Gemeentelijke belastingen ondernemers

Als ondernemer betaalt u gemeentelijke belastingen. Bekijk hier een overzicht van de belastingen en waar u rekening mee moet houden.

Belastingen voor ondernemers

De gemeente heft verschillende gemeentelijke belastingen van ondernemers. Dit zijn: onroerende zaakbelastingen (ozb) voor niet-woningen, rioolheffing voor niet-woningen, precariobelastingen, reclamebelastingen, toeristenbelasting en bepaalde leges voor (zakelijke) vergunningen. Meer over de vergunningen leest u op de pagina Vergunningen voor ondernemers.

Betalen

Op uw aanslag staat een laatste vervaldag. Maak voor de laatste vervaldag het bedrag van aanslag over naar het bankrekeningnummer van de gemeente: NL80BNGH0285042629. Zet bij uw betaling altijd het aanslagnummer. Bekijk uw aanslag via de belastingbalie

Automatische incasso

Via automatische incasso betaalt u in termijnen. Het totaalbedrag wordt dan in maximaal 10 maandelijkse termijnen van uw rekening afgeschreven. Dit kan alleen als uw aanslag tussen de € 25 en € 10.000 ligt. Let op: een automatische incasso is niet bij alle soorten belasting mogelijk en het aantal termijnen kan verschillen. Op uw aanslag staan de mogelijkheden hiervoor.

Kleine zelfstandigen en zzp'ers met een laag inkomen of weinig vermogen kunnen kwijtschelding aanvragen voor bepaalde belastingen. Als u door de geldende coronamaatregelen niet op tijd kunt betalen, kijken we met u of uitstel van betaling mogelijk is.

Kwijtschelding

Heeft u als kleine zelfstandige of zzp’er een inkomen op of rond bijstandsniveau en weinig spaargeld en vermogen? Dan kunt u misschien kwijtschelding krijgen voor de afvalstoffenheffing, onroerendezaakbelasting eigen woning en rioolheffing eigen woning. Vraag hiervoor een kwijtscheldingsformulier aan door een e-mail te sturen naar invordering@hoorn.nl

Uitstel van betaling

Als u uw aanslag op dit moment niet (volledig) kunt betalen door de genomen coronamaatregelen, is het mogelijk om uitstel van betaling te krijgen. Hiervoor kijken we zoveel mogelijk naar uw specifieke situatie. Wilt u weten wat er voor uw onderneming mogelijk is? Neem dan contact op door een e-mail te sturen naar invordering@hoorn.nl, of bel naar 0229 25 22 00.

Hulp bij rondkomen

Bent u ondernemer of zzp’er en heeft u financiële zorgen? Maakt u zich zorgen over geld? Heeft u schulden? Of kunt u niet op tijd uw rekeningen betalen? De gemeente kan u hierbij helpen. Meer informatie vindt u op de pagina Hulp bij Rondkomen.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.