Wat gebeurt er met de afvalstoffenheffing als mijn gezinssituatie verandert?

Elke verandering in de Basisregistratie personen wordt automatisch door de gemeente verwerkt.

  • Wordt uw meerpersoonshuishouden een éénpersoonshuishouden? Dan heeft u recht op een gedeeltelijke teruggave van de belasting. U krijgt een brief met daarin de teruggave.
  • Wordt uw éénpersoonshuishouden een meerpersoonshuishouden? Dan krijgt u automatisch een aanvullende aanslag. 
  • Bij een scheiding wordt gekeken naar de gegevens in het belastingregister. Zolang u ingeschreven staat op het adres, blijft u belastingplichtig.
Zie meer informatie bij Afvalstoffenheffing