Omgevingsvergunning voor bouwen, en verbouwen

Heeft u bouw- of verbouwplannen? Dan heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig.

Controleer of u een vergunning nodig heeft

Controleer dit via het Omgevingsloket. Na de vergunningscheck zijn er twee mogelijkheden:

1: Ik heb een vergunning nodig
2: Ik heb mogelijk een vergunning nodig

Ik heb een vergunning nodig

Stap 1: Vul als eerste de risicoanalyse in op de website van het Iplo. Hierna wordt duidelijk of er ook een bouw- of sloopveiligheidsplan of een veiligheidsplan nodig is. Is dat het geval? Dan kunt u dit plan meesturen bij uw vergunningaanvraag.

Stap 2: Vraag de vergunning aan via het Omgevingsloket. Veel bouwplannen vallen in het nieuwe Omgevingsloket onder de naam Bouwactiviteit (omgevingsplan) - aanvraag vergunning. U kiest de juiste activiteit bij stap 3 van het aanvragen.

Opgelet: Heeft u een vergunning aangevraagd in 2023 via het oude omgevingsloket? Kijk dan onderaan deze pagina voor meer informatie.

Contact met buren of omgeving

Het kan verstandig zijn om vooraf na te denken over het betrekken van uw omgeving. Hier wordt ook naar gevraagd tijdens uw aanvraag. Kijk voor meer informatie op de pagina participatie bij verbouwen

Ik heb mogelijk een vergunning nodig

Neem contact op met de gemeente. Wilt u zeker weten of een plan vergunningvrij is? Dan kunt u een vergunningvrijverklaring aanvragen.

Ik wil eerst advies van de gemeente

Via een conceptverzoek (het voormalige vooroverleg of schetsplan) vraagt u advies aan de gemeente over de haalbaarheid van uw plan. U kunt dit aanvragen via het Omgevingsloket. Dit kan bij stap 7 van het aanvragen van een vergunning. We proberen binnen 8 weken een antwoord te geven. De kosten van een vooroverleg staan vooraf niet vast. Maar u kunt zo kosten besparen door niet meteen een vergunning aan te vragen.

Kosten

De kosten voor een omgevingsvergunning zijn afhankelijk van:

  • het aantal activiteiten waarvoor u een vergunning nodig heeft. 
  • de bouwsom van uw project.

Meer informatie vindt u in de legesverordening of neem contact op met de gemeente

Als u gaat bouwen, moet u rekening houden met onderstaande onderwerpen:

Bouwbesluit

Hierin staan welke bouwtechnische eisen gelden voor een gebouw. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Omgevingsplan

Als uw bouwplan niet aan het omgevingsplan voldoet, kunt u de gemeente hiervan af te wijken. Neem hiervoor contact op met de gemeente. Kijk op de website van het omgevingsloket voor meer informatie. Sinds 1 januari 2024 is er één omgevingsplan voor Hoorn. Dit bestaat uit alle bestemmingsplannen. 

Welstandseisen

Lees meer over deze eisen in de welstandsnota van de gemeente.

Archeologie

Kijk voor meer informatie op www.archeologiewestfriesland.nl.

Burenrecht

Bij iedere verbouwing gelden de regels van het burenrecht. Bespreek uw plannen daarom vooraf met de buren. Het burenrecht geldt altijd. De gemeente speelt hier geen rol in.

1. De gemeente beoordeelt uw aanvraag.

2. De gemeente publiceert uw aanvraag en besluit in het ‘Hoorns Nieuwsblad’, op de eigen website en via officielebekendmakingen.nl. Bij een veelvoorkomende aanvraag hoort u binnen 8 weken of u wel of geen omgevingsvergunning krijgt.

3. Als u de omgevingsvergunning heeft ontvangen, hebben belanghebbenden, bijvoorbeeld omwonenden, maximaal 6 weken de tijd om bezwaar in te dienen. Soms bent u na ontvangst van de omgevingsvergunning wettelijk verplicht om 6 weken te wachten voordat u mag starten met de werkzaamheden. Dit is het geval als u bijvoorbeeld iets gaat slopen of kappen.

Heeft u een vergunning aangevraagd in 2023? Kijk dan op het oude Omgevingsloket of neem contact op met de gemeente. U kunt geen nieuwe aanvragen meer doen in het oude Omgevingsloket.

Bestanden aanleveren na 1 juli 2024

Het oude omgevingsloket is na 1 juli 2024 niet meer bereikbaar. Heeft u een aanvraag ingediend via het oude omgevingsloket en moet u na 1 juli nog aanvullende gegevens of documenten aanleveren? Neem dan contact op met de behandelaar van uw aanvraag.

Dit mag vergunningsvrij worden geplaatst als: 

  • de airco of unit voor een warmtepomp op de grond staat op het achtererf.
  • de airco of unit voor een warmtepomp in de breedte, hoogte en diepte niet groter is dan 50cm als deze aan de gevel of op een plat dak wordt geplaatst.
  • de airco of unit voor een warmtepomp niet in het zicht van de openbare weg geplaatst wordt.
  • de airco of unit voor een warmtepomp mag niet meer dan 40 decibel aan geluid produceren op de erfgrens. 

In alle andere situaties moet u een vergunning aanvragen.

In veel gevallen is er geen omgevingsvergunning nodig. Controleer dit via het omgevingsloket.

U heeft geen omgevingsvergunning nodig voor een mantelzorgwoning op uw eigen terrein. Kijk voor meer informatie op de pagina Kangoeroewoning, mantelzorgwoning en tiny houses

U heeft een vergunning nodig voor een kelder. Vraag de vergunning aan via het Omgevingsloket.

Wilt u een schutting, muur of hek naast en of achter een huis bouwen? Dan heeft u geen vergunning nodig als u niet hoger bouwt dan 2 meter. Vóór het huis is de maximale hoogte 1 meter om vergunningsvrij een erfafscheiding of schutting te bouwen. 

Dit geldt niet voor de binnenstad als uw schutting grenst aan het openbaar toegankelijk gebied. Controleer in alle andere gevallen of u een vergunning nodig heeft via het Omgevingsloket

Een kozijn aanpassen of geheel vervangen is altijd vergunningplichtig. Klein onderhoud kan vergunningvrij zijn. Doe de vergunningscheck op het omgevingsloket.

In veel gevallen heeft u geen omgevingsvergunning nodig. Controleer dit via het Omgevingsloket.

Meestal beslist de gemeente binnen 8 weken of u wel of geen omgevingsvergunning krijgt. Het gaat dan om veel voorkomende aanvragen. Bij bijzondere situaties beslist de gemeente binnen 26 weken.

Lees meer op de pagina Bekendmakingen.

De regel is dat u op uw eigen erf bouwt. Dit geldt ook voor overhangende delen, zoals bijvoorbeeld een goot. Een erfafscheiding, zoals een schutting, mag op de erfgrens. Alleen als dit samen met de buren is afgesproken. Bomen en/of struiken moeten wel op grotere afstand van de erfgrens worden geplaatst. Dat is geregeld in het burenrecht.

Een bodemonderzoek kan nodig zijn om vast te stellen of de bodemkwaliteit geschikt is voor wat u wilt bouwen. U kunt zelf informatie over uw grond opvragen via de website van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.