Adoptie

Als u een kind in het buitenland heeft geadopteerd, dan schrijft u het in bij de gemeente. Dit kan gratis. Uw kind wordt dan opgenomen in Basisregistratie personen (BRP). 

Als u een kind wilt adopteren moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Nee. Alleen buitenlandse adopties die volgens Nederlands recht kunnen worden erkend, kunnen in de Basisregistratie personen (BRP) worden geregistreerd. Of de buitenlandse adoptie kan worden erkend en geregistreerd, wordt per geval beoordeeld.

Neem daarvoor contact op met de afdeling Landelijke Taken van Publiekszaken Den Haag via lt@denhaag.nl of telefonisch via 14 070.

Dan maakt u een afspraak met de IND (0900 1234561). Dat doet u voor de aanmelding van uw kind bij de Basisregistratie personen (BRP), maar ook voor de aanvraag van de verblijfsvergunning voor uw kind. De IND handelt het verder af.

Dan schrijft u uw kind in bij de gemeente. U maakt een afspraak en gaat samen met uw kind naar het stadhuis. Kijk voor meer informatie bij Verhuizing naar Nederland.

Als u een kind adopteert uit een land dat is aangesloten bij het Haags Adoptieverdrag, dan wordt de adoptie automatisch erkend. Dit betekent dat uw kind ook direct Nederlander is.

Als uw kind niet uit een land komt dat is aangesloten bij Haags Adoptieverdrag, dan gaat de erkenning via de rechter. Zodra de adoptie is uitgesproken in Nederland, worden de adoptiegegevens aangepast. Dit werkt als volgt:

  • De rechtbank spreekt de adoptie uit. Hiermee wordt u officieel ouders van het geadopteerde kind.
  • De rechtbank geeft dit door aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van Den Haag. Deze regelt de officiële formaliteiten met het geboorteland van het kind.
  • De gemeente waar u woont, informeert u vervolgens over de aangebrachte wijzigingen in de Basisregistratie personen (BRP).

U kunt contact opnemen met de Stichting Adoptievoorzieningen of met het Ministerie van Justitie. Meer informatie vindt u op de websites van de Rijksoverheid en Stichting Adoptievoorzieningen.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.