IKEC en woningbouw op oude hockeyvelden

Het IKEC kan het beste gebouwd worden op de locatie van de oude hockeyvelden aan de Nieuwe Steen 9. Ook is er op deze locatie ruimte voor woningbouw. Dit is besloten door de gemeenteraad. 

Woningbouw Nieuwe Steen

Naast het IKEC is er op het terrein ruimte voor woningbouw. Samen met woningbouwvereniging Intermaris wordt gewerkt aan een plan voor 80 sociale huurwoningen en 60 middeldure huurwoningen. Aan beide type woningen is grote behoefte in Hoorn. Op dit moment gaat de gemeente uit van 4 appartementencomplexen, geplaatst in het groen. Naast de appartementencomplexen komen parkeerplaatsen voor bewoners en bezoekers.

Planning en vragen

In 2021 wordt een plan uitgewerkt met daarin een voorlopige indeling van het gebied. In 2022 moet een nieuw bestemmingsplan opgesteld worden voor het gebied. Dit is nodig om het gebied te kunnen ontwikkelen. Via deze website en bewonersbrieven worden omwonenden geïnformeerd over de voortgang van het project. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op via het contactformulier

Wat is een IKEC?

In het IKEC (Integraal Kind en Expertise Centrum) wordt gespecialiseerd onderwijs, zorg en kinderopvang aangeboden vanaf één locatie. Alle betrokken partijen binnen het IKEC werken intensief samen vanuit één gedeelde visie.

Voor wie is het IKEC bedoeld?

Het IKEC is er voor kinderen van 0 tot 12 jaar met specifieke leer- en ontwikkelbehoefte. Op het IKEC krijgen zij (tijdelijk) extra ondersteuning en begeleiding die nodig is om hun talenten verder te ontwikkelen. Bij elk kind wordt gekeken of het kind het beste op zijn of haar plek is op het IKEC, of op de reguliere school of opvang.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.