Afvalstoffenheffing

Voor het ophalen en verwerken van uw huisvuil betaalt u afvalstoffenheffing. U betaalt voor een huishouden van één persoon of voor een huishouden van meerdere personen. Ieder huishuiden krijgt de aanslag voor afvalstofheffing elk jaar tegelijk met de andere gemeentelijke belastingen.

Kosten

  • Eenpersoonshuishouden € 268.
  • Meerpersoonshuishouden € 352.

Vraag en antwoord

1. Moet ik afvalstoffenheffing betalen als ik verhuis?

Als u binnen de gemeente verhuist, krijgt u geen geld terug. Pas vanaf het volgende jaar, betaalt u afvalstofheffing voor de nieuwe woning. Als u naar een andere gemeente verhuist, krijgt de gemeente Hoorn een bericht. Daarna krijgt u vermindering op de afvalstofheffing.

2. Wat gebeurt er als mijn gezinssituatie verandert?

Elke verandering in de Basisregistratie personen wordt automatisch door de gemeente verwerkt.

  • Wordt uw meerpersoonshuishouden een éénpersoonshuishouden? Dan heeft u recht op een gedeeltelijke teruggave van de belasting. U krijgt een brief met daarin de teruggave.
  • Wordt uw éénpersoonshuishouden een meerpersoonshuishouden? Dan krijgt u automatisch een aanvullende aanslag. 

3. Ik ben lange tijd van huis. Moet ik dan toch betalen?

Ja, u betaalt voor een heel jaar. Als u tijdelijk afwezig bent, kunt u geen vermindering krijgen.

4. Kan ik kwijtschelding aanvragen voor de afvalstoffenheffing?

Ja, als u door een laag inkomen de afvalstoffenheffing niet kunt betalen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding. Meer informatie vindt u op de pagina kwijtschelding van belastingen.