Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers kunnen daar om vragen als u bijvoorbeeld gaat werken met vertrouwelijke gegevens of kwetsbare personen. Een VOG vraagt u aan bij de gemeente waar u woont. Dienst Justis van het ministerie van Justitie en Veiligheid bepaalt of u de VOG krijgt.

Aanvragen via werkgever

Meestal start uw werkgever of vrijwilligersorganisatie de aanvraag bij Dienst Justis. U krijgt dan een e-mail en volgt de stappen die daarin staan. U krijgt uw VOG thuisgestuurd via de post. Meer informatie vindt u op de website van Dienst Justis.

Aanvragen via gemeente

Moet u de aanvraag zelf doen? Download dan het aanvraagformulier op de website van Dienst Justis. De gemeente accepteert alleen de laatste versie van het aanvraagformulier. Vul bij het onderdeel ‘screeningsprofielen’ alleen vraag 2.3 òf 2.4 in. Als beide vragen ingevuld zijn, wordt de aanvraag afgekeurd. Scan het ingevulde formulier in en verstuur naar de gemeente.

Aanvraag voor buitenlandse instantie

Vraagt u de VOG aan voor een buitenlandse instantie en kan de aanvraag niet worden ondertekend? Voeg dan een bewijsstuk toe bij de aanvraag waarin staat dat u de VOG moet aanvragen.

Verstuur aanvraag

Kosten

Een VOG kost € 41,35, dit bedrag bepaalt Dienst Justis.

Aanvragen op stadhuis

Maak een afspraak om het ingevulde formulier in te leveren.

Afspraak maken

Vraag en antwoord

U krijgt uw VOG binnen 10 dagen thuis gestuurd. Bent u in aanraking geweest met Justitie? Dan gaat Dienst Justis na of dit belangrijk is voor het doel waarvoor u de verklaring heeft aangevraagd. In dat geval duurt het vaak langer dan 10 dagen voordat u uw VOG ontvangt.

U ontvangt van Dienst Justis een brief ('voornemen tot afwijzen') als u niet in aanmerking komt voor een VOG. Hierin staat waarom u deze niet krijgt. U kunt hierop reageren door een brief te sturen. Leg in de brief uit waarom u de VOG nodig heeft. Als u daarna een definitieve afwijzing krijgt, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen dit besluit.

Voor vrijwilligers van een vrijwilligersorganisatie is de VOG gratis. Lees meer over de voorwaarden op de website gratis vog.

Sportverenigingen of sportbonden kunnen de kosten voor een VOG declareren bij NOC*NSF. De vrijwilliger moet de kosten eerst voorschieten. Zodra u de verklaring heeft gekregen, kunt u hem aan uw vereniging geven en de onkosten terugvragen.