Bezwaar bij Rehab

Als u geen urgentie heeft gekregen bij de woningcorporatie, kunt u bezwaar indienen bij Rehab.

Voorwaarden

U kunt een bezwaar indienen als u nieuwe documenten heeft ontvangen waarmee u uw urgentieaanvraag verder kunt onderbouwen. Het kan gaan om de onderbouwing van:

  • een medische urgentie
  • sociale urgentie
  • relationele aanvraag
  • financiële redenen
  • de basis van mantelzorg, waarmee u aantoont dat u mantelzorger bent

Bezwaarschrift indienen

Om bezwaar te maken tegen een besluit van de Urgentiecommissie, dient u een bezwaarschrift in. Doe dit binnen 6 weken nadat de Urgentiecommissie haar besluit heeft genomen. Stuur uw bezwaarschrift naar

Rehab
Postbus 603
1620 AR HOORN

Waar moet het bezwaarschrift aan voldoen?

Het bezwaarschrift bevat:

  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar indient
  • nieuwe belangrijke informatie
  • uw naam, adres, handtekening en datum

De Rehab kan beter en sneller op uw klacht reageren als u een kopie van het besluit van de Urgentiecommissie meestuurt. Als het bezwaarschrift behandeld kan worden, krijgt u een uitnodiging voor een hoorzitting van de Rehab. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de Rehab op het telefoonnummer: 0229 252200.

Vraag en antwoord

1. Waar staat Rehab voor?

Rehab staat voor Regionale hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaarschriften op grond van de Huisvestingsverordening.

2. Waar wordt de hoorzitting van de Rehab gehouden?

De hoorzitting van de Rehab vindt plaats in het stadhuis van de gemeente Hoorn. De Rehab behandelt alle bezwaren voor de 7 Westfriese gemeenten en houdt kantoor in het stadhuis van de gemeente Hoorn.