Heb ik een omgevingsvergunning nodig?

Heeft u bouw- of verbouwplannen? Wilt u iets slopen, een uitrit aanleggen of een boom kappen? Dan heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. U kunt dit zelf controleren. Daarna kunt u ook zelf een vergunning aanvragen. 

Heb ik een vergunning nodig?   Vergunning aanvragen

Klopt het dat ik geen vergunning nodig heb?

Heeft u de vergunningcheck gedaan, maar bent u er niet zeker van dat u echt geen vergunning nodig heeft? Dan kunt u een vergunningsvrijverklaring aanvragen. Dit is een schriftelijk bewijs van de gemeente. Hiermee weet u zeker dat u de geplande werkzaamheden kunt uitvoeren zonder vergunning. Een vergunningsvrijverklaring is niet verplicht. Kijk voor meer informatie op de pagina vergunningsvrijverklaring.

Ik wil eerst contact met de gemeente

Via een vooroverleg (schetsplan) vraagt u advies aan de gemeente over de haalbaarheid van uw plan. U kunt een vooroverleg aanvragen via het Omgevingsloket. Als u start met aanvragen van een vergunning, kunt u na enkele vragen een vooroverleg starten. De gemeente kan dan met u meekijken en contact met u opnemen. Een vooroverleg kost geld. Maar u kunt op deze manier ook kosten besparen door niet meteen een vergunning aan te vragen. Wilt u eerst advies voordat u aan de slag gaat? Neem dan contact op via het contactformulier.

Als u gaat bouwen, moet u rekening houden met onderstaande onderwerpen:

Bouwbesluit

U moet zich houden aan de eisen van het Bouwbesluit 2012. Hierin staan welke bouwtechnische eisen gelden voor een gebouw. Het gaat dan bijvoorbeeld om veiligheid, gezondheid en energiezuinigheid. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Bestemmingsplan

Uw plannen moeten binnen het bestemmingsplan passen. Meer informatie over bestemmingsplannen vindt u op www.ruimtelijkeplannen.nl. Als uw bouwplan niet aan het bestemmingsplan voldoet, kunt u de gemeente vragen van het bestemmingsplan af te wijken. Neem hiervoor contact op met de gemeente.

Welstandseisen

Als uw vergunningvrije bouwwerk in strijd is met de welstandseisen, kan de gemeente u verplichten te voldoen aan de welstandseisen. Lees meer over deze eisen in de welstandsnota van de gemeente.

Archeologie

Als u de bodem verstoort, krijgt u mogelijk te maken met de archeologie. Kijk voor meer informatie op www.archeologiewestfriesland.nl.

Burenrecht

Bij iedere verbouwing gelden de regels van het burenrecht. Bespreek uw plannen daarom vooraf met de buren. Het burenrecht geldt altijd, of u nu wel of geen vergunning nodig heeft. Als uw bouwplan in strijd is met het burenrecht, zal u daar met uw buren onderling uit moeten komen. De gemeente speelt hier geen rol in.

De kosten voor een omgevingsvergunning zijn afhankelijk van het aantal activiteiten waarvoor u een vergunning nodig heeft en van de bouwsom van uw project. Meer informatie vindt u in de legesverordening. U kunt ook contact opnemen met de gemeente voor meer informatie.

1. Na de aanvraag stuurt de gemeente u een bericht van ontvangst. De gemeente beoordeelt of uw aanvraag aan alle wettelijke eisen voldoet. Als er stukken ontbreken, ontvangt u bericht. 

2. De gemeente publiceert uw aanvraag en besluit in het ‘Hoorns Nieuwsblad’, op de eigen website en via officielebekendmakingen.nl. Bij een veelvoorkomende aanvraag hoort u binnen 8 weken of u wel of geen omgevingsvergunning krijgt.

3. Als u de omgevingsvergunning heeft ontvangen, hebben belanghebbenden, bijvoorbeeld omwonenden, maximaal 6 weken de tijd om bezwaar in te dienen. Uw vergunning is definitief als er geen bezwaren binnenkomen. Soms bent u na ontvangst van de omgevingsvergunning wettelijk verplicht om 6 weken te wachten voordat u mag starten met de werkzaamheden. Dit is het geval als u bijvoorbeeld iets gaat slopen of kappen.

1. Hoe lang duurt het voor ik antwoord krijg na mijn aanvraag voor een vergunning?

Meestal beslist de gemeente binnen 8 weken of u wel of geen omgevingsvergunning krijgt. Het gaat dan om veel voorkomende aanvragen. Bij bijzondere situaties beslist de gemeente binnen 26 weken.

2. Waar kan ik de aangevraagde vergunningen bekijken?

Via de Bekendmakingen worden deze aanvragen gepubliceerd. Lees meer op de pagina Bekendmakingen.

3. Wanneer is een bodemonderzoek nodig?

Een bodemonderzoek kan nodig zijn om vast te stellen of de bodemkwaliteit geschikt is voor wat u wilt bouwen. U kunt zelf informatie over uw grond opvragen via de website van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Het is raadzaam om na te gaan wat er bekend is over de bodemkwaliteit. Ook als het niet verplicht is. Bijvoorbeeld over vervuiling op de plek waar u wilt bouwen. Daarmee voorkomt u dat u per ongeluk bouwt op vervuilde grond.

4. Mag ik zonder een vergunning een airco aan de buitenmuur plaatsen?

Een airco kan vergunningsvrij worden geplaatst als: 

  • de airco niet in het zicht van de openbare weg geplaatst wordt.
  • de airco in de breedte, hoogte en diepte niet groter is dan 50cm.
  • als het huis of pand zich niet in de historische binnenstad bevindt. 
  • De airco mag niet meer dan 40 decibel aan geluid produceren. Bij nieuwbouw mag de airco niet meer dan 30 dB produceren.

5. Ik heb een vooroverleg (schetsplan) aangevraagd. Wanneer krijg ik antwoord?

We proberen zo snel mogelijk een antwoord te geven. De snelheid van de beantwoording hangt onder meer af van de moeilijkheid van de aanvraag. De afspraak is om in ieder geval binnen 8 weken een antwoord te geven.  

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.