Attestatie de vita

Een attestatie de vita is een internationaal bewijs van in leven zijn. Een attestatie de vita kan bijvoorbeeld nodig zijn als u recht heeft op pensioen van een buitenlandse instantie. Voor het aanvragen van een attestatie de vita maakt u een afspraak op het stadhuis.

Welke gegevens staan er op? 

Op een attestatie de vita staan uw naam, adres, geboortedatum, geboorteplaats, het nummer van uw legitimatiebewijs en een verklaring dat u op het moment van afgifte in leven bent. U krijgt de attestatie de vita in het Nederlands en Frans.

Kosten

Een attestatie de vita kost € 13,20. U betaalt dit bedrag bij aanvraag in het stadhuis.

Aanvragen

Als aanvrager van de attestatie de vita moet u persoonlijk naar het stadhuis komen. Naar de afspraak neemt u een geldig legitimatiebewijs mee.

Afspraak maken

Vraag en antwoord

1. Hoe lang duurt het voordat ik de attestatie de vita krijg?

Bij de aanvraag op het stadhuis krijgt u de attestatie de vita gelijk mee.