Aangepast sporten

Activiteiten Team Sport afgelast

Alle sociale en sportieve activiteiten van Team Sport van de gemeente Hoorn zijn stopgezet om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Meer over de algemene maatregelen die de gemeente heeft genomen om de verspreiding van het Coronavirus te voorkomen, staat in het nieuwsbericht: Maatregelen gemeente tegen Coronavirus.

Voor kinderen, jongeren en volwassenen zijn regels opgesteld waardoor sporten in de buitenlucht onder voorwaarden weer mag. Bekijk de voorwaarden die voor aangepast sporters gelden op de pagina Regels voor het sporten.

Aangepast sporten

Er zijn verschillende verenigingen die een sportaanbod hebben voor mensen met:

  • een lichamelijke beperking
  • een verstandelijke beperking
  • een auditieve beperking (doof of slechthorend)
  • een visuele beperking (blind of slechtziend)
  • een chronische aandoening
  • autisme

U vindt een overzicht van de mogelijkheden in onze brochure 'Hoorn beweegt, activiteiten aangepast sporten'. Deze kunt u aanvragen bij Team Sport via het contactformulier.

Verenigingen

Team Sport geeft ook advies aan verenigingen die vragen hebben over aangepast sporten.

Kosten

De kosten van het aangepast sporten zijn per activiteit verschillend. U kunt contact opnemen met de sportvereniging voor het bedrag.

Vraag en antwoord

Op de website www.unieksporten.nl vindt u het aanbod op het gebied van aangepast sporten in Hoorn.

U kunt een financiële tegemoetkoming voor een sportvoorziening aanvragen uit de Wmo. Voor een sportrolstoel krijgt u het bedrag voor aanschaf en onderhoud voor een periode van 3 jaar. De vorige voorziening moet technisch afgeschreven zijn. Er gelden wel enkele voorwaarden, bijvoorbeeld dat u lid bent van een (rolstoel)sportvereniging. Meer informatie kunt u krijgen bij 1.Hoorn.

U kunt gebruikmaken van vrijwilligers, Regiotaxi West-Friesland of Valys voor vervoer verder in het land. Een vervoersvoorziening kunt u mogelijk van de gemeente krijgen.

Ja, Team Sport organiseert fitness voor ouderen vanaf 70 jaar. Lees meer informatie op de pagina Fitness voor ouderen.

Sommige sportscholen in Hoorn accepteren de sport- en cultuurstrippenkaart van gemeente Hoorn. Kijk voor meer informatie op de pagina met deelnemers sport- en cultuurstrippenkaart.