College van B & W

Het college vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. Het bestaat uit de burgemeester en op dit moment 4 wethouders. De gemeentesecretaris ondersteunt burgemeester en wethouders. Wilt u een vraag stellen aan het college? Of wilt u een idee delen? Neem dan contact op via het contactformulier. Heeft u een vraag of idee over een specifiek onderwerp? Onder 'Contact en portefeuilleverdeling' staat met wie u dan het beste contact kunt opnemen. 

Vergaderingen

Het college vergadert iedere dinsdag. De verslagen van deze vergaderingen en besluitenlijsten vindt u via de website van ibabs.

Contact en portefeuilleverdeling

Burgemeester Jan Nieuwenburg

Burgemeester Jan Nieuwenburg
E-mail: j.nieuwenburg@hoorn.nl
Telefoon secretariaat: (0229) 25 22 14
Portefeuille:
Openbare orde en veiligheid
Regionale samenwerking
Communicatie en dienstverlening
Bestuurlijke vernieuwing
Lobby & public affairs

Wethouder Marjon van der Ven

Wethouder Marjon van der Ven (VVD) 
E-mail: m.vd.ven@hoorn.nl
Telefoon secretariaat: (0229) 25 22 10
Portefeuille:
Financiën (inclusief subsidiebeleid)
Wonen en stadsvernieuwing
(Jeugd) Zorg
Grondbedrijf/grondzaken
Volksgezondheid
Preventief jeugdbeleid

Wethouder Simon Broersma

Wethouder Simon Broersma (Fractie Tonnaer)
E-mail: s.broersma@hoorn.nl
Telefoon secretariaat: (0229) 25 22 08
Portefeuille:
Duurzaamheid
Stadsbeheer en openbare ruimte
Wijkzaken
Havens
Recreatie
Wmo
Verkeer, vervoer en parkeren

Wethouder Arthur Helling 

Wethouder Arthur Helling (D66)
E-mail: a.helling@hoorn.nl
Telefoon secretariaat: (0229) 25 22 11
Portefeuille:
Economische zaken
Toerisme en stadspromotie
Ruimtelijke ontwikkeling
Ontwikkeling Waterfront
Vastgoed
Erfgoed en monumenten

Wethouder Kholoud al Mobayed

Wethouder Kholoud Al Mobayed (Sociaal Hoorn)
E-mail: k.al.mobayed@hoorn.nl 
Telefoon secretariaat: (0229) 25 22 10 
Portefeuille:
Onderwijs
Sociale zaken en arbeidsmarktbeleid
Armoedebestrijding en schuldhulpverlening
Maatschappelijke opvang
Welzijn en vrijwilligerswerk
Sport
Kunst en cultuur

Gemeentesecretaris Guy Heemskerk

Gemeentesecretaris Guy Heemskerk 
E-mail: guy.heemskerk@hoorn.nl
Telefoon secretariaat: (0229) 25 22 09
De gemeentesecretaris is eindverantwoordelijk voor:
De adviezen aan het college.
De werkwijze van de medewerkers van de gemeente.
De uitvoering van de genomen besluiten van het college.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.