst. 

Vergunning bewoners blauwe zone 

Bewoners van de Koepoortsweg, Van Dedemstraat, Keern, Sophie Vitringastraat, Grote Beer en het Bolwerk kunnen een vergunning voor de blauwe zone aanvragen.

Aanvragen, wijzigen of opzeggen van parkeervergunning

Het aanvragen en opzeggen van een parkeervergunning doet u online met uw DigiD. Ook het (tijdelijk) wijzigen van een kenteken doet u online.

Parkeervergunning aanvragen, wijzigen of opzeggen

Parkeren voor bezoekers in vergunninggebied

Krijgt u bezoek en woont u in een parkeervergunninggebied? Dan heeft u een bezoekersvergunning nodig. Lees alles hierover op de pagina Bezoekersvergunning.

Om een parkeervergunning aan te vragen gelden deze voorwaarden:

 • U woont in het gebied waarvoor u de vergunning aanvraagt.
 • Het voertuig waarvoor u de vergunning aanvraagt, moet op uw naam staan. Als u een lease-auto heeft, moet u aantonen dat u de rechtmatige gebruiker bent.

Voor het centrum gelden nog extra voorwaarden:

 • U kunt maximaal één vergunning per adres aanvragen. Als u op eigen terrein kunt parkeren, is het niet mogelijk om een vergunning aan te vragen. 
 • U kunt maximaal één langparkeervergunning per adres aanvragen. Behalve als u op eigen terrein kunt parkeren. Dan kunt u geen vergunning aanvragen.
 • U kunt per adres maximaal één vergunning en één langparkeervergunning aanvragen.
Overzicht tarieven parkeervergunning
Gebied Prijs vergunning
Centrum € 65,50 per jaar voor de bewonersvergunning
  € 150 per jaar voor de langparkeervergunning bewoners
Grote Waal € 25,20 per jaar voor de eerste vergunning
  € 50,40 per jaar voor de tweede vergunning
Hoorn-Noord/Venenlaankwartier € 25,20 per jaar voor de eerste vergunning
  € 50,40 per jaar voor de tweede vergunning

Het overschrijven van een parkeervergunning of ontheffing op een ander kenteken kost € 13,20.

U kunt een parkeervergunning voor bewoners in het stadhuis aanvragen na het maken van een afspraak.

Afspraak maken

In december ontvangt u een brief of e-mail (afzender parking@hoorn.nl). Zodra u deze heeft ontvangen kunt u uw vergunning online verlengen. Klik op de vergunning die u wilt verlengen en kies voor de optie 'verlengen'. U betaalt meteen met iDeal. Na de betaling is uw vergunning verlengd. Lukt het niet om online te verlengen? Maak dan een afspraak op het stadhuis.

Neem dan contact op met de gemeente of maak een afspraak. Dan regelen wij de aanvraag voor u.

U kunt dan parkeren op het RAC-locatie, Transferium of het betaald parkeergedeelte van het Visserseiland.

Waarom zijn mijn gegevens nodig?

 • personen en organisaties kunnen voorzien van een parkeerproduct voor hun voertuig.
 • controle op het betalen van parkeerbelasting (scanauto).
 • handhaving op verkeersovertredingen 
 • administratie parkeervergunningen en parkeerrechten voor het verlenen, wijzigen of intrekken van een vergunning.
 • informeren van vergunninghouders op de uitvoering van werkzaamheden in parkeergarages.
 • afhandeling bezwaar- en beroepszaken met betrekking tot de uitvoering van parkeerverordening.
 • afhandeling klachten over de uitvoering van parkeerbeleid.

Algemeen belang

De gemeente verwerkt deze persoonsgegevens voor de uitvoering van een taak van algemeen belang. Namelijk voor het uitvoeren van het gemeentelijk parkeerbeleid op basis van artikel 225 van de Gemeentewet.

Welke persoonsgegevens zijn nodig?

