Voorgenomen verkopen

De gemeente verkoopt regelmatig vastgoed. Bijvoorbeeld woningen, bedrijfsgebouwen of maatschappelijke voorzieningen. Het kan ook gaan om onbebouwde stukken grond. U vindt de bekendmaking van deze verkopen in het Gemeenteblad.

Verkoop vastgoed

Bij verkoop van vastgoed moet de gemeente gelegenheid bieden aan geïnteresseerden om mee te dingen naar dat vastgoed. Dat is als er meerdere gegadigden zijn of als de verwachting is dat dat er meerdere gegadigden zijn. Het vastgoed moet dan openbaar te koop worden gezet en de koper moet door de gemeente worden geselecteerd aan de hand van zogenaamde objectieve, toetsbare en redelijke criteria.

Een-op-een-verkopen

De openbare verkoop en de koperselectie hoeft niet als bij voorbaat al vaststaat dat slechts één bepaalde partij in aanmerking komt. Of als dat de verwachting is. Dit zijn de zogenaamde een-op-een-verkopen. In dat geval moet de voorgenomen verkoop wel gemotiveerd bekend worden gemaakt. 

Andere vormen van uitgifte

Deze regeling geldt niet alleen bij verkoop van vastgoed, maar ook bij het uitgeven van een erfpachtrecht, opstalrecht, verhuur, verpachting en ingebruikgeving van vastgoed.

Publicaties verkopen inzien

Kennisgeving sluiten anterieure overeenkomst en voorgenomen verkoop: Ontwikkeling locatie Pelmolenpad (pdf, 110 kb)

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.