Bewonersoverleg

Een bewonersoverleg is een groep van betrokken bewoners, die trots is op hun wijk. Met de steun van de gemeente organiseert deze groep activiteiten om meer bewoners bij hun wijk te betrekken. Bijvoorbeeld door het organiseren van een bijeenkomst over veiligheid om en rond het huis, of het langer zelfstandig thuis wonen.

Delen van verhalen

De activiteiten zijn laagdrempelig en vormen een ontmoetingsplek voor bewoners die hun verhaal willen delen. Het bewonersoverleg wil de ontmoeting tussen wijkbewoners bevorderen en sociaal isolement doorbreken. Ook merkt het bewonersoverleg problemen op in de wijk. 

Meer informatie

Via onderstaande websites en e-mailadressen, kunt u meer informatie verkrijgen over de bewonersoverleggen.

Bewonersoverleg per wijk Website E-mail
Binnenstad geen website wobhoorn@gmail.com
Grote Waal geen website p.manshanden@versatel.nl
Kersenboogerd geen website BOK@netwerkhoorn.nl
Risdam-Noord www.overlegrisdamnoord.nl p.kaarls@kpnmail.nl
Risdam Zuid/Nieuwe Steen http://rzns.nl a.schaake@quicknet.nl
Hoorn-Noord www.olhn.nl fsnel@quicknet.nl
Venenlaankwartier www.venenlaankwartier.nl jw.van.hoorn@kpnmail.nl
Blokker/Zwaag www.dorpspleinzwaag.nl sandradeheus@quicknet.nl
Bangert en Oosterpolder Facebookpagina e_dijk@quicknet.nl