Wat gebeurt er met de afvalstoffenheffing als de belastingplichtige is overleden?

Als de belastingplichtige is overleden, wordt de aanslag voor de afvalstoffenheffing automatisch verminderd. De erfgenamen moeten het resterende bedrag betalen.

Zie meer informatie bij Afvalstoffenheffing