Verhuizing naar Nederland

Als u in Nederland komt wonen, moet u zich inschrijven bij de gemeente. Doe dat binnen 5 dagen nadat u aankomt. Het maakt niet uit of u al eerder in Nederland heeft gewoond of niet.

Buitenlandse documenten

Bij uw aangifte moet u misschien buitenlandse documenten laten zien. Dit kan een geboorteakte, huwelijksakte of echtscheidingsakte zijn. Meer informatie hierover vindt u onder het kopje aanvragen.

Let op: het kan zijn dat u buitenlandse documenten moet laten legaliseren. Meer informatie vindt u op de website van nederlandwereldwijd.

Korter dan 4 maanden in Nederland

Blijft u waarschijnlijk korter dan 4 maanden in Nederland? Dan kunt u zich laten inschrijven in het Register Niet Ingezetenen (RNI).

Voorwaarden

Voorwaarden

 • U blijft waarschijnlijk minstens 4 maanden in de periode van een halfjaar in Nederland wonen. 
 • U heeft een geldig legitimatiebewijs (paspoort/identiteitskaart) 
 • U heeft een huurcontract, eigendomsbewijs of een verklaring van de hoofdbewoner van de woning.
 • Komt u van Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Aruba, Sint Maarten of Curaçao? Dan heeft u ook bewijs van uitschrijving nodig.

Kosten

De inschrijving bij de gemeente is gratis.

Aanvragen

Eerste keer inschrijven

Als u voor het eerst in Nederland komt wonen, maakt u een afspraak bij de gemeente. Iedereen die zich inschrijft, moet daarbij persoonlijk aanwezig zijn. U heeft daarbij nodig:

 • Een geldig legitimatiebewijs (paspoort/identiteitskaart). 
 • Als u in het buitenland bent geboren: een akte van geboorte. 
 • Als dit in het buitenland heeft plaatsgevonden: een huwelijksakte, een echtscheidingsakte of een akte als bewijs dat het huwelijk door overlijden is ontbonden. 
 • Andere documenten die over uw persoonlijke status gaan. 
 • Een huurcontract, eigendomsbewijs of een verklaring van de hoofdbewoner van de woning. Bij een particulier huurcontract heeft u ook een kopie van het legitimatiebewijs van de verhuurder nodig.
 • Een bewijs van uitschrijving als u van Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Aruba, Sint Maarten of Curaçao komt.

Afspraak 1e inschrijving

Eerder in Nederland gewoond

Als u eerder in Nederland heeft gewoond, maakt u een afspraak bij de gemeente. Iedereen die zich inschrijft, moet daarbij persoonlijk aanwezig zijn. U heeft daarbij nodig:

 • Een geldig legitimatiebewijs (paspoort/identiteitskaart). 
 • Documenten die over uw persoonlijke status gaan. 
 • Een huurcontract, eigendomsbewijs of een verklaring van de hoofdbewoner van de woning. Bij een particulier huurcontract heeft u ook een kopie van het legitimatiebewijs van de verhuurder nodig.

Afspraak herinschrijving

Vraag en antwoord

1. Hoe lang duurt het totdat ik ingeschreven ben?

Meestal staat u binnen een week ingeschreven.

2. Hoe kom ik aan een Burgerservicenummer (BSN)?

Zodra u bent ingeschreven krijgt u een BSN. U krijgt daarvan bericht. Als u al eerder in Nederland woonde, krijgt u uw ‘oude’ Burgerservicenummer.

3. Krijg ik de documenten terug die ik inlever bij de aanvraag?

Ja, zodra uw verzoek afgehandeld is.