Wat gebeurt er met de afvalstoffenheffing als ik ben verhuisd?

  • Als u binnen de gemeente verhuist, krijgt u geen geld terug. Pas vanaf het volgende jaar, betaalt u afvalstoffenheffing voor de nieuwe woning.
  • Als u naar een andere gemeente verhuist, krijgt de gemeente Hoorn een bericht. Daarna wordt de aanslag voor de afvalstoffenheffing automatisch verminderd.
  • Als u naar een bejaardenhuis verhuist, gaat de gemeente er vanuit dat u geen zelfstandig huishouden meer heeft. De aanslag voor de afvalstoffenheffing wordt dan automatisch verminderd. Dit geldt niet voor een verhuizing naar een aanleunwoning.
Zie meer informatie bij Afvalstoffenheffing