Afvalstoffenheffing

Ieder huishouden moet afvalstoffenheffing betalen. De gemeente kan met deze inkomsten uw huisvuil ophalen en verwerken. U betaalt voor een huishouden van één persoon of voor een huishouden van meerdere personen. Ieder huishouden krijgt de aanslag voor afvalstoffenheffing elk jaar tegelijk met de andere gemeentelijke belastingen.

Kosten

  • Eenpersoonshuishouden € 277.
  • Meerpersoonshuishouden € 370.

Vraag en antwoord

1. Wat gebeurt er met de afvalstoffenheffing als ik ben verhuisd?

  • Als u binnen de gemeente verhuist, krijgt u geen geld terug. Pas vanaf het volgende jaar, betaalt u afvalstoffenheffing voor de nieuwe woning.
  • Als u naar een andere gemeente verhuist, krijgt de gemeente Hoorn een bericht. Daarna wordt de aanslag voor de afvalstoffenheffing automatisch verminderd.
  • Als u naar een bejaardenhuis verhuist, gaat de gemeente er vanuit dat u geen zelfstandig huishouden meer heeft. De aanslag voor de afvalstoffenheffing wordt dan automatisch verminderd. Dit geldt niet voor een verhuizing naar een aanleunwoning.

2. Wat gebeurt er met de afvalstoffenheffing als mijn gezinssituatie verandert?

Elke verandering in de Basisregistratie personen wordt automatisch door de gemeente verwerkt.

  • Wordt uw meerpersoonshuishouden een éénpersoonshuishouden? Dan heeft u recht op een gedeeltelijke teruggave van de belasting. U krijgt een brief met daarin de teruggave.
  • Wordt uw éénpersoonshuishouden een meerpersoonshuishouden? Dan krijgt u automatisch een aanvullende aanslag. 
  • Bij een scheiding wordt gekeken naar de gegevens in het belastingregister. Zolang u ingeschreven staat op het adres, blijft u belastingplichtig.

3. Wie is er verantwoordelijk voor de afvalstoffenheffing als ik ga samenwonen?

Als u gelijktijdig gaat samenwonen, wordt de oudste aangewezen als belastingplichtige. Als u zich niet gelijktijdig inschrijft, wordt de langstwonende als belastingplichtige aangewezen.

4. Ik ben lange tijd van huis. Moet ik dan toch betalen?

Ja, u betaalt voor een heel jaar. Als u tijdelijk afwezig bent, kunt u geen vermindering krijgen.

5. Kan ik kwijtschelding aanvragen voor de afvalstoffenheffing?

Ja, als u door een laag inkomen de afvalstoffenheffing niet kunt betalen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding. Meer informatie vindt u op de pagina kwijtschelding van belastingen.

6. Wat gebeurt er met de afvalstoffenheffing als de belastingplichtige is overleden?

Als de belastingplichtige is overleden, wordt de aanslag voor de afvalstoffenheffing automatisch verminderd. De erfgenamen moeten het resterende bedrag betalen.