Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Uw werkgever kan u vragen om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Bijvoorbeeld als u gaat werken met vertrouwelijke gegevens of kwetsbare personen.

Toekenning VOG

Dienst Justis van het ministerie van Justitie en Veiligheid bepaalt of u de VOG krijgt. Zij onderzoeken of er geen bezwaar is dat u een bepaalde functie of taak vervult.

Voorwaarden

U kunt een VOG aanvragen als u staat ingeschreven bij de gemeente. De gemeente accepteert alleen de laatste versie van het aanvraagformulier.

Screeningsprofielen

Let op bij het invullen van het formulier bij het onderdeel screeningsprofielen. U kunt alleen vraag 2.3 of vraag 2.4 invullen. Maar niet beide vragen. Als u beide vragen heeft ingevuld, wordt uw aanvraag afgekeurd. U zult dan een nieuwe aanvraag met correct ingevuld formulier moeten indienen.

Kosten

Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) kost € 41,35.

Aanvragen

Meestal start uw werkgever of vrijwilligersorganisatie de aanvraag bij Dienst Justis. U krijgt dan een e-mail en volgt de stappen die daarin staan. Meer informatie vindt u op de website van Dienst Justis.

Soms moet u zelf het aanvraagformulier downloaden op de website van Dienst Justis. Het ingevulde formulier levert u in bij de gemeente. Dat kan op twee manieren: u kunt een afspraak maken op het stadhuis of u kunt het formulier uploaden en online naar de gemeente sturen.

Online aanvragen Afspraak maken

Vraag en antwoord

1. Hoe lang duurt het voordat ik mijn VOG krijg?

Meestal krijgt u uw VOG binnen anderhalve week thuis gestuurd. Als u in aanraking bent geweest met Justitie, gaat Dienst Justis na of dit belangrijk is voor het doel waarvoor u de verklaring heeft aangevraagd. In dat geval duurt het vaak langer dan 2 weken voordat u bericht krijgt.

2. Wat kan ik doen als mijn aanvraag VOG wordt afgewezen?

Als u niet in aanmerking komt voor een VOG, stuurt Dienst Justis u een 'voornemen tot afwijzen'. Hierin staat waarom uw aanvraag is afgewezen. U kunt hierop reageren door een brief te sturen. Leg in de brief uit waarom u de VOG nodig heeft. Als u daarna een definitieve afwijzing krijgt, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen dit besluit.

3. Kan iemand anders een VOG aanvragen voor mij?

Ja, u kunt iemand machtigen. Dat doet u met een machtigingsbrief.

4. Ik heb een VOG nodig voor vrijwilligerswerk, moet ik betalen?

Voor vrijwilligers van een vrijwilligersorganisatie is de VOG gratis. Lees meer over de voorwaarden op gratisvog.nl.

5. Ik ben vrijwilliger bij een sportvereniging. Betaalt mijn vereniging?

Sportverenigingen of sportbonden kunnen de kosten voor een VOG declareren bij NOC*NSF. De vrijwilliger moet de kosten eerst voorschieten. Zodra u de verklaring heeft gekregen, kunt u hem aan uw vereniging geven en de onkosten terugvragen.