Wanneer kan ik begeleiding in een groep krijgen?

Dagbesteding of groepsbegeleiding bevat een dagprogramma. U kunt dat om verschillende redenen nodig hebben:

  • U kunt door een beperking zelf geen structuur in de dag aanbrengen. 
  • U kunt door een beperking geen gebruikmaken van regulieren vormen van werk en onderwijs.
Zie meer informatie bij Begeleiding in het dagelijks leven