Wonen boven en in winkels

Eigenaren van winkelpanden kunnen een subsidie krijgen voor het realiseren van een (of meer) huur- of koopwoning(en) boven of in een bestaand winkelpand in de binnenstad. Van 2021 tot en met 2025 is er ieder jaar € 75.000 beschikbaar voor deze subsidie. Vanaf 1 januari 2021 kan de subsidie aangevraagd worden.

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?

Per aanpassing geldt een maximum bedrag aan subsidie dat de eigenaar kan ontvangen:

 • maximaal € 10.000 per woning boven een winkel. 
 • maximaal € 4.500 voor een aparte (trap)opgang op het Grote Noord, op andere locaties maximaal € 2.500.
 • maximaal € 2.500 voor een extra sociale huurwoning.
 • maximaal € 7.000 voor het omvormen van een winkel buiten het winkelgebied.

Per project geldt een maximum van € 50.000 in totaal. De eigenaar moet minimaal € 2.000 aan kosten maken om subsidie te kunnen krijgen.

Omgevingsvergunning

Het kan zijn dat er voor de verbouwing een omgevingsvergunning nodig is. Controleer dit via het omgevingsloket.

Aanvragen

Vraag de subsidie aan via onderstaande knop. Voor het aanvragen heeft u het volgende nodig:

 • Een onafhankelijk en deskundig opgesteld rapport met technische onderbouwing van het plan.
 • Een gespecificeerde begroting van de kosten.
 • Tekeningen die een goed inzicht geven in de te treffen voorzieningen.
 • Een werkomschrijving.
 • Een rapport waaruit het te realiseren energielabel blijkt, minimaal C.
 • Voor eigenaren: een bewijs van eigendom (gewaarmerkte afschrift koopakte) en een uittreksel uit het kadaster.
 • Voor huurders: een bewijs van toestemming van de eigenaar voor deze verbouwing.
 • Bij een huurwoning: de hoogte van de subsidiabele huur in het kader van de huurtoeslagregeling.
 • Bij het realiseren van een zelfstandige trapopgang bij een huidige niet-zelfstandige bovenwoning: een (aanvraag tot) omgevingsvergunning.

Subsidie aanvragen

Voorwaarden

Voorwaarden

 • Een aanvraag is pas compleet als alle gevraagde bijlagen zijn toegevoegd.
 • De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. 
 • De volgende aanvragen krijgen voorrang:o sociale verhuurders.o niet winst beogende instellingen. o complexgewijze aanpak in combinatie met herstructurering van de woonomgeving.
 • Een aanvraag wordt afgewezen als het totale bedrag van € 75.000 is toegekend, het subsidieplafond. 
 • Aan de voorlopige toekenning kunnen aanvullende voorwaarden worden verbonden, denk aan de gereedmelding en de verantwoording.
 • Op de datum van toekenning mag niet zijn begonnen met de uitvoering van de werkzaamheden, tenzij college vooraf schriftelijk ontheffing hebben verleend.
 • Binnen 1 jaar na de voorlopige toekenning moet begonnen zijn met de uitvoering van de werkzaamheden.
 • Binnen 2 jaar na de voorlopige toekenning moeten de werkzaamheden gereed zijn.
 • De uitvoering van de werkzaamheden gebeurt door bedrijven die in het bezit zijn van een vergunning op grond van het Vestigingsbesluit bedrijven.
 • Door college met de controle belaste personen moeten tijdens en na de uitvoering van de werkzaamheden toegang krijgen tot de verbouwde panden. 
 • De woning/woningen dien(t)(en) na uitvoering van het werk te voldoen aan het bouwbesluit zoals dat gold op het moment van indienen van de aanvraag.
 • Binnen 12 maanden na uitvoering van de werkzaamheden moet de gereedmelding bij de gemeente worden gedaan. 

Kijk voor een compleet overzicht van de voorwaarden op www.overheid.nl

Vraag en antwoord

Mag ik ook een woning in een winkel maken?

Ja dat mag, maar alleen buiten het kerngebied. Daar mogen alleen woningen boven de winkels gemaakt worden. Het kerngebied zijn de volgende straten: het Grote Noord, Kleine Noord, Nieuwsteeg, Lange Kerkstraat, Gedempte Turfhaven, Breed (tussen Achterom en de Veemarkt), Gouw, Nieuwstraat en Kerkstraat.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.