Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers kunnen daar om vragen als u bijvoorbeeld gaat werken met vertrouwelijke gegevens of kwetsbare personen. U kunt een VOG aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Dienst Justis van het ministerie van Justitie en Veiligheid bepaalt of u de VOG krijgt. 

Voorwaarden

  • De gemeente accepteert alleen de laatste versie van het aanvraagformulier.
  • Als u het aanvraagformulier invult, mag u bij het onderdeel ‘screeningsprofielen’ alleen vraag 2.3 of 2.4 invullen. Als u beide vragen invult, wordt uw aanvraag afgekeurd.

Kosten

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kost € 41,35.

Aanvragen

Meestal start uw werkgever of vrijwilligersorganisatie de aanvraag bij Dienst Justis. U krijgt dan een e-mail en volgt de stappen die daarin staan. Meer informatie vindt u op de website van Dienst Justis. 

Soms moet u zelf het aanvraagformulier downloaden op de website van Dienst Justis. Als het aanvraagformulier is ingevuld, levert u deze in bij de gemeente. Dit kan op twee manieren:

  • door het aanvraagformulier in te scannen en op te sturen via de knop 'Online aanvragen'. 
  • door het aanvraagformulier in te leveren in het stadhuis. Dit kan alleen na het maken van een afspraak.

Online aanvragen Afspraak maken

Vraag en antwoord

1. Hoe lang duurt het voordat ik mijn VOG krijg?

Meestal krijgt u uw VOG binnen anderhalve week thuis gestuurd. Als u in aanraking bent geweest met Justitie, gaat Dienst Justis na of dit belangrijk is voor het doel waarvoor u de verklaring heeft aangevraagd. In dat geval duurt het vaak langer dan 2 weken voordat u bericht krijgt.

2. Wat kan ik doen als mijn aanvraag VOG wordt afgewezen?

Als u niet in aanmerking komt voor een VOG, stuurt Dienst Justis u een 'voornemen tot afwijzen'. Hierin staat waarom uw aanvraag is afgewezen. U kunt hierop reageren door een brief te sturen. Leg in de brief uit waarom u de VOG nodig heeft. Als u daarna een definitieve afwijzing krijgt, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen dit besluit.

3. Kan iemand anders een VOG aanvragen voor mij?

Ja, u kunt iemand machtigen. Dat doet u met een machtigingsbrief.

4. Ik heb een VOG nodig voor vrijwilligerswerk, moet ik betalen?

Voor vrijwilligers van een vrijwilligersorganisatie is de VOG gratis. Lees meer over de voorwaarden op gratisvog.nl.

5. Ik ben vrijwilliger bij een sportvereniging. Betaalt mijn vereniging?

Sportverenigingen of sportbonden kunnen de kosten voor een VOG declareren bij NOC*NSF. De vrijwilliger moet de kosten eerst voorschieten. Zodra u de verklaring heeft gekregen, kunt u hem aan uw vereniging geven en de onkosten terugvragen.