Bezwaar maken bij afwijzing urgentie

Als u geen urgentie heeft gekregen bij de woningcorporatie, kunt u bezwaar indienen bij BCU (voorheen Rehab).

Voorwaarden

U kunt een bezwaar indienen als u nieuwe documenten heeft ontvangen waarmee u uw urgentieaanvraag verder kunt onderbouwen. Het kan gaan om de onderbouwing van:

  • een medische urgentie
  • sociale urgentie
  • relationele aanvraag
  • financiële redenen
  • de basis van mantelzorg, waarmee u aantoont dat u mantelzorger bent

Bezwaarschrift indienen

Om bezwaar te maken tegen een besluit van de Urgentiecommissie, dient u een bezwaarschrift in. Doe dit binnen 6 weken nadat de Urgentiecommissie haar besluit heeft genomen. Stuur uw bezwaarschrift naar

BCU 
Postbus 603
1620 AR HOORN

Waar moet het bezwaarschrift aan voldoen?

Het bezwaarschrift bevat:

  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar indient
  • nieuwe belangrijke informatie
  • uw naam, adres, handtekening en datum

BCU kan beter en sneller op uw klacht reageren als u een kopie van het besluit van de Urgentiecommissie meestuurt. Als het bezwaarschrift behandeld kan worden, krijgt u een uitnodiging voor een hoorzitting van BCU. 

1. Waar wordt de hoorzitting van BCU gehouden?

De hoorzitting van BCU vindt plaats in het stadhuis van de gemeente Hoorn. BCU behandelt alle bezwaren voor de 7 Westfriese gemeenten. 

2. Hoelang moet ik na een hoorzitting wachten op een uitspraak?

Dit is afhankelijk van het bezwaar en kan heel verschillend zijn. We geven bij de hoorzitting een indicatie hoe lang het duurt voordat ze een besluit kunnen ontvangen. Heeft u vragen over een bezwaar? Neem dan contact met ons op.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.