Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Heeft u een inkomen op of rond bijstandsniveau en weinig spaargeld/vermogen? Dan kunt u misschien kwijtschelding krijgen voor de afvalstoffenheffing, onroerendezaakbelasting en rioolheffing.

Aanvragen via geautomatiseerde kwijtschelding

Meestal is een machtiging voldoende om te kijken of u voor geautomatiseerde kwijtschelding in aanmerking komt. U kunt de gemeente machtigen via de belastingbalie. Uw gegevens worden getoetst via het Inlichtingenbureau.

Kwijtschelding aanvragen

Na het afgeven van de machtiging ontvangt u een brief van de gemeente. Hierin staat of u de automatische kwijtschelding krijgt. Als u de geautomatiseerde kwijtschelding krijgt, wordt de machtiging ook voor de volgende jaren gebruikt.

Afwijzing geautomatiseerde kwijtschelding

Als u niet voor kwijtschelding in aanmerking komt, staat in de brief van de gemeente de reden vermeld. In die brief staat ook wat u op moet sturen om alsnog voor kwijtschelding in aanmerking te kunnen komen. Bent u bijvoorbeeld afgewezen omdat u te veel geld op uw bankrekening had staan? Stuur dan kopieën van recente bankafschriften mee, om aan te tonen dat dit niet meer het geval is. U hoeft dan geen bezwaar te maken of een brief te sturen.

Studenten, kleine zelfstandigen, zzp’ers en huiseigenaren

Studenten, kleine zelfstandigen, zzp’ers en huiseigenaren kunnen kwijtschelding aanvragen via een speciaal kwijtscheldingsformulier. Dit formulier kunt u aanvragen door contact op te nemen met de gemeente. Geautomatiseerde kwijtschelding is niet mogelijk.

Maak een proefberekening

Wilt u weten of u mogelijk in aanmerking komt voor kwijtschelding? Maak dan de proefberekening. 

Maak proefberekening

Hulp nodig bij financiële problemen?

Op de pagina Hulp bij Rondkomen vindt u meer informatie over de hulp die u kunt krijgen bij financiële problemen.

U komt in aanmerking voor kwijtschelding, als u een inkomen op of rond bijstandsniveau heeft. Daarnaast mag u weinig spaargeld/vermogen bezitten.

Normbedragen kwijtschelding belastingen per 1 januari 2022

Gehuwde en samenwonende stellen

  • Partners, beide jonger dan pensioengerechtigde leeftijd € 1.559,58
  • Een partner, ouder dan pensioengerechtigde leeftijd € 1.759,92
  • Beide partners, ouder dan pensioengerechtigde leeftijd € € 1.771,44

Alleenstaande ouder

  • Alleenstaande ouder, jonger dan pensioengerechtigde leeftijd € 1.091,71
  • Alleenstaande ouder, ouder dan pensioengerechtigde leeftijd € 1.297,60

Alleenstaande

  • Alleenstaande, jonger dan pensioengerechtigde leeftijd € 1.091,71
  • Alleenstaande, ouder dan pensioengerechtigde leeftijd € 1.297,60

Nee, u hoeft nog niets te betalen. Als u gebruikt maakt van een automatische incasso, wordt deze stopgezet. Dit geldt niet voor de hondenbelasting. Na een afwijzing van uw verzoek start de incasso weer voor de resterende termijnen. Het termijnbedrag wordt wel hoger.

Als eerder geautomatiseerde kwijtschelding is toegekend, wordt u het volgende jaar automatisch opnieuw getoetst. Als u situatie is gewijzigd, kan het betekenen dat u niet meer in aanmerking komt voor kwijtschelding. Denkt u dat u nog wel voor kwijtschelding in aanmerking komt, dan machtigt u de gemeente opnieuw. U kunt de gemeente machtigen via de digitale belastingbalie.

Het Inlichtingenbureau. Dit bureau helpt gemeenten bij het bepalen op welke ondersteuning de inwoners recht hebben.

Nee. Als u bij ons kwijtschelding heeft aangevraagd geeft de gemeente zijn uitspraak door aan het Hoogheemraadschap. Van het Hoogheemraadschap krijgt u een aparte uitspraak.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.