Duurzaamheidslening

Met een duurzaamheidslening kunt u geld lenen om uw woning of appartementencomplex energiezuiniger te maken. Bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnepanelen. De duurzaamheidslening is een lening van de gemeente Hoorn en heeft aantrekkelijke voorwaarden. In 2018 stelt de gemeente € 250.000 beschikbaar voor deze lening.

Het budget voor 2018 is op, u kunt geen aanvraag meer doen.

Vraag en antwoord

1. Waarvoor kan ik een duurzaamheidslening of stimuleringslening VvE aanvragen?

Op de Duurzaam Bouwen Lijst Hoorn staat voor welke maatregelen u een duurzaamheidslening kunt aanvragen.

2. Hoeveel kan ik maximaal lenen?

Particuliere woningeigenaren kunnen minimaal € 2.500 en maximaal € 25.000 lenen. Verenigingen van Eigenaren (VvE’s)s kunnen minimaal € 15.000 en maximaal € 100.000 lenen.

3. Wat is de looptijd van de lening?

De lening loopt maximaal 15 jaar. Bij een lening lager dan € 7.500 is de looptijd maximaal 10 jaar.

4. Wat is het rentepercentage van de duurzaamheidslening?

Het actuele rentepercentage vindt u op de website van de SVn. Zij stellen het rentepercentage vast op het moment dat uw aanvraag bij hen binnenkomt. Voor de stimuleringslening VvE geldt hetzelfde rentetarief als voor de duurzaamheidslening. Daarvoor geldt het tarief op het moment dat de gemeente de aanvraag toewijst. De rente staat de hele looptijd vast.

5. Kan ik de rente die ik over de duurzaamheidslening moet betalen van de belasting aftrekken?

Ja, dat kan, onder de noemer woningverbetering. Vraag dit wel na bij uw financieel adviseur. Het kan namelijk zijn dat deze regel in uw situatie afwijkt.

6. Hoeveel moet ik aflossen?

U betaalt de lening terug volgens de afspraken die SVn met u maakt. Vervroegd aflossen is altijd boetevrij toegestaan met een minimumbedrag van € 250.

7. Mag ik de lening combineren met subsidies?

Ja, dat kan.

8. Als ik zonnepanelen koop, kan ik de BTW terugvragen bij de belastingdienst. Is dit van invloed op de hoogte van de duurzaamheidslening?

Ja, bij de berekening van de werkelijke kosten houden wij daar rekening mee. Wij brengen het bedrag in mindering op de lening. Informatie over het terugvragen van de BTW op zonnepanelen vindt u op de website van Milieu Centraal.

9. Kan ik de lening ook aanvragen voor een nieuwe woning?

Nee, u kunt de lening alleen krijgen voor maatregelen aan een bestaande woning of appartementencomplex.

10. Kan ik ook een lening aanvragen voor het realiseren van een aanbouw aan een bestaande woning?

Nee, u kunt de lening alleen gebruiken voor maatregelen die energiebesparend en duurzaam zijn. U kunt bijvoorbeeld wel een lening aanvragen voor het isoleren van de aanbouw.

11. Kan ik de lening ook gebruiken voor bijkomende bouwkundige aanpassingen?

Ja, dat kan. U mag een bedrag lenen voor woningverbetering, maar dat bedrag mag nooit meer zijn dan 30% van de totale lening. Woningverbeteringen zijn bouwkundige aanpassingen die nodig zijn om energiemaatregelen te realiseren. Of om ander onderhoud of verbeteringen die te maken hebben met de energiemaatregel. Voorbeelden zijn aanpassing of vervanging van kozijnen, dakconstructies, schilderwerkzaamheden of ander onderhoud. Als voorbeeld: U gaat HR++ glas (isolerende beglazing) in uw woning aanbrengen. Dat kost € 10.000. U wilt tegelijkertijd de kozijnen vervangen. Dit is woningverbetering. Dat kost € 12.000. In totaal heeft u dus € 22.000 nodig. Wij berekenen het bedrag dat u maximaal kunt lenen als volgt. € 10.000 = 70% van het leningbedrag. Dan komt het leningbedrag uit op 14.286 (10.000 : 70 x 100). Dat betekent dat u voor de vervanging van de kozijnen €  4.286  (€ 14286 – € 10.000) kunt lenen. Het restant van € 7.714 moet u zelf betalen.

12. Geldt er een termijn voor het indienen van documenten bij SVn?

Ja. Als u zich niet aan deze termijn houdt, vervalt de toekenning die u van de gemeente heeft gehad. U moet rekening houden met het volgende:

  1. Een aanvraag dient binnen 3 maanden, na dagtekening van de toekenning van de lening door het college, door aanvrager te zijn ingediend bij SVn (peildatum is datum van binnenkomst bij SVn),
  2. Een aanvraag dient binnen 7 maanden, na dagtekening van de toekenning van de lening door het college, tot een krediettoets bij SVn te hebben geleid. Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager dat hij/zij de stukken tijdig aanlevert bij SVn. Op die manier kan SVn tijdig een krediettoets kan uitvoeren.