IKEC en woningbouw op oude hockeyvelden

Het IKEC (Integraal Kind en Expertise Centrum) kan het beste gebouwd worden op de locatie van de oude hockeyvelden aan de Nieuwe Steen 9. Ook is er op deze locatie ruimte voor woningbouw. Dit is besloten door de gemeenteraad. 

Woningbouw Nieuwe Steen

Samen met woningbouwvereniging Intermaris wordt gewerkt aan een plan voor 80 sociale huurwoningen en 60 middeldure huurwoningen. Aan beide type woningen is grote behoefte in Hoorn. Op dit moment gaat de gemeente uit van 4 appartementencomplexen, geplaatst in het groen. Naast de appartementencomplexen komen parkeerplaatsen voor bewoners en bezoekers. 

Uitgangspunten voor omgevingsvergunning en bestemmingsplan 

Naar aanleiding van het raadsbesluit en een inloopavond over de plannen, is een zogenaamde Nota van Uitgangspunten opgesteld. Hierin staan de randvoorwaarden en ambities voor de herontwikkeling van het gebied. Naast de plek waar de bebouwing komt, zijn in deze nota andere eisen opgenomen. Denk aan onder andere verkeer, parkeren, ecologie, groen, beeldkwaliteit, duurzaamheid en archeologie. De Nota van Uitgangspunten vormt de basis voor de omgevingsvergunning voor het IKEC. Ook vormt het de basis voor een nieuw bestemmingsplan voor het gebied.  

Het concept inrichtingsplan van de bebouwing van de oude hockeyvelden. Met rechts onderin het IKEC en bovenin 4 woongebouwen met 140 huurwoningen.

Het concept inrichtingsplan van de bebouwing van de oude hockeyvelden. Met rechts onderin het IKEC en bovenin 4 woongebouwen met 140 huurwoningen. In het concept staan 4 woongebouwen ingetekend van 8,6 en 5 bouwlagen. Dit met de hoogtes van 25, 19 en 16 meter.

Planning en vragen

  • De openbare meningvormende raadscommissie bespreekt de concept Nota van Uitgangspunten op 9 juni. Daarna stelt het college de nota definitief vast.
  • In 2022 moet een nieuw bestemmingsplan opgesteld worden voor het gebied. Dit is nodig om het gebied te kunnen ontwikkelen. 

Via deze website en bewonersbrieven worden omwonenden geïnformeerd over de voortgang van het project. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op via ikec@hoorn.nl

Wat is een IKEC?

Het IKEC (Integraal Kind en Expertise Centrum) vervult een belangrijke regionale functie in het speciaal basisonderwijs. Dit voor kinderen van 0 tot 12 jaar met specifieke leer- en ontwikkelbehoefte. In het IKEC wordt gespecialiseerd onderwijs, zorg en kinderopvang aangeboden vanaf één locatie. Hier kunnen kinderen (tijdelijk) extra ondersteuning en begeleiding krijgen die nodig is om hun talenten verder te ontwikkelen. Alle betrokken partijen binnen het IKEC werken intensief samen vanuit één gedeelde visie. Op dit moment zitten de betrokken scholen verspreid over verschillende locaties in sterk verouderde gebouwen.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.