College van B & W

Het college vormt het dagelijks bestuur van de gemeente en bestaat uit de burgemeester en 5 wethouders. De gemeentesecretaris ondersteunt burgemeester en wethouders. Wilt u een vraag stellen aan het college? Of wilt u een idee delen? Neem dan contact op via het contactformulier. Heeft u een vraag of idee over een specifiek onderwerp? Onder 'Contact en portefeuilleverdeling' staat met wie u dan het beste contact kunt opnemen. 

Van links naar rechts: wethouder Broersma, gemeentesecretaris Heemskerk, wethouder Al Mobayed, burgemeester Nieuwenburg, wethouder Van der Ven, Wethouder Bashara en Wethouder Helling

Vergaderingen

Het college vergadert iedere dinsdag. De verslagen van deze vergaderingen en besluitenlijsten vindt u via de website van ibabs.

Contact en portefeuilleverdeling

Burgemeester Jan Nieuwenburg

Burgemeester Jan Nieuwenburg
E-mail: j.nieuwenburg@hoorn.nl
Telefoon secretariaat: (0229) 25 22 14
Portefeuille:
Openbare orde en veiligheid
Regionale samenwerking
Communicatie en dienstverlening
Bestuurlijke vernieuwing
Lobby & public affairs

Wethouder Marjon van der Ven

Wethouder Marjon van der Ven (VVD) 
E-mail: m.vd.ven@hoorn.nl
Telefoon secretariaat: (0229) 25 22 10
Portefeuille:
Financiën (inclusief subsidiebeleid)
Wonen en stadsvernieuwing
(Jeugd) Zorg
Grondbedrijf/grondzaken
Volksgezondheid

Wethouder Samir Bashara

Wethouder Samir Bashara (GroenLinks)
E-mail: s.bashara@hoorn.nl
Telefoon secretariaat: (0229) 25 22 11
Portefeuille:
Duurzaamheid
Onderwijs en preventief jeugdbeleid
Verkeer, vervoer en parkeren
Kunst, cultuur, erfgoed en monumenten

Wethouder Simon Broersma

Wethouder Simon Broersma (Fractie Tonnaer)
E-mail: s.broersma@hoorn.nl
Telefoon secretariaat: (0229) 25 22 09
Portefeuille:
Stadsbeheer en openbare ruimte
Wijkzaken
Havens
Recreatie
Wmo

Wethouder Arthur Helling 

Wethouder Arthur Helling (D66)
E-mail: a.helling@hoorn.nl
Telefoon secretariaat: (0229) 25 22 11
Portefeuille:
Economische zaken
Toerisme en stadspromotie
Ruimtelijke ontwikkeling
Ontwikkeling Waterfront
Vastgoed

Wethouder Kholoud al Mobayed

Wethouder Kholoud Al Mobayed (Sociaal Hoorn)
E-mail: k.al.mobayed@hoorn.nl 
Telefoon secretariaat: (0229) 25 22 10 
Portefeuille:
Sociale zaken en arbeidsmarktbeleid
Armoedebestrijding en schuldhulpverlening
Maatschappelijke opvang
Welzijn en vrijwilligerswerk
Sport

Gemeentesecretaris Guy Heemskerk

Gemeentesecretaris Guy Heemskerk 
E-mail: guy.heemskerk@hoorn.nl
Telefoon secretariaat: (0229) 25 22 09
De gemeentesecretaris is eindverantwoordelijk voor:
De adviezen aan het college.
De werkwijze van de medewerkers van de gemeente.
De uitvoering van de genomen besluiten van het college.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.