Duurzaamheidslening

Met een duurzaamheidslening kunt u geld lenen om uw woning of appartementencomplex energiezuiniger te maken. Bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnepanelen. De duurzaamheidslening is een lening van de gemeente Hoorn en heeft aantrekkelijke voorwaarden. 

Kan ik de duurzaamheidslening aanvragen?

U kunt alleen een duurzaamheidslening aanvragen als eigenaar van een woning of als Vereniging van Eigenaren (VvE). Als huurder kunt u een duurzaamheidslening aanvragen om deel te nemen aan een collectief zonnepanelenproject via een energiecoöperatie.

Waar kan ik de duurzaamheidslening voor gebruiken?

Op de website van het Duurzaam Bouwloket vindt u of de maatregel die u wilt plaatsen onder de Duurzaamheidslening valt. VvE’s kunnen de lening aanvragen als meer dan 75% van het geleende bedrag wordt gebruikt voor de aanschaf van zonnepanelen. Indien de VvE andere maatregelen wil treffen, is er de nationale energiebespaarlening. Meer informatie vindt u op de website Energiebespaarlening.

Subsidie energiebesparende maatregelen

Het is ook mogelijk om subsidie aan te vragen voor het verduurzamen voor uw woning. Informatie hierover vindt u op de pagina Energiesubsidie.

Controleer eerst of u voor uw verbouwplan een vergunning nodig heeft. Dit kan via de website van het Omgevingsloket. Vraag vervolgens offertes op voor uw maatregelen.

De aanvraag bij de gemeente

Duurzaamheidslening eigenaar woning 

Vul het Startformulier aanvraag duurzaamheidslening (pdf, 678 kB) in. Als u voldoet aan de voorwaarden van de duurzaamheidsverordening, krijgt u van ons een voorlopige toewijzingsbrief en een digitaal aanvraagformulier van SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten).

Vereniging van Eigenaren (VvE)

Neem als Vereniging van Eigenaren contact op met de gemeente voor de aanvraag van het Startformulier aanvraag stimuleringslening. Dit kan via het contactformulier

De aanvraag bij SVn

U vult het aanvraagformulier van SVn in en stuurt deze op naar SVn. Bekijk op de website van SVn hoe u dit kunt doen. Complete aanvragen worden binnen 2 weken beoordeeld. Bij een positief financieel advies ontvangt u van SVn een offerte voor de duurzaamheidslening. Bij een negatief financieel advies vervalt uw aanvraag. Daarover krijgt u een brief.

Afhandeling

Wanneer uw aanvraag voor de lening is toegewezen, kunt u de maatregelen laten uitvoeren. U stuurt de originele onbetaalde rekeningen naar de gemeente. De gemeente zorgt ervoor dat deze rekeningen vanuit het bouwkrediet van uw duurzaamheidslening worden betaald. 

Particuliere woningeigenaren kunnen minimaal € 2.500 en maximaal € 25.000 lenen. Verenigingen van Eigenaren (VvE’s)s kunnen minimaal € 15.000 en maximaal € 100.000 lenen.

De lening loopt maximaal 15 jaar. Bij een lening lager dan € 7.500 is de looptijd maximaal 10 jaar.

Alle voorwaarden staan beschreven in de verordening duurzaamheidsleningen en stimuleringsleningen op de website van de Overheid. Bekijk de laatste wijziging op de verordening

Het actuele rentepercentage vindt u op de website van de SVn. Het rentepercentage van de duurzaamheidslening wordt vastgesteld op het moment van indienen van de aanvraag bij SVn. Voor de stimuleringslening VvE geldt hetzelfde rentetarief als voor de duurzaamheidslening. Daarvoor geldt het tarief op het moment dat de gemeente de aanvraag toewijst. De rente staat de hele looptijd vast.

Ja, dat kan, onder de noemer woningverbetering. Vraag dit wel na bij uw financieel adviseur. Het kan namelijk zijn dat deze regel in uw situatie afwijkt.

U betaalt de lening terug volgens de afspraken die SVn met u maakt. Vervroegd aflossen is altijd boetevrij toegestaan met een minimumbedrag van € 250.

Ja.

Ja. Het bedrag wordt in mindering gebracht op de lening. Informatie over het terugvragen van de btw op zonnepanelen vindt u op de website van Milieu Centraal. VvE’s schaffen de zonnepanelen veelal aan voor de opwekking van stroom voor verlichting etc. van gemeenschappelijke ruimten. In dat geval kan de btw niet teruggevraagd worden.

In principe is de lening beschikbaar voor bestaande woningen. U kunt wel een lening aanvragen voor een nieuwbouwwoning waarvan de omgevingsvergunning voor 1 juli 2018 is ingediend en die via aanpassing van het bouwplan alsnog aardgasvrij wordt gebouwd.

Nee, dat kan niet. U kunt wel een lening aanvragen voor het isoleren van een bestaande aanbouw.

Ja, dat kan. U mag een bedrag lenen voor woningverbetering, maar dat bedrag mag nooit meer zijn dan 30% van de totale lening. Woningverbeteringen zijn bouwkundige aanpassingen die nodig zijn om energiemaatregelen te realiseren. Of om ander onderhoud of verbeteringen die te maken hebben met de energiemaatregel. Voorbeelden zijn aanpassing of vervanging van kozijnen, dakconstructies, schilderwerkzaamheden of ander onderhoud.

Als voorbeeld: U gaat HR++ glas (isolerende beglazing) in uw woning aanbrengen. Dat kost € 10.000. U wilt tegelijkertijd de kozijnen vervangen. Dit is woningverbetering. Dat kost € 12.000. In totaal heeft u dus € 22.000 nodig. Wij berekenen het bedrag dat u maximaal kunt lenen als volgt. € 10.000 = 70% van het geleende bedrag. Dan komt het geleende bedrag uit op 14.286 (10.000 : 70 x 100). Dat betekent dat u voor de vervanging van de kozijnen €  4.286  (€ 14286 – € 10.000) kunt lenen. Het restant van € 7.714 moet u zelf betalen.

Ja. Als u zich niet aan deze termijn houdt, vervalt de toekenning die u van de gemeente heeft gehad. U moet rekening houden met het volgende:

  • Een aanvraag dient binnen 8 weken na dagtekening van de toekenning van de lening, door aanvrager te zijn ingediend bij SVn (peildatum is datum van binnenkomst bij SVn).
  • Als uw aanvraag bij SVn binnen is, heeft u nog 3 maanden de tijd om uw aanvraag compleet te maken. Als uw aanvraag niet binnen 3 maanden compleet is en er geen lening tot stand is gekomen, is deze toewijzing niet meer geldig en beëindigt SVn uw aanvraag.
Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.