Akte geboorte, huwelijk en overlijden

De gemeente registreert en bewaart akten van levensgebeurtenissen in de registers van de burgerlijke stand. Dat gebeurt van een geboorte, huwelijk, partnerschap, overlijden en echtscheiding.

Afschrift burgerlijke stand

Een afschrift uit de burgerlijke stand is een kopie van een akte. U kunt een afschrift van een akte aanvragen. Dat kan alleen bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Voorbeeld: U bent geboren in Amsterdam. Uw geboorteakte is geregistreerd in Amsterdam en u kunt het afschrift daar aanvragen.

Voorwaarden

U kunt een afschrift burgerlijke stand aanvragen voor uzelf of voor iemand anders.

  • Geboorteakte voor uzelf en uw kind.
  • Huwelijksakte voor uzelf en uw partner.
  • Partnerschapsakte voor uzelf en uw partner.
  • Echtscheidingsakte voor uzelf en uw partner.
  • Akte beëindiging partnerschap voor uzelf en uw partner.
  • Overlijdensakte voor uw partner, kind en ouders.

Ook anderen kunnen een afschrift burgerlijke stand voor iemand aanvragen. Bijvoorbeeld erfgenamen of de wettelijke vertegenwoordiger. Hiervoor is nodig:

  • Een machtiging van degene voor wie zij een afschrift aanvragen.
  • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs (bijvoorbeeld een paspoort of rijbewijs) van deze persoon.

Kosten

Een afschrift uit de burgerlijke stand (geboorte, huwelijk, partnerschap, overlijden en echtscheiding) kost € 13,20.

Aanvragen

U kunt een afschrift uit de burgerlijke stand online of op het stadhuis aanvragen. U kunt het afschrift alleen bij de gemeente Hoorn aanvragen als de gebeurtenis hier heeft plaatsgevonden.

Online aanvragen

U kunt een afschrift online aanvragen met uw DigiD. U betaalt direct met iDeal en ontvangt daarna het afschrift via de post.   
Doet u de aanvraag op een werkdag vóór 12.00 uur? Dan heeft u het afschrift de volgende dag in huis. Bij een aanvraag op vrijdagmiddag na 12.00 uur, zaterdag of zondag, ontvangt u het afschrift dinsdag.

Online aanvragen

Naar het stadhuis

Komt u liever naar het stadhuis om een afschrift aan te vragen? Maak dan een afspraak. U neemt een geldig legitimatiebewijs mee en betaalt bij de aanvraag. Vervolgens krijgt u het afschrift/de afschriften gelijk mee.

Afspraak voor 1 afschrift burgerlijke stand

Afspraak voor 2 afschriften burgerlijke stand

Afspraak voor 3 afschriften burgerlijke stand

Afspraak voor 4 afschriften burgerlijke stand

Afspraak voor 5 afschriften burgerlijke stand

Vraag en antwoord

1. Is een afschrift burgerlijke stand hetzelfde als een uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP)?

Nee, dit is niet hetzelfde. Een uittreksel uit de BRP is een verklaring waarin staat wat uw persoonsgegevens zijn. Onder meer uw naam, adres en woonplaats. Dit uittreksel kunt u alleen aanvragen in de gemeente waarin u woont.

2. Kan ik het afschrift in een andere taal verkrijgen?

Ja, u kunt een internationale versie aanvragen. Hier staan de Nederlandse, Duitse, Engelse en Franse vertaling op vermeld.

3. Ik woon in het buitenland en heb geen DigiD en kan niemand machtigen. Hoe kan ik dan een afschrift aanvragen?

Stel een verzoek op en onderteken hem. Stuur het verzoek samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs en uw adres naar publiekszaken@hoorn.nl. Het is belangrijk dat de handtekening op het verzoek en het legitimatiebewijs gelijkend zijn. Daarna ontvangt u van ons een mail met de kosten en hoe u deze kunt betalen. Na betaling stuurt u het betalingsbewijs per e-mail naar ons op. Wij sturen uw afschrift per post naar uw adres.