Omgevingsvergunning voor bouwen, en verbouwen

Heeft u bouw- of verbouwplannen? Dan heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. U kunt dit zelf controleren. Daarna kunt u ook zelf een vergunning aanvragen. 

Heb ik een vergunning nodig?   Vergunning aanvragen

Twijfelt u over de uitkomst van de vergunningcheck?

Vraag dan een vergunningsvrijverklaring aan. Dit is een schriftelijk bewijs van de gemeente. Kijk voor meer informatie op de pagina vergunningsvrijverklaring.

Ik wil eerst advies van de gemeente

Via een vooroverleg (schetsplan) vraagt u advies aan de gemeente over de haalbaarheid van uw plan. U kunt dit aanvragen via het Omgevingsloket. We proberen binnen 8 weken een antwoord te geven. De kosten van een vooroverleg staan vooraf niet vast. Maar u kunt zo kosten besparen door niet meteen een vergunning aan te vragen.

Als u gaat bouwen, moet u rekening houden met onderstaande onderwerpen:

Bouwbesluit

Hierin staan welke bouwtechnische eisen gelden voor een gebouw. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Bestemmingsplan

Als uw bouwplan niet aan het bestemmingsplan voldoet, kunt u de gemeente vragen van het bestemmingsplan af te wijken. Neem hiervoor contact op met de gemeente.  Meer informatie over bestemmingsplannen vindt u op www.ruimtelijkeplannen.nl

Welstandseisen

Lees meer over deze eisen in de welstandsnota van de gemeente.

Archeologie

Kijk voor meer informatie op www.archeologiewestfriesland.nl.

Burenrecht

Bij iedere verbouwing gelden de regels van het burenrecht. Bespreek uw plannen daarom vooraf met de buren. Het burenrecht geldt altijd. De gemeente speelt hier geen rol in.

1. De gemeente beoordeelt uw aanvraag.

2. De gemeente publiceert uw aanvraag en besluit in het ‘Hoorns Nieuwsblad’, op de eigen website en via officielebekendmakingen.nl. Bij een veelvoorkomende aanvraag hoort u binnen 8 weken of u wel of geen omgevingsvergunning krijgt.

3. Als u de omgevingsvergunning heeft ontvangen, hebben belanghebbenden, bijvoorbeeld omwonenden, maximaal 6 weken de tijd om bezwaar in te dienen. Soms bent u na ontvangst van de omgevingsvergunning wettelijk verplicht om 6 weken te wachten voordat u mag starten met de werkzaamheden. Dit is het geval als u bijvoorbeeld iets gaat slopen of kappen.

De kosten voor een omgevingsvergunning zijn afhankelijk van:

  • het aantal activiteiten waarvoor u een vergunning nodig heeft. 
  • de bouwsom van uw project.

Meer informatie vindt u in de legesverordening of neem contact op met de gemeente

Een kozijn aanpassen of geheel vervangen is altijd vergunningverplichtig. Klein onderhoud kan vergunningvrij zijn. Doe de vergunningscheck op het omgevingsloket.

In veel gevallen is er geen omgevingsvergunning nodig. Controleer dit via het omgevingsloket.

In veel gevallen heeft u geen omgevingsvergunning nodig. Controleer dit via het Omgevingsloket.

Meestal beslist de gemeente binnen 8 weken of u wel of geen omgevingsvergunning krijgt. Het gaat dan om veel voorkomende aanvragen. Bij bijzondere situaties beslist de gemeente binnen 26 weken.

Lees meer op de pagina Bekendmakingen.

Controleer via het Omgevingsloket of u een vergunning nodig heeft. Heeft u een monument of een pand in het beschermd stadsgezicht (de hele binnenstad) en wilt u zonnepanelen installeren? Ga dan naar www.erfgoedhoorn.nl voor meer infomatie. 

Dit mag vergunningsvrij worden geplaatst als: 

  • de airco of unit voor een warmtepomp niet in het zicht van de openbare weg geplaatst wordt.
  • de airco of unit voor een warmtepomp in de breedte, hoogte en diepte niet groter is dan 50cm.
  • als het huis of pand zich niet in de historische binnenstad bevindt. 
  • de airco of unit voor een warmtepomp mag niet meer dan 40 decibel aan geluid produceert. Bij nieuwbouw mogen deze apparaten niet meer dan 30 decibel produceren.

In alle andere situaties moet u een vergunning aanvragen.

Wilt u een schutting, muur of hek naast en of achter een huis bouwen? Dan heeft u geen vergunning nodig als u niet hoger bouwt dan 2 meter. Vóór het huis is de maximale hoogte 1 meter om vergunningsvrij een erafscheiding of schutting te bouwen. Controleer in alle andere gevallen of u een vergunning nodig heeft via het Omgevingsloket

De regel is dat u op uw eigen erf bouwt. Dit geldt ook voor overhangende delen, zoals bijvoorbeeld een goot. Een erfafscheiding, zoals een schutting, mag op de erfgrens. Alleen als dit samen met de buren is afgesproken. Bomen en/of struiken moeten wel op grotere afstand van de erfgrens worden geplaatst. Dat is geregeld in het burenrecht.

Een bodemonderzoek kan nodig zijn om vast te stellen of de bodemkwaliteit geschikt is voor wat u wilt bouwen. U kunt zelf informatie over uw grond opvragen via de website van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.