Milieuhandhaving

Als u denkt dat iemand het milieu vervuilt, kunt u dit doorgeven via de website van de OD NHN.

Wat doet de OD NHN?

De OD NHN voert verschillende taken rondom het milieu uit, zoals handhaving, vergunningverlening, toezicht en milieuadvisering.

Vragen over het milieu?

Informatie over het milieu, omgevingsvergunningen en bouw en bodemonderzoeken vindt u op de website van de OD NHN

Provincie Noord-Holland

Ook de provincie Noord-Holland heeft een servicepunt waar u terecht kunt met vragen, meldingen of klachten over milieu.