College van B & W

Het college vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. Het bestaat uit de burgemeester en 6 wethouders. De gemeentesecretaris ondersteunt burgemeester en wethouders. Wilt u een vraag stellen aan het college? Of wilt u een idee delen? Neem dan contact op. Heeft u een vraag of idee over een specifiek onderwerp? Onder 'Contact en portefeuilleverdeling' staat met wie u dan het beste contact kunt opnemen. 

Vergaderingen

Het college vergadert iedere dinsdag. De verslagen van deze vergaderingen en besluitenlijsten vindt u via de website van ibabs.

Coalitieakkoord

U vindt het coalitieakkoord op de website van ibabs.

Contact en portefeuilleverdeling

Burgemeester Jan Nieuwenburg

Burgemeester Jan Nieuwenburg
E-mail: j.nieuwenburg@hoorn.nl
Telefoon secretariaat: (0229) 25 22 14
Portefeuille:

 • Openbare orde en veiligheid
 • Handhaving
 • Drank- en horecawet
 • Integriteitsbeleid
 • Juridische Zaken en Bestuurszaken
 • Regionale samenwerking
 • Communicatie en dienstverlening
 • Inkoop en aanbesteding
 • Bestuurlijke vernieuwing
 • Lobby & public affairs

Wethouder René Assendelft (Hoorn Lokaal)
E-mail:
r.assendelft@hoorn.nl
Telefoon secretariaat: (0229) 25 22 11
Portefeuille:

 • Verkeer, Vervoer en Parkeren
 • Onderwijs en Kinderopvang
 • WOW-aanpak (Wonen-Opleiden-Werken)
 • Binnenstad
 • Havens
 • Evenementen, markten en kermis
 • Programma Hoorn-Noord/Venenlaankwartier
 • Inburgering
 • Dierenwelzijn

Wethouder Axel Boomgaars (GroenLinks) 
E-mail: a.boomgaars@hoorn.nl
Telefoon secretariaat: (0229) 25 22 08
Portefeuille:

 • Financiën en subsidiebeleid
 • Poort van Hoorn
 • Werk en Inkomen
 • Kunst en Cultuur
 • Monumenten en Erfgoed
 • Diversiteit en Inclusie
 • Uitbreiding Westfries Museum

Wethouder Karin Hakhoff (ÉénHoorn) 
E-mail: k.hakhoff@hoorn.nl
Telefoon secretariaat: (0229) 25 22 10
Portefeuille:

 • Armoedebestrijding en Schuldhulpverlening
 • Laaggeletterdheid
 • Eenzaamheid
 • Wmo
 • Ouderenbeleid
 • Welzijn en Vrijwilligerswerk
 • Volkshuisvesting
 • Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen
 • Programma Kansen voor de Kersenboogerd
 • Grondbedrijf en Grondzaken
 • Bedrijventerrein Zevenhuis (privaatrechtelijk)

Wethouder Dick Bennis (CDA) 
E-mail: d.bennis@hoorn.nl
Telefoon secretariaat: (0229) 25 22 08
Portefeuille:

 • Openbare ruimte en Stadsbeheer
 • Milieu en Afval
 • Leefbaarheid en Wijkzaken
 • Sport en Recreatie
 • Participatie en bestuurlijke vernieuwing
 • Grote Waal (Dwaalpark)
 • Bedrijfsvoering
Wethouder Marjon van der Ven

Wethouder Marjon van der Ven (VVD) 
E-mail: m.vd.ven@hoorn.nl
Telefoon secretariaat: (0229) 25 22 10
Portefeuille:

 • Wonen en Stadsontwikkeling
 • Volksgezondheid en GGD
 • Dementie
 • Mantelzorg
 • Jeugdzorg en preventief jeugdbeleid
 • Veilig Thuis
 • Rozenbuurt
 • Bangert en Oosterpolder
Wethouder Arthur Helling 

Wethouder Arthur Helling (D66)
E-mail: a.helling@hoorn.nl
Telefoon secretariaat: (0229) 25 22 11
Portefeuille:

 • Economische Zaken en toerisme
 • Horeca
 • Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet
 • Duurzaamheid en Energie
 • Ontwikkeling Waterfront en Markermeer (Stadsstrand)
 • Ontwikkeling Nieuwe Steen
 • Renovatie stadhuis
 • Vastgoed
 • Ontwikkeling bedrijventerrein Zevenhuis (publiekrechtelijk)
Gemeentesecretaris Guy Heemskerk

Gemeentesecretaris Guy Heemskerk 
E-mail: guy.heemskerk@hoorn.nl
Telefoon secretariaat: (0229) 25 22 09
De gemeentesecretaris is eindverantwoordelijk voor:

 • Adviezen aan het college
 • Werkwijze medewerkers gemeente
 • Uitvoering genomen besluiten college
Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.