Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Heeft u een laag inkomen? U kunt misschien kwijtschelding krijgen voor de gemeentelijke belastingen. Het gaat om de afvalstoffenheffing, onroerendezaakbelasting en rioolheffing.

Voorwaarden

De overheid stelt elk jaar normbedragen vast. Om kwijtschelding te krijgen mag u niet meer verdienen dan deze normbedragen. Ook mag u geen spaargeld hebben. Deze eis is strenger dan voor de bijstandsuitkering.

Getrouwde en samenwonende stellen

  • Partners beide jonger dan 65 jaar € 1.418
  • Eén partner 65 jaar of ouder € 1.585
  • Beide partners 65 jaar of ouder € 1.596

Alleenstaande ouder

  • Alleenstaande ouder tot 65 jaar € 993
  • Alleenstaande ouder, ouder dan 65 jaar € 1.146

Alleenstaande

  • Alleenstaande tot 65 jaar € 993
  • Alleenstaande 65 jaar en ouder € 1.162

Kleine zelfstandigen en zzp’ers

Wilt u als kleine zelfstandige of zzp’er met een laag inkomen kwijtschelding aanvragen? Neem voor meer informatie contact op via het contactformulier.

Proefberekening

Maak een proefberekening om te kijken of u in aanmerking komt voor de kwijtschelding. Komt u volgens de proefberekening in aanmerking? Vraag dan de kwijtschelding aan. De proefberekening geeft een inschatting, aan de berekening kunnen geen rechten worden ontleend.

Maak proefberekening  

Kwijtschelding aanvragen

Vraag de kwijtschelding binnen 3 maanden na dagtekening van de aanslag aan via de digitale Belastingbalie.

Kwijtschelding aanvragen

Aanvragen kan ook via het formulier Kwijtschelding (pdf, 9,57 MB). Dit formulier kunt ook ophalen in het stadhuis.

Automatische kwijtschelding

Heeft u vaker kwijtschelding ontvangen? Laat dan toetsen of u in aanmerking komt voor automatische kwijtschelding. Dit kan via het formulier geautomatiseerde kwijtschelding (pdf,229 kB ).

Vraag en antwoord

1. Ik ben het niet eens met afwijzing van kwijtschelding. Wat moet ik doen?

Dien een beroepschrift in bij het college van burgemeester en wethouders van Hoorn. Dit beroepschrift moet u binnen 10 dagen na dagtekening van de afwijzing indienen.

2. Ik heb kwijtschelding aangevraagd. Moet ik nu de aanslag betalen?

Nee, u hoeft nog niets te betalen. De automatische incasso wordt stopgezet. Bij afwijzing van uw verzoek start de incasso weer voor de resterende termijnen. Het termijnbedrag wordt wel hoger.

3. Wat is geautomatiseerde kwijtschelding?

Bij geautomatiseerde kwijtschelding vult u geen formulier meer in om kwijtschelding aan te vragen. De kwijtschelding gaat dus automatisch. Op het aanslagbiljet staat vermeld of de belastingaanslag automatisch is kwijtgescholden.

4. Hoe kan ik geautomatiseerde kwijtschelding krijgen?

Via het formulier geautomatiseerde kwijtschelding geeft u toestemming voor het uitvoeren van de geautomatiseerde toets. Tijdens deze toets wordt uw inkomen en vermogen beoordeeld. Als uit deze toets blijkt dat u kwijtschelding krijgt hoeft u verder niets meer te doen. U krijgt bericht over de uitslag van de toets. Deze toets wordt elk jaar opnieuw uitgevoerd. Als u geen recht (meer) heeft op geautomatiseerde kwijtschelding dan kunt u alsnog kwijtschelding aanvragen via het formulier Kwijtschelding.

5. Wie voert de geautomatiseerde toets uit?

Het Inlichtingenbureau. Dit bureau helpt gemeenten bij het bepalen op welke ondersteuning de inwoners recht hebben.

6. Als ik geen geautomatiseerde kwijtschelding krijg, hoor ik dat dan?

Als u niet in aanmerking komt voor geautomatiseerde kwijtschelding krijgt u een brief. U kunt dan alsnog zelf kwijtschelding aanvragen. In de brief staat hoe u dat kunt doen.

7. Ik krijg geen geautomatiseerde kwijtschelding. Kan ik bezwaar aantekenen?

Nee, dat kan niet. U kunt wel alsnog kwijtschelding aanvragen via het formulier Kwijtschelding.

8. Wat moet ik doen als ik een (aanvullende) bijstandsuitkering van WerkSaam heb?

U heeft niet automatisch recht op geautomatiseerde kwijtschelding. Dit kunt u aanvragen via het formulier geautomatiseerde kwijtschelding.

9. Moet ik ook een aanvraag indienen bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier?

Nee. Als u bij ons kwijtschelding heeft aangevraagd geeft de gemeente zijn uitspraak door aan het Hoogheemraadschap. Van het Hoogheemraadschap krijgt u een aparte uitspraak.