Is een afschrift burgerlijke stand hetzelfde als een uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP)?

Nee, dit is niet hetzelfde. Een uittreksel uit de BRP is een verklaring waarin staat wat uw persoonsgegevens zijn. Onder meer uw naam, adres en woonplaats. Dit uittreksel kunt u alleen aanvragen in de gemeente waarin u woont.

Zie meer informatie bij Akte aanvragen