College van B & W

Het college vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. Het bestaat uit de burgemeester en 6 wethouders. De gemeentesecretaris ondersteunt burgemeester en wethouders. Wilt u een vraag stellen aan het college? Of wilt u een idee delen? Neem dan contact op via het contactformulier. Heeft u een vraag of idee over een specifiek onderwerp? Onder 'Contact en portefeuilleverdeling' staat met wie u dan het beste contact kunt opnemen. 

Vergaderingen

Het college vergadert iedere dinsdag. De verslagen van deze vergaderingen en besluitenlijsten vindt u via de website van ibabs.

Contact en portefeuilleverdeling

Burgemeester Jan Nieuwenburg

Burgemeester Jan Nieuwenburg
E-mail: j.nieuwenburg@hoorn.nl
Telefoon secretariaat: (0229) 25 22 14
Portefeuille:
Openbare orde en veiligheid
Regionale samenwerking
Communicatie en dienstverlening
Bestuurlijke vernieuwing
Lobby & public affairs

Wethouder René Assendelft (Hoorn Lokaal)
E-mail:
r.assendelft@hoorn.nl
Telefoon secretariaat: (0229) 25 22 11
Portefeuille:
Verkeer en Vervoer
Onderwijs, Kinderopvang en laaggeletterdheid
Binnenstad
Havens
Evenementen (w.o. kermis)
Programma Hoorn-Noord/Venenlaankwartier
Inburgering
Dierenwelzijn

Wethouder Axel Boomgaars (GroenLinks) 
E-mail: a.boomgaars@hoorn.nl
Telefoon secretariaat: (0229) 25 22 08
Portefeuille:
Financiën en subsidiebeleid
Poort van Hoorn
Werk en Inkomen
Kunst en Cultuur
Monumenten en Erfgoed
Diversiteit en Inclusie

Wethouder Karin Hakhoff (ÉénHoorn) 
E-mail: k.hakhoff@hoorn.nl
Telefoon secretariaat: (0229) 25 22 10
Portefeuille:
Armoedebestrijding en Schuldhulpverlening
Wmo
Ouderenbeleid
Welzijn en Vrijwilligerswerk
Volkshuisvesting
Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen
Programma Kansen voor de Kersenboogerd
Grondbedrijf en Grondzaken
Bedrijventerrein Zevenhuis (privaatrechtelijk)

Wethouder Dick Bennis (CDA) 
E-mail: d.bennis@hoorn.nl
Telefoon secretariaat: (0229) 25 22 08
Portefeuille:
Openbare ruimte en Stadsbeheer 
Milieu en Afval
Leefbaarheid en Wijkzaken
Sport en Recreatie
Participatie en bestuurlijke vernieuwing
Grote Waal (Dwaalpark)
Bedrijfsvoering

Wethouder Marjon van der Ven

Wethouder Marjon van der Ven (VVD) 
E-mail: m.vd.ven@hoorn.nl
Telefoon secretariaat: (0229) 25 22 10
Portefeuille:
Wonen en Stadsontwikkeling
Volksgezondheid en GGD
Jeugdzorg en preventief jeugdbeleid
Huiselijk geweld (Veilig Thuis)
Rozenbuurt
Bangert en Oosterpolder

Wethouder Arthur Helling 

Wethouder Arthur Helling (D66)
E-mail: a.helling@hoorn.nl
Telefoon secretariaat: (0229) 25 22 11
Portefeuille:
Economische Zaken en toerisme
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet
Duurzaamheid en Energie
Ontwikkeling Waterfront en Markermeer (Stadsstrand)
Ontwikkeling Nieuwe Steen
Renovatie stadhuis
Vastgoed
Ontwikkeling bedrijventerrein Zevenhuis (publiekrechtelijk)

Gemeentesecretaris Guy Heemskerk

Gemeentesecretaris Guy Heemskerk 
E-mail: guy.heemskerk@hoorn.nl
Telefoon secretariaat: (0229) 25 22 09
De gemeentesecretaris is eindverantwoordelijk voor:
De adviezen aan het college.
De werkwijze van de medewerkers van de gemeente.
De uitvoering van de genomen besluiten van het college.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.