Milieuhandhaving

Als u denkt dat iemand het milieu vervuilt, kunt u dit doorgeven via de website van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN).

Wat doet de RUD NHN?

De RUD NHN voert verschillende taken rondom het milieu uit, zoals handhaving, vergunningverlening, toezicht en milieuadvisering.

Vragen over het milieu?

Informatie over het milieu, omgevingsvergunningen en bouw en bodemonderzoeken vindt u op de website van de RUD NHN

Provincie Noord-Holland

Ook de provincie Noord-Holland heeft een servicepunt waar u terecht kunt met vragen, meldingen of klachten over milieu.