Briefadres

Een briefadres is een huisadres waar u niet woont, maar wel uw post laat bezorgen. U kunt een briefadres (of postadres) kiezen in heel Nederland. U vraagt een briefadres aan in de gemeente waar het briefadres zich bevindt. Daar maakt u een afspraak.

Voorwaarden

U kunt alleen een briefadres aanvragen in deze situaties:

  • U heeft geen vast woonadres, bijvoorbeeld als u schipper of kermisexploitant bent.
  • U verblijft in een verpleeghuis, blijf-van-mijn-lijfhuis of detentie inrichting.

Afspraak maken

Bij de aanvraag neemt u het volgende mee:

  • een ondertekende schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner van het briefadres.
  • een kopie van het legitimatiebewijs van de hoofdbewoner. 
  • een geldig legitimatiebewijs van uzelf.
  • aanvullende bewijsstukken (bijvoorbeeld bewijs reacties op woningaanbod, bewijs hulpverleningsinstanties, of van tijdelijk verblijf in het buitenland).

Geef bij de afspraak aan waarom u een briefadres wilt. U moet uw briefadres zelf aan andere instanties doorgeven.

Afspraak maken

Vraag en antwoord

1. Kan ik me ook inschrijven op een postbusnummer?

Nee. Postbussen worden niet bijgehouden in de Basisregistratie personen (BRP).

2. Ik sta ingeschreven op een briefadres, maar heb nu een eigen woning, of woon bij iemand in. Wat moet ik doen?

U moet zich inschrijven op het adres waar u verblijft. In dit geval moet u de verhuizing naar het nieuwe adres bij de gemeente doorgeven. U bent verplicht dit binnen 5 werkdagen te doen.

3. Hoe lang mag ik gebruikmaken van een briefadres?

U mag 3 maanden ingeschreven staan op een briefadres. Dit wordt regelmatig gecontroleerd.