Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Heeft u een inkomen op of rond het bijstandsniveau en weinig spaargeld/vermogen? Dan kunt u misschien kwijtschelding krijgen voor de afvalstoffenheffing, onroerendezaakbelasting en rioolheffing. Maak een proefberekening om uit te rekenen of u mogelijk in aanmerking komt voor kwijtschelding.

Aanvragen via geautomatiseerde kwijtschelding

Meestal is een machtiging voldoende om te kijken of u in aanmerking komt. U kunt de gemeente machtigen via de belastingbalie. 

Kwijtschelding aanvragen

Na het afgeven van de machtiging ontvangt u een brief van de gemeente. Hierin staat of u de automatische kwijtschelding krijgt. Is het antwoord ja? Dan wordt de machtiging ook voor de volgende jaren gebruikt.

Afwijzing geautomatiseerde kwijtschelding

Is uw verzoek afgewezen? Dan staat de reden in de brief die u ontvangt. In die brief staat ook wat u op moet sturen om alsnog in aanmerking te kunnen komen. Bent u bijvoorbeeld afgewezen omdat u te veel geld op uw bankrekening had staan? Stuur dan bewijsstukken van uw banksaldo mee. U hoeft dan geen bezwaar te maken of een brief te sturen.

Studenten, kleine zelfstandigen, zzp’ers en huiseigenaren kunnen alleen kwijtschelding aanvragen via een speciaal formulier. Dit formulier kunt u aanvragen door contact op te nemen met de gemeente.

Normbedragen kwijtschelding belastingen per 1 juli 2023

Gehuwde en samenwonende stellen

  • Partners, beide jonger dan pensioengerechtigde leeftijd € 1.738,02
  • Een partner, ouder dan pensioengerechtigde leeftijd € 1.976,78
  • Beide partners, ouder dan pensioengerechtigde leeftijd € € 1.981,71

Alleenstaande ouder

  • Alleenstaande ouder, jonger dan pensioengerechtigde leeftijd € 1.216,62
  • Alleenstaande ouder, ouder dan pensioengerechtigde leeftijd € 1.451,19

Alleenstaande

  • Alleenstaande, jonger dan pensioengerechtigde leeftijd € 1.216,62
  • Alleenstaande, ouder dan pensioengerechtigde leeftijd € 1.451,19

Nee, u hoeft nog niets te betalen. Als u gebruikt maakt van een automatische incasso, wordt deze stopgezet. Dit geldt niet voor de hondenbelasting. Na een afwijzing van uw verzoek start de incasso weer voor de resterende termijnen. Het termijnbedrag wordt wel hoger.

Uw situatie wordt ieder jaar opnieuw getoetst. Als u situatie is gewijzigd, kan het betekenen dat u niet meer in aanmerking komt. Denkt u dat u nog wel in aanmerking komt? Dan machtigt u de gemeente opnieuw via de belastingbalie. 

Het Inlichtingenbureau. Dit bureau helpt de gemeente. 

Nee. De aanvraag geeft de gemeente automatisch door. U krijgt van het Hoogheemraadschap een aparte uitspraak.

Dit komt omdat sommige belangrijke informatie niet bekend is bij de gemeente. En die informatie is nodig om een aanvraag goed te kunnen behandelen. 

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.