Wonen boven en in winkels

Eigenaren van winkelpanden kunnen een subsidie krijgen voor het bouwen van een (of meer) huur- of koopwoning(en) boven of in een bestaand winkelpand in de binnenstad. Van 2021 tot en met 2025 is er ieder jaar € 75.000 beschikbaar voor deze subsidie. 

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?

Per aanpassing geldt een maximum bedrag aan subsidie dat de eigenaar kan ontvangen:

 • maximaal € 10.000 per woning boven een winkel. 
 • maximaal € 4.500 voor een aparte (trap)opgang op het Grote Noord, op andere locaties maximaal € 2.500.
 • maximaal € 2.500 voor een extra sociale huurwoning.
 • maximaal € 7.000 voor het omvormen van een winkel buiten het winkelgebied.

Per complex wordt voor maximaal twee woningen een stimuleringsbijdrage verstrekt. De eigenaar moet minimaal € 2.000 aan kosten maken om subsidie te kunnen krijgen.

Subsidie aanvragen

Omgevingsvergunning

Het kan zijn dat er voor de verbouwing een omgevingsvergunning nodig is. Controleer dit via het omgevingsloket.

 • Aan de voorlopige toekenning kunnen aanvullende voorwaarden worden verbonden, denk aan de gereedmelding en de verantwoording.
 • Op de datum van toekenning mag niet zijn begonnen met de uitvoering van de werkzaamheden, tenzij college vooraf schriftelijk ontheffing heeft verleend.
 • De omgevingsvergunning moet aangevraagd of verleend zijn. 
 • Binnen 1 jaar na de voorlopige toekenning moet begonnen zijn met de uitvoering van de werkzaamheden.
 • Binnen 2 jaar na de voorlopige toekenning moeten de werkzaamheden klaar zijn.
 • De uitvoering van de werkzaamheden gebeurt door bedrijven die in het bezit zijn van een vergunning op grond van het Vestigingsbesluit bedrijven.
 • Door college met de controle belaste personen moeten tijdens en na de uitvoering van de werkzaamheden toegang krijgen tot de verbouwde panden. 
 • De woning/woningen moet(en) na uitvoering van het werk voldoen aan het bouwbesluit zoals dat gold op het moment van indienen van de aanvraag.
 • Binnen 12 maanden na uitvoering van de werkzaamheden moet de gereedmelding bij de gemeente worden gedaan. 

Kijk voor een compleet overzicht van de voorwaarden op www.overheid.nl

De regels voor het toekennen van het budget zijn als volgt:

 • Een aanvraag is pas compleet als alle gevraagde bijlagen zijn toegevoegd. Eenmalig kan er 2 weken uitstel gegeven worden om de ontbrekende informatie aan te leveren. 
 • De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. 
 • Wanneer een subsidie komt te vervallen of een project niet doorgaat, vervalt die aanvraag. Dan komt de eerstvolgende met een complete aanvraag op de aanvragenlijst in aanmerking voor subsidie.
 • De volgende aanvragen krijgen voorrang:
  • sociale verhuurders.
  • niet winst beogende instellingen.
  • complexgewijze aanpak in combinatie met herstructurering van de woonomgeving.

Subsidie voor een woning in een winkel wordt alleen gegeven buiten het kerngebied. Het kerngebied zijn de volgende straten: het Grote Noord, Kleine Noord, Nieuwsteeg, Lange Kerkstraat, Gedempte Turfhaven, Breed (tussen Achterom en de Veemarkt), Gouw, Nieuwstraat en Kerkstraat. In het kerngebied wordt alleen subsidie gegeven aan woningen boven winkels.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.