Kwijtschelding van belastingen

Als u een laag inkomen heeft, kunt u misschien kwijtschelding krijgen voor de gemeentelijke belastingen. Het gaat om de afvalstoffenheffing, onroerendezaakbelasting en rioolheffing.

Kwijtschelding

Soms is het mogelijk om de kwijtschelding automatisch te krijgen. U hoeft dan geen uitgebreid formulier in te vullen. Wel moet u dan toestemming geven voor de toets geautomatiseerde kwijtschelding.

Soms is het nodig om wel een uitgebreid verzoekformulier kwijtschelding in te vullen en kopieën van de juiste documenten in te leveren. Welke documenten dit zijn, ziet u op het formulier.

Voorwaarden

Normbedragen

Om kwijtschelding te krijgen wordt gekeken hoe hoog uw inkomen en vermogen zijn. U mag niet meer verdienen dan het normbedrag en geen spaargeld hebben. Deze eis is strenger dan voor de bijstandsuitkering. De overheid heeft deze bedragen vastgesteld. Hoe hoog het bedrag is, hangt af van uw situatie.

U mag niet meer verdienen dan hieronder staat. Het gaat hier om het netto-inkomen voor 2018.

Getrouwde en samenwonende stellen

  • Partners beide jonger dan 65 jaar € 1.418
  • Eén partner 65 jaar of ouder € 1.585
  • Beide partners 65 jaar of ouder € 1.596

Alleenstaande ouder

  • Alleenstaande ouder tot 65 jaar € 993
  • Alleenstaande ouder, ouder dan 65 jaar € 1.146

Alleenstaande

  • Alleenstaande tot 65 jaar € 993
  • Alleenstaande 65 jaar en ouder € 1.162

Kleine zelfstandigen en zzp’ers

Kleine zelfstandige ondernemers en zzp’ers met een laag inkomen kunnen ook voor kwijtschelding in aanmerking komen. Neem voor meer informatie contact op via het contactformulier.

Aanvragen

Proefberekening

Voordat u een verzoek om kwijtschelding indient, kunt u zelf een proefberekening maken. Let op: deze proefberekening geeft alleen een aanduiding en is geen beslissing.

Start proefberekening

Aanvragen

Als u kwijtschelding wilt aanvragen, doe dit dan binnen 3 maanden na dagtekening van de aanslag.

Om kwijtschelding aan te vragen vult u formulier Kwijtschelding in. U stuurt dit naar de gemeente met de juiste bijlagen. Welke dat zijn, vindt u op het formulier. Het formulier kunt u ook op het stadhuis krijgen.

Om geautomatiseerde kwijtschelding aan te vragen, vult u dit in: Verzoekformulier geautomatiseerde kwijtschelding gemeentelijke belastingen.

Vraag en antwoord

1. Ik ben het niet eens met afwijzing van kwijtschelding. Wat moet ik doen?

Als u het niet eens bent met de afwijzing, kunt u een beroepschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Hoorn. Dit beroepschrift moet u binnen 10 dagen na dagtekening van de afwijzing indienen.

2. Ik heb kwijtschelding aangevraagd. Moet ik nu de aanslag betalen?

Nee, u hoeft nog niets te betalen. Als u gebruikmaakt van automatische incasso, incasseert de gemeente geen bedragen. Bij afwijzing van uw verzoek gaat de automatische incasso weer verder voor het resterende aantal termijnen. Het termijnbedrag wordt dan wel hoger.

3. Wat is geautomatiseerde kwijtschelding?

Bij geautomatiseerde kwijtschelding hoeft u geen formulier meer in te vullen om kwijtschelding te krijgen. De kwijtschelding gaat automatisch. Op het aanslagbiljet staat vermeld of de belastingaanslag automatisch is kwijtgescholden.

4. Wanneer kom ik in aanmerking voor geautomatiseerde kwijtschelding?

U moet eerst toestemming geven voor een geautomatiseerde toets. Als uit de toets blijkt dat we de kwijtschelding kunnen voortzetten, hoeft u verder geen formulieren meer in te vullen. Als we de kwijtschelding niet automatisch voortzetten, kunt u alsnog zelf kwijtschelding aanvragen met het formulier. Bij de geautomatiseerde toets wordt gekeken hoe hoog uw inkomen en vermogen zijn. Ze worden vergeleken met de normbedragen. Als blijkt dat uw inkomen en vermogen niet te hoog zijn, dan komt u in aanmerking voor geautomatiseerde kwijtschelding.   

5. Wie voert de geautomatiseerde toets uit?

Het Inlichtingenbureau (IB) voert de toets uit.

6. Als ik geen geautomatiseerde kwijtschelding krijg, hoor ik dat dan?

Als u niet in aanmerking komt voor geautomatiseerde kwijtschelding krijgt u een brief. U kunt dan alsnog zelf kwijtschelding aanvragen. In de brief staat hoe u dat kunt doen.

7. Ik krijg geen geautomatiseerde kwijtschelding. Kan ik bezwaar aantekenen?

Nee, u kunt geen bezwaar aantekenen. Misschien heeft u wel recht op kwijtschelding. Maar we konden het alleen niet op geautomatiseerde wijze vaststellen. U kunt alsnog proberen om zelf kwijtschelding aan te vragen met het formulier.

8. Wat moet ik doen als ik een (aanvullende) bijstandsuitkering van WerkSaam heb?

Als u een (aanvullende) bijstandsuitkering ontvangt, betekent dit niet meteen dat u recht heeft op automatische kwijtschelding. Misschien heeft u te veel spaargeld om kwijtschelding te krijgen. Als u geen automatische kwijtschelding krijgt, kunt u alsnog zelf kwijtschelding aanvragen met het formulier.

9. Moet ik ook een aanvraag indienen bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier?

Nee. Als u bij ons kwijtschelding heeft aangevraagd dan geven wij uw Burgerservicenummer door aan het Hoogheemraadschap. Ook van het Hoogheemraadschap krijgt u dan een uitspraak op uw verzoek.