Wet waardering onroerende zaken (WOZ)

De gemeente stelt elk jaar de WOZ-waarde van woningen en bedrijven vast. De WOZ-waarde vindt u op het taxatieverslag. Deze ontvangt u elk jaar rond eind februari. Bekijk het taxatieverslag via de digitale belastingbalie.

Waar wordt de WOZ-waarde voor gebruikt?

De WOZ-waarde bepaalt de hoogte van de volgende belastingen:

  • de inkomstenbelasting
  • onroerendezaakbelasting 
  • waterschapsbelasting 
  • de vermogensrendementsheffing
  • erfbelasting

De WOZ-waarde wordt ook gebruikt voor het bepalen van de huurprijs van sociale huurwoningen.

Hoe wordt de WOZ-waarde van mijn woning bepaald?

De gemeente bepaalt de WOZ-waarde door uw woning te vergelijken met dezelfde soort woningen die rond de waardepeildatum zijn verkocht. De gemeente houdt rekening met de verschillen tussen huizen, zoals wel of geen dakkapel of een grotere tuin. Meer informatie vindt u in het taxatieverslag.

Wie houdt toezicht op de gemeente?

De Waarderingskamer houdt toezicht op de manier waarop de gemeente de waarde bepaalt. Dit is een onafhankelijke organisatie. De Waarderingskamer geeft akkoord als de herwaardering goed door de gemeente is uitgevoerd. Op de website van de Waarderingskamer vindt u meer informatie.

Dit is 1 januari van het voorgaande jaar. Dus voor 2022 wordt de vastgestelde WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2021 gebruikt.

In het taxatieverslag staan gegevens van uw woning en een aantal soortgelijke woningen die rond de waardepeildatum verkocht zijn. De waarde van uw huis wordt aan de hand van deze gegevens bepaalt. In het taxatieverslag ziet u de opbouw van de waardebepaling van uw woning of bedrijf. Bekijk het taxatieverslag via de digitale belastingbalie.

Bekijk altijd eerst goed het taxatieverslag. Als u dan nog steeds denkt dat iets niet klopt, kunt u contact opnemen met de gemeente. Samen controleert u of de gegevens juist zijn. Als gegevens niet kloppen, kan het nodig zijn dat u een bezwaarschrift indient. Dat kan via de digitale belastingbalie.

Via de website WOZ-waardeloket kunt de WOZ-waarde bekijken van andere woningen.

Kijk voor meer informatie op de website van de rijksoverheid. 

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.