Voor uw aanvraag, wijziging of opzegging van uw parkeervergunning:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • IBAN
 • Kenteken vervoersmiddel
 • Burgerservicenummer

Organisaties:

 • KVK-nummer

Ontvangers

De gemeente wisselt voor het registreren van uw parkeerrechten gegevens uit met het Nationaal Parkeerregister. Het gaat om het kenteken en de parkeerzone. Dit is nodig zodat de scanauto of de BOA kan controleren of uw kenteken een parkeerrecht (vergunning) heeft.

Besluitvorming

In het proces van het digitaal verlenen van parkeervergunningen vindt eenvoudige geautomatiseerde besluitvorming plaats. Dit gaat niet verder dan het automatisch vaststellen of iemand recht heeft op een parkeervergunningen, op basis van woonadres, plek op de wachtlijst en de regels van de parkeerverordening. Complexere aanvragen worden door een medewerker getoetst. 

Bewaartermijnen

Indien u een parkeerrecht had, worden uw gegevens binnen 72 uur verwijderd. Als er geen parkeerrecht was, dan is de bewaartermijn 91 dagen zodat u nog bezwaar kunt maken. De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doelen van de verwerking. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de genoemde doelen te bereiken.

Meer informatie over uw persoonsgegevens?

Op de pagina Privacyverklaring staat meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, wat uw rechten zijn en waar u terecht kunt met vragen. 

Als u heeft betaald kunt u meteen parkeren in uw vergunningsgebied.

In gebied Centrum geldt vergunningparkeren op:

 • maandag tot en met zaterdag van 8.00 tot 23.00 uur
 • koopzondagen van 12.00 tot 17.00 uur.

In de gebieden Hoorn-Noord/Venenlaankwartier en Grote Waal geldt vergunningparkeren op:

 • maandag tot en met zaterdag van 8.00 tot 18.00 uur
 • donderdag tot 21.00 uur
 • koopzondagen van 12.00 tot 17.00 uur.

Op zon- en feestdagen geldt vrij parkeren. De feestdagen zijn: Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, Eerste en Tweede Paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, Eerste en Tweede Pinksterdag en Eerste en Tweede Kerstdag. Ook op Lappendag geldt vrij parkeren.

Voor uw bezoek kunt u een bezoekersvergunning aanvragen. Met een bezoekersvergunning mag iemand op een vergunningplaats parkeren. Kijk voor meer informatie op de pagina Bezoekersvergunning.

Als u tijdelijk een andere auto krijgt van de garage geeft u dit kenteken online door aan de gemeente. U mag maximaal 5 keer per jaar een tijdelijk kenteken doorgeven. Per keer geldt het tijdelijke kenteken maximaal 7 dagen. Het doorgeven van een tijdelijk kenteken is gratis.

Bij een andere auto moet u het nieuwe kenteken doorgeven. Het wijzigen van een kenteken kost geld.

Als u verhuist naar een andere plaats of een gebied in Hoorn dat geen vergunninggebied is, wordt de vergunning automatisch ongeldig. U krijgt het bedrag terug dat staat voor het aantal volle maanden dat uw vergunning nog geldig is. Als u naar een ander vergunninggebied verhuist, kunt u een nieuwe vergunning aanvragen. Als er prijsverschil is, wordt dat verrekend.

Een parkeervergunning voor bewoners is 1 jaar geldig, van 1 januari tot en met 31 december. U moet zelf de parkeervergunning zelf verlengen. In december ontvangt u een brief of e-mail (afzender parking@hoorn.nl). Zodra u deze heeft ontvangen kunt u uw vergunning online verlengen. Klik op de vergunning die u wilt verlengen en kies voor de optie 'verlengen'. U betaalt meteen met iDeal. Na de betaling is uw vergunning verlengd. Lukt het niet om online te verlengen? Maak dan een afspraak op het stadhuis.

Ja dat kan. U krijgt geld terug over het aantal volle maanden dat de vergunning nog geldig is. Dat geldt als u uw parkeervergunning stop zet. U krijgt geen geld terug als u ontheffing heeft gekregen.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.