Aangepast sporten

Als u een beperking heeft en toch wilt bewegen, kunt u voor meer informatie en advies terecht bij Team Sport. Wanneer u moeilijkheden ervaart bij het sporten, probeert Team Sport deze zoveel mogelijk weg te nemen.

Aangepast sporten

Er zijn verschillende verenigingen die een sportaanbod hebben voor mensen met:

  • een lichamelijke beperking
  • een verstandelijke beperking
  • een auditieve beperking (doof of slechthorend)
  • een visuele beperking (blind of slechtziend)
  • een chronische aandoening
  • autisme

U vindt een overzicht van de mogelijkheden in onze brochure 'Hoorn beweegt, activiteiten aangepast sporten'. Deze kunt u aanvragen bij Team Sport via het contactformulier.

Verenigingen

Team Sport geeft ook advies aan verenigingen die vragen hebben over aangepast sporten.

Kosten

De kosten van het aangepast sporten zijn per activiteit verschillend. U kunt contact opnemen met de sportvereniging voor het bedrag.

Vraag en antwoord

Op de website www.unieksporten.nl vindt u het aanbod op het gebied van aangepast sporten in Hoorn.

U kunt een financiële tegemoetkoming voor een sportvoorziening aanvragen uit de Wmo. Voor een sportrolstoel krijgt u het bedrag voor aanschaf en onderhoud voor een periode van 3 jaar. De vorige voorziening moet technisch afgeschreven zijn. Er gelden wel enkele voorwaarden, bijvoorbeeld dat u lid bent van een (rolstoel)sportvereniging. Meer informatie kunt u krijgen bij 1.Hoorn.

U kunt gebruikmaken van vrijwilligers, Regiotaxi West-Friesland of Valys voor vervoer verder in het land. Een vervoersvoorziening kunt u mogelijk van de gemeente krijgen.

Ja, Team Sport organiseert fitness voor ouderen vanaf 70 jaar. Lees meer informatie op de pagina Fitness voor ouderen.

Sommige sportscholen in Hoorn accepteren de sport- en cultuurstrippenkaart van gemeente Hoorn. Kijk voor meer informatie op de pagina met deelnemers sport- en cultuurstrippenkaart.