Wet waardering onroerende zaken (WOZ)

De gemeente stelt elk jaar de WOZ-waarde van woningen en bedrijven vast. De WOZ-waarde vindt u op het taxatieverslag. Deze ontvangt u elk jaar rond eind februari. Bekijk het taxatieverslag via de digitale belastingbalie.

Waar wordt de WOZ-waarde voor gebruikt?

De WOZ-waarde bepaalt de hoogte van de volgende belastingen:

  • de inkomstenbelasting
  • onroerendezaakbelasting 
  • waterschapsbelasting 
  • de vermogensrendementsheffing
  • erfbelasting

De WOZ-waarde wordt ook gebruikt voor het bepalen van de huurprijs van sociale huurwoningen.

Hoe wordt de WOZ-waarde van mijn woning bepaald?

De gemeente bepaalt de WOZ-waarde door uw woning te vergelijken met dezelfde soort woningen die rond de waardepeildatum zijn verkocht. De gemeente houdt rekening met de verschillen tussen huizen, zoals wel of geen dakkapel of een grotere tuin. Meer informatie vindt u in het taxatieverslag.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.