Wet waardering onroerende zaken (WOZ)

De gemeente stelt elk jaar de WOZ-waarde van (koop)woningen en bedrijfsruimtes vast. Dit moet volgens de Wet waardering onroerende zaken (WOZ).

Woningen vergelijken

De waardegegevens van woningen zijn openbaar. U kunt deze inzien via het WOZ-waardeloket. Daarmee kunt u woningen met elkaar vergelijken.

Belangrijk voor belastingen

De WOZ-waarde bepaalt de hoogte van een aantal belastingen: de inkomstenbelasting, onroerendezaakbelasting, waterschapsbelasting en eventueel de vermogensrendementsheffing en erfbelasting. De WOZ-waarde wordt ook gebruikt om de huur van woningen te bepalen in de sociale en gereguleerde sector.

Vraag en antwoord

1. Wanneer wordt mijn object gewaardeerd?

Elk jaar worden alle woningen en bedrijfsruimtes opnieuw gewaardeerd. Voor de WOZ-waarde wordt gekeken naar 1 januari van het voorgaande jaar. Dit is de waardepeildatum. Dus voor 2017 wordt de vastgestelde WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2016 gebruikt.

2. Wanneer krijg ik de WOZ-beschikking?

U ontvangt uw WOZ-beschikking jaarlijks, meestal rond eind februari. De WOZ-beschikking staat op de aanslag gemeentelijke belastingen.

3. Hoe wordt de WOZ-waarde van mijn woning vastgesteld?

Hoe de WOZ-waarde tot stand komt, staat in het taxatieverslag.

De gemeente bepaalt de waarde door uw woning te vergelijken met dezelfde soort woningen die rond de waardepeildatum zijn verkocht. De woningen hoeven niet precies hetzelfde te zijn. De gemeente houdt rekening met de verschillen, zoals wel of geen dakkapel of een grotere tuin. De gemeente verzamelt het hele jaar verkoopcijfers.

4. Wat is een taxatieverslag?

In het taxatieverslag staan gegevens van uw woning en een aantal verkopen van soortgelijke woningen die bij de waardebepaling van uw woning zijn gebruikt. Hiermee wil de gemeente u inzicht geven in de opbouw van de waardebepaling van uw woning. Iedereen die de WOZ-beschikking heeft ontvangen, kan het taxatieverslag van zijn woning via de digitale belastingbalie inzien.

5. Wie houdt toezicht op de gemeente?

De Waarderingskamer houdt toezicht op de wijze waarop de gemeente de waarde bepaalt. Dit is een onafhankelijke organisatie. De Waarderingskamer geeft akkoord als de herwaardering goed door de gemeente is uitgevoerd.

6. Wat kan ik doen als ik de WOZ-waarde te hoog vind?

Bekijk altijd eerst goed het taxatieverslag. Als u dan nog steeds denkt dat er iets niet klopt, kunt u contact opnemen met de gemeente. Samen controleren we of de gegevens juist zijn. Als de gegevens niet kloppen, kan het nodig zijn dat u een bezwaarschrift indient. Dat kan via de digitale belastingbalie.