Reuzenberenklauw

De reuzenberenklauw is een plant met bladeren tot anderhalve meter groot en een bloemstengel die 3 tot 5 meter hoog kan worden. De plant krijgt witte bloemen die verspreid staan in een aantal grote bloemschermen van meer dan 20 cm. De bloeitijd is van juli tot oktober.

De reuzenberenklauw langs een oever

Bestrijdt de gemeente de reuzenberenklauw?

De gemeente Hoorn bestrijdt de Reuzenberenklauwen in het openbare groen nabij speelplaatsen of in woongebieden. De gemeente probeert te voorkomen dat de plant gaat bloeien en zaaien. Dat doen we door de plant uit te steken, omdat we geen gif meer mogen gebruiken.

In het Julianapark gebeurt dit door WerkSaam. Ze hebben van de gemeente locaties gekregen en  zijn er deze weken mee aan de slag gegaan.

Waar staat de reuzenberenklauw?

De Reuzenberenklauw groeit langs oevers, bermen, spoorlijnen, bosranden  en parkranden. Overal waar vochtige en voedselrijke grond aanwezig is, dus ook in Hoorn.

Ziet u een reuzenberenklauw?

Meld dit dan bij de gemeente via de Melding Openbare Ruimte.

Hoe schadelijk is de reuzenberenklauw?

De reuzenberenklauw kan brandwonden en blaren veroorzaken als u in aanraking komt met het sap of de brandharen. Als u er gevoelig voor bent, kan dat heel ernstig zijn. Raak daarom de plant niet aan. De huid begint pas te reageren na blootstelling aan zonlicht. Let vooral op bij spelende kinderen. De planten zijn aantrekkelijk om tussen te schuilen doordat ze zo groot zijn.

Hoe voorkomt u brandwonden?

  • Het beste is natuurlijk om niet in aanraking te komen met de planten. Bedekkende kleding geeft bescherming tegen direct contact.
  • Laat uw kinderen niet spelen bij of met  Reuzenberenklauwen. Waarschuw hen voor de gevaren van deze plant.
  • Als u toch in aanraking bent gekomen met het sap of de brandharen, dan kunt u deze plek het beste direct wassen met koud water en zeep. Blijf daarna enkele dagen uit de zon.
  • Treft u deze planten aan in het openbare gebied op plaatsen waar kinderen kunnen spelen, zoals bij een school of een speelplaats, meld dat aan de gemeente.
  • Plant hem niet in je tuin.

Welke planten lijken op de reuzenberenklauw?

Sommige planten lijken op de reuzenberenklauw. Deze planten zijn alleen niet of veel minder gevaarlijk. Ze zijn vaker veel kleiner, zowel het blad als de bloemschermen:

  • De gewone berenklauw wordt 0,5 tot 1,5 meter hoog en komt vooral voor langs bermen en rijk bemest grasland. De bloeitijd is ook van juli tot oktober. Kan ook roodkleuring van de huid veroorzaken, maar is minder sterk dan bij de reuzenberenklauw.
  • Fluitenkruid wordt 0,5 tot 1,5 meter hoog. Deze bloeit al in april tot juni en komt vooral voor langs wegen en rijk bemest grasland, maar ook in onze parken. Is ongevaarlijk. 
  • Gewone engelwortel wordt 0,8 tot 2,5 meter hoog en komt vooral voor langs oevers en op nat grasland. De bloeitijd is juli tot september. Is ongevaarlijk.
Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.