Akte geboorte, huwelijk en overlijden

Een akte is een bewijs van een belangrijke, officiële gebeurtenis in uw leven. U kunt een afschrift (kopie) van zo'n akte aanvragen voor uzelf of voor iemand anders. Dat kan van de volgende akten:

  • Geboorteakte voor uzelf en uw kind.
  • Huwelijksakte voor uzelf en uw partner.
  • Partnerschapsakte voor uzelf en uw partner.
  • Echtscheidingsakte voor uzelf en uw partner.
  • Akte beëindiging partnerschap voor uzelf en uw partner.
  • Overlijdensakte voor uw partner, kind en ouders.

U kunt een afschrift alleen opvragen in de gemeente waar de akte is gemaakt.

Online aanvragen

U kunt een afschrift online aanvragen met DigiD. U ontvangt het afschrift per post.

Online aanvragen

Kosten

Een afschrift uit de burgerlijke stand kost in 2018 € 13,20.

Tarief 2019: nog niet definitief
Voor 2019 is het volgende tarief voorgesteld: € 13,40

De raad neemt hierover eind december 2018 een besluit.

Aanvragen in stadhuis

Voor het aanvragen van een akte op het stadhuis maakt u een afspraak. U neemt een geldig legitimatiebewijs mee en betaalt bij de aanvraag. U krijgt u het afschrift of de afschriften gelijk mee.

Afspraak maken

Vraag en antwoord

1. Hoe lang moet ik wachten na mijn online aanvraag?

Doet u de aanvraag op een werkdag vóór 12.00 uur? Dan heeft u het afschrift de volgende dag in huis. Bij een aanvraag op vrijdagmiddag na 12.00 uur ontvangt u het afschrift op dinsdag.

2. Is een afschrift burgerlijke stand hetzelfde als een uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP)?

Nee, dit is niet hetzelfde. Een uittreksel uit de BRP is een verklaring waarin staat wat uw persoonsgegevens zijn. Onder meer uw naam, adres en woonplaats. Dit uittreksel kunt u alleen aanvragen in de gemeente waarin u woont.

3. Kan ik het afschrift in een andere taal verkrijgen?

Ja, u kunt een internationale versie aanvragen. Hier staan de Nederlandse, Duitse, Engelse en Franse vertaling op vermeld.

4. Ik woon in het buitenland en heb geen DigiD en kan niemand machtigen. Hoe kan ik dan een afschrift aanvragen?

Stel een verzoek op en onderteken het verzoek. Stuur het verzoek samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs en uw adres naar publiekszaken@hoorn.nl. Het is belangrijk dat de handtekening op het verzoek en het legitimatiebewijs hetzelfde zijn. Daarna ontvangt u van de gemeente een e-mail met de kosten en hoe u deze kunt betalen. Na betaling stuurt u het betalingsbewijs per e-mail naar de gemeente op. U ontvangt uw afschrift per post op uw adres. 

5. Kan een erfgenaam of wettelijke vertegenwoordiger ook een afschrift burgerlijke stand aanvragen?

Ja. De aanvrager heeft dan de volgende gegevens nodig:   

  • Een machtiging van degene voor wie het afschrift wordt aangevraagd.
  • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs (bijvoorbeeld een paspoort of rijbewijs) van deze persoon.