Inleveren buitenlandse brondocumenten

Het kan zijn dat u betrokken bent bij een gebeurtenis in het buitenland, waarvan een document of akte is opgemaakt. Denk aan een een geboorte, huwelijk, overlijden, echtscheiding, erkenning of adoptie. Een belangrijke gebeurtenis die in het buitenland heeft plaatsgevonden, geeft u door aan de gemeente.

Afspraak maken

U kunt de brondocumenten inleveren na het maken van een afspraak. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Naar de afspraak neemt u mee:

  • Een geldig legitimatiebewijs. 
  • De originele buitenlandse brondocumenten.

  Afspraak maken

Legaliseren

Een buitenlands document is niet automatisch rechtsgeldig in Nederland. Soms moet u de documenten laten legaliseren. Meer informatie over het legaliseren van de brondocumenten vindt u op de website van nederlandwereldwijd.

Vertaling van buitenlandse documenten

Soms moet u de brondocumenten laten vertalen. Documenten in het Frans, Duits of Engels worden meestal geaccepteerd. Bij twijfel kan de gemeente een vertaling vragen. Documenten in een andere taal moeten vertaald worden naar het Nederlands. De vertaler moet in Nederland beëdigd zijn.

Buitenlandse huwelijksakte of akte geregistreerd partnerschap

Wilt u een buitenlandse huwelijksakte of akte geregistreerd partnerschap laten registreren en komt één van beide partners van buiten de EU? Dan heeft u de verklaring ex artikel 2.9 lid 1 Wet BRP (pdf, 21 kb) nodig.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.