Attestatie de vita

Een attestatie de vita is een internationaal bewijs van in leven zijn. U kunt er in het buitenland mee aantonen dat u in leven bent. Dat kan bijvoorbeeld nodig zijn als u recht heeft op een pensioen van een buitenlandse instantie.

Inhoud attestatie de vita

Op een attestatie de vita staan uw naam, adres, geboortedatum, geboorteplaats, het nummer van uw legitimatiebewijs en een verklaring dat u op het moment van afgifte in leven bent. Het bewijs krijgt u in twee talen, namelijk Nederlands en Frans.

Let op: een attestatie de vita is niet hetzelfde als een verklaring (of bewijs) van in leven zijn.

Kosten

Een attestatie de vita kost € 13,20. U betaalt dit bedrag bij aanvraag op het stadhuis.

Aanvragen

U kunt een attestatie de vita niet online aanvragen omdat u persoonlijk aanwezig moet zijn bij de aanvraag. U vraagt het bewijs aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Voor de aanvraag maakt u een afspraak en neemt u een geldig legitimatiebewijs mee.

Afspraak maken

Vraag en antwoord

1. Hoe lang duurt het voordat ik de attestatie de vita krijg?

Bij de aanvraag op het stadhuis krijgt u de attestatie de vita gelijk mee.

2. Mag iemand anders voor mij een attestatie de vita aanvragen?

Nee, u moet de aanvraag persoonlijk doen